Akbank Genel Müdürü Davos’ta Soruları Cevapladı!

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Davos’ta soruları cevapladı.

Davos’ta Bu Yıl İyimser Hava Yok

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil tarafından Davos’ta yapılan açıklamada Davos Zirvesi’nde 2018 yılında daha iyimser bir havanın hakim olduğunu, ancak bu yıl 2019 yılında çeşitli belirsizliklerden ve risk faktörlerinden dolayı havanın çok da iyimser olmadığını söyledi. Hakan Binbaşgil, 2018 yılının Türkiye için de zorluklarla dolu olarak geçtiğini, ancak bu zorlukların pek çoğunun geride kaldığını düşündüğünü, bu konuda ülke olarak çok büyük ve önemli adımların atıldığını, makro rakamlara ve dengelere bakılarak incelendiğinde iyiye gidiş olduğunu ve bunun hızlı bir şekilde gerçekleştiğinin anlaşıldığını söyledi.

Akbank Olarak İhracata Katkımız Sürüyor

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Merkez Bankası tarafından sıkı para politikasının devam kararı alındığını, bunun da bütçedeki disiplinin bozulmamasını sağladığını, cari açıktaki gelişmelerin olumlu olduğunu, Türkiye’de 2018 yılı ile karşılaştırıldığında 2019 yılında ihracat rakamlarının da cari açığın da daha iyi olacakmış gibi göründüğünü, Türkiye’nin büyümesinde ihracatın çok önemli rolünün olduğunu, ihracatın gelişmesinin cari açık vermeden ekonominin büyümesini sağlayacağından önemli olduğunu da belirtti. Hakan Binbaşgil, Akbank olarak kendilerinin de ellerinden geldiği kadar ihracata destek verdiklerini ve ekonomiye katkıda bulunmak istediklerini, Türk bankalarının sermaye piyasasındaki likiditeleri açısından oldukça güçlü olduklarını, mevduatların maliyetinin yükselmesinin banka kredilerine yansıdığını ve doğal olarak fiyatların arttığını, ancak bankaların isteğinin faizlerin düşmesi yönünde olduğunu, faizler yükseldikçe bankaların aslında para kaybettiğini,  düştükçe kazanç elde ettiklerini de sözlerine ekledi.