Bankacılık ve Sigortacılık Mesleğinin Geleceği

Günümüzün popüler meslek gruplarından biri de bankacılık ve sigortacılıktır. Sunulan iş imkanları, yan haklar, avantajlı bir sektör olması dolayısıyla pek çok genç, bu sektöre giriş yapmak istemektedir. Kariyer planlaması açısından da gençlere uzun vadeli bir kariyer yaşamı sunan bankacılık ve sigortacılık, diğer sektörlerle de yakından ilişkilidir.

İnsanların yaşam süresinin uzaması, sektörler içerisinde parasal işlemlerin daha yoğun bir şekilde gerçekleşmesi, ilerleyen teknolojiyle birlikte şirketlerin bankalara daha çok ihtiyaç duyması ve dijital bankacılığın gelişmesi, sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler bankacılık ve sigortacılık meslek grubunun da gelişmesini sağlamıştır.

California Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılına kadar bankacılık sektörünün yüzde 27, sigortacılık sektörünün ise yüzde 22 oranında büyümesi bekleniyor. Hal böyle olunca her iki sektör içerisinde de istihdam olanaklarının artacağı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kariyer açısından gelecek vadeden sektörler olarak yer alıyor.

Hizmet Artışı Yaşanıyor

İnsanların hizmet konusunda artık daha hassas olması, şirketlerin en çok zorlandığı noktalardan biri olarak yer alıyor. Özellikle sigorta sistemi, temel hizmetlerinde gelişebilen ve genişleyebilen bir sektör olduğu için sağlık, konut ve kasko gibi bireysel alanlarda gençlerin daha kurumsal işletmelerde yer almasına olanak tanımaktadır.

Bununla birlikte seyahat sigortası gibi sigortalarda da hizmetin konfor ve güvenliğe damga vurması, ekonomik açıdan istihdamı arttıran temellerden biri olarak yer almaktadır. Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin birbiriyle ilişkili olması da iki sektörün ortak bir şekilde çalışmasına katkı sunmaktadır. Bankalar, sigorta faaliyetlerini yerine getiren kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışarak müşteri profillerini genişletebilmektedir.

Her İki Sektörde de Staj İmkanının Bulunması

İş hayatının en önemli dönemlerinden biri olan staj, her iki sektör açısından da gençlere avantaj sağlamaktadır. Dinamik ve yaratıcı bir dönem geçirmelerini sağlayan stajlar, gelişim sürecini desteklemektedir. Y kuşağı üzerinde etkili motivasyon tekniklerinin geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca adaylar, kısa ve uzun vadeli olarak staj imkanı bulabildikleri gibi, stajyerlik görevini yerine getirdikleri şirketler tarafından da istihdam edilebilmektedir.

Günümüzde birçok banka ve sigorta acentesi, stajyerlerini kendi bünyesinde istihdam etmek üzere eğitmektedir. Dolayısıyla sektör içerisinde iş olanakları oldukça geniştir.

Gelecek Vadeden Programlar Bulunuyor

Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin içerisinde yer alan “stajyer gelişim programları” ya da “personel gelişim programları” gelecek vadeden programlardır. İki sektör açısından da iç kaynakları geliştirme ve güçlendirme açısından önem taşımaktadır.  Gençlerin oryantasyon ve adaptasyon sürecinde olmasını, ihtiyaçlarına göre staj imkanı bulmasını sağlayan bu program, takım çalışmasına yönelik görevlerin verilerek adayların liderlik özelliklerini ön plana çıkarmasını da sağlamaktadır.

Bu sayede meslek grubu içerisinde başarılı yöneticiler ve liderler oluşturulması sağlanmaktadır. Programların amacı, adayların bilinçlendirmektir. Bilinçli çalışan, şirkete ve sektöre en iyi katkıyı sunacak olan çalışan demektir.