Bankacılık Sınav Sistemi Nasıl Değerlendiriliyor?

Bankacı olmak isteyen ve bankada çalışmak isteyen kişilerin bankacılık sınav sistemi hakkında sınav öncesinde bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Adaylar, sınav sisteminin nasıl işlediğini ve sınavların nasıl değerlendirildiğini bilirse yapılacak olan sınavlara daha hazırlıklı olmakta ve daha çok gayret göstermektedir.

Bankacılık sınav sistemi iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar; yazılı sınavlar ve sözlü sınavlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar, sözlü sınavlara katılmaya hak kazanmaktadır. Yazılı sınavda başarısız olan adaylar, sözlü sınava girememektedir.

Bankacılık Sınavına Kimler Başvurabilir?

Banka sınavına başvurmak isteyen adayların genel ve özel şartlara uyum sağlaması gerekir. Banka sınavı için aranan genel şartlar; Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, kasti olarak işlenen bir suçtan ötürü 1 yıl ve 1 yıldan uzun süreli hapis cezasına uğramamış olmak, erkek adayların askerliğini tamamlaması, adayın herhangi bir akıl hastalığının ya da engelinin bulunmaması, adayın müflis olmaması ve konkordato ilan etmemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna göre bankalar içerisinde nitelikli payının bulunmaması aranmaktadır.

Özel şartlar, bankadan bankaya göre değişebilmektedir. Bankacılık sınavına giriş yapacak olan adayların, sınavına girecekleri banka hakkında ön araştırma yapması gerekmektedir.

Bankacılık Sınav Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adayların açıklanan tarihler içerisinde bankacılık sınav başvurularını gerçekleştirmesi gereklidir. Öncelikle BDDK kurumunun resmi internet sitesi üzerinden “başvuru formu” doldurulmalıdır. Form doldurulduktan sonra “Sınav Başvuru Dilekçesi” olarak adayın çıktı alması, bu çıktıyı ıslak imzası ile imzalaması ve bu formu belirtilen adrese posta yoluyla göndermesi gerekmektedir.

Elden başvurular kabul edilmemektedir. Başvuruların mutlaka posta yoluyla gönderilmesi şarttır. Postada yaşanan gecikmelerden ötürü başvurusu belirtilen tarihlerde ulaşmayan adayların, sınava girişi onaylanmaz ve sınav hakkı kazanamaz.

Bankacılık Sınavının Değerlendirilmesi

İki aşamadan oluşan banka sınavının değerlendirilmesi de iki aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle adayların başvuru yaptıktan sonra yazılı sınava katılmaya hak kazanması gerekir. Hak kazanan adaylar BDDK kurumunun resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır.

Ardından adaylar yazılı sınava girerek en az 60 puan almalıdır. Yazılı sınav içerisinde farklı sınav konuları bulunmaktadır. Adaylar her konu grubunda 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Konu gruplarından aldığı puanın ortalaması 60 ve üzerinde olmalıdır.

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar, sözlü sınavlara katılmaya hak kazanır. Sözlü sınavlar da 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir ve sözlü sınavdan adayın başarılı olarak geçebilmesi için en az 70 puan alması şarttır. Bu puanın altında kalan adayların sınav başarı puanları hesaplanmamaktadır. En yüksek puan üzerinden başlanarak atama izni verilen kadronun dört katı kadar aday, sözlü sınava çağrılmaktadır.

Yapılan tüm sınavlar sonucunda adayın başarılı sayılabilmesi için sınav ortalamasının en az 70 olması gereklidir. Sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması alınmaktadır. Aritmetik ortalama alındığında sınav başarı puanı 70’ten az olan adaylar elenmektedir.

Başa dön tuşu
Kapalı