Akbank Müfettiş Yardımcısı Sınavı

Akbank tarafından düzenlenen ve bankacılık alanındaki bilgi ve yetenekleri ölçen Akbank müfettiş yardımcısı sınavı vardır. Sınav, adayların Akbank kurallarına göre müfettişlik görevlerini yerine getirebilen düzeyde nitelikli olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Akbank Müfettiş Yardımcısı Sınavı Hakkında

Sınavın amacı, müfettişlik hizmetlerinin bütünlüğünü ve niteliğini arttırmak için Akbank’ın kurumsal hedefleri belirlemektir. Ayrıca sağlamakta olduğu güvenlik ve denetim standartlarıyla uyumlu olarak gerekli nitelikte insan kaynağını sağlamaktır.

Sınavın içeriği, mevzuat ve hukuk, finans, ekonomi, matematik, bilgisayar ve İngilizce gibi alanlardan oluşmaktadır. Sınavda, soruların çoğu Teorik ve Uygulamalı testlerden oluşmaktadır. Böylece teorik testte, adayların bankacılık sektörüyle ilgili teorik bilgi ve temel kavramlar hakkındaki bilgisine test edilmektedir. Uygulamalı test ise adayların bankacılık için gerekli olan deneyimleri ve bilgilerinin ölçülmesine yöneliktir.

Sınav sonrasında, adayların başarı derecelerinin belirlenmesi için özel olarak oluşturulmuş olan puanlama sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem, her bölümden aldıkları puanların toplamı doğrultusunda karar vermektedir.

Akbank Müfettiş Yardımcısı Sınav Şartları;

  1. Akademik bir lisans öğrencisi olmak
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  3. Müfettişlik için gerekli olan deneyimleri ve becerileri sahibi olmak
  4. En az 21 yaşından büyük olmak
  5. Sosyal bilimler, ekonomi veya hukuk alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak
  6. Sertifika sınavına başarılı bir şekilde katılmış olmak
  7. Lise diploma veya daha yüksek seviyede bir akademik dereceye (üniversite veya yüksek okul) sahip olmak
  8. Yüksek performans göstererek Akbank Müfettiş Yardımcısı sınavına başarıyla katılmış olmak
  9. Türkçe ve İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak

Sınav detaylarına ulaşmak ve başvuru yapmak için;

https://www.kariyer.net/is-ilani/akbank-t-a-s-mufettis-yardimcisi-2950976