Banka Çalışanlarının Kurumsal Sorumluluklarının Önemi!

Banka çalışanlarının kurumsal sorumluluklarının bilincinde olmaları hem çalıştıkları kurum hem de kendileri için önemlidir. Kurumsal sorumluluklar, hem yöneticiye hem personel arkadaşlara hem de bireyin kendisine yönelik olmalıdır. Bu sorumluluklar yerine getirilmeli ve kişi sorumluluklarının bilincinde olarak hareket etmelidir. Aksi halde, sorumluluk bilinci olmayan personeller ya da yöneticiler, iş yerindeki görevlerini yerine getiremez ve ekip çalışması ile uyumlu çalışamaz.

Kimi zaman şirketler kurumsal bir yapıda olsa bile personellerine bu bilinci veremeyebilmektedir. Bu tip şirketlerde kurumsal örgüt yapısı, kurumsal sorumluluk bilinci personellere aktarılmalıdır. Öncelikle yöneticilerin örnek olması büyük önem taşımaktadır. Yöneticiler kurumsallık alanında ne kadar bilinçli olur ve davranışlarını, performanslarını ve iş anlayışlarını gösterirlerse personeller de iş ahlakını ve sorumluluklarını o denli bilecektir.

Kurumsallık Nedir?

Kurumsallık, bir kurumun nasıl yönetileceğinin, yönetilirken hangi kuralların geçerli olduğunun, işlerin nasıl bir düzen içinde yürütüleceğinin belirlenmesi ve belirlenenlerin düzenli bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır. Kurumlar kendilerinin belirlemiş oldukları kuralları uygularken, bir yandan da toplama örnek olmayı amaçlarlar.

Bankaların da yönetim dahilinde belirlenen kurumsal bir yapıları ve kurumsallıktan uzaklaşmamak adına çalışanları için belirledikleri kuralları vardır. Her çalışandan buna eksiksiz olarak uymasını, çalıştığı bankanın düzenini bozmamasını ve bankanın kurumsal kimliğinin en iyi şekilde temsil etmesini ister.

Kurumsal sosyal sorumluluk bankalar açısından ele alınacak olursa; bir bankanın ticari faaliyetlerinin haricinde iş ilişkilerini toplumsal faaliyetler ile de desteklemesi anlamına gelir. Bankalar tarafından günümüzde sanat, kültür, bilim, eğitim, sağlık, çevre ve güvenlik gibi konularda sosyal sorumluluk gerekleri yerine getirilmektedir. Bankalar çalışanlarından da bu projelere destek vererek yer almalarını bekler.

Bankalarda Sosyal Sorumluluk Projeleri Nasıl Yürür?

Bir bankanın bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmiş olması durumunda çalışanlar arasında zaman ve görev dağılımı yapılarak işe başlanır. Uygulanacak olan stratejiler belirlenir, karşılaşılabilecek zorluklarla başa çıkma yolları tespit edilir. Bankaların sosyal sorumluluk projelerinin kurumsal kimlikleri ve marka bilinirliklerine doğrudan katkısı vardır.

Kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak ve o şekilde davranmak bir bankaya çok şey katacağı gibi, çalışanların bu bilince sahip olmasının da kişisel pek çok olumlu etkisi vardır. Bunları tek tek ele almak gerekirse… Bankacılık mesleği çalışanlarına itibarı da beraberinde sağlar. Çalıştığı bankanın kurumsal kimliğini iyi taşıyan ve sosyal sorunluluk bilincine sahip olan bir banka çalışanının bankacılık sektöründeki değeri de artar.

Banka çalışanlarının kurumsal kimliğe katkısının olmasının yanı sıra, kurumsal kimlik de çalışanların niteliğinin ve yetkinliklerini artırır. Kurumsal kimlik kapsamındaki sosyal sorumluluk projelerine katılan banka çalışanlarının bankacılık sektöründe bir projenin tüm detaylarına hakim olur, bilgi ve becerilerini geliştirmiş olurlar. Kurumsal bir bankada çalıştığının farkında olan bir personel üzerinde kurum kültürü oluşur. Sektördeki yeni projeleri takip etme olanağı bulacağından birçok süreçteki adaptasyon zamanı azalır.