Bankalar Ne Zaman Sınav Yapar?

Bankalar bünyelerindeki personel ihtiyacına bağlı olarak personel alımı gerçekleştirmektedir. Banka sınav tarihleri bu nedenle bankadan bankaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat Türkiye’deki tüm bankalar genel olarak her yıl personel alımı için iş başvurusu ilanı oluşturmakta ve banka sınavlarını gerçekleştirmektedir.

Son 5 yıl içerisinde Türkiye, bankacılık faaliyetlerinde ilerlemiş ve bu ilerleme ile birlikte bankalar faaliyet, hizmet ve uygulama alanlarını geliştirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda bankalar şube sayılarını her yıl arttırmakta yurt içi ve yurt dışı hizmetlerini genişleterek adaylara çeşitli kariyer imkanları sağlamaktadır.

Bankacılık sektörünün gelişmesi, teknoloji ile doğru orantılıdır. Teknoloji ilk olarak finansal alanda yer alan sektörleri etkilemektedir. Dolayısıyla bankacılık, teknoloji geliştikçe ilerleyen ve gelişen bir meslek dalı olmuştur. Meslek dalının gelişmesi, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, bankacılık mesleğindeki yaşam standartlarının ve kalitenin arttırılması, çalışma saatleri ve iş temposu gibi sebepler de bu mesleği popüler bir hale getirmiştir.

İlerleyen ve gelişen bankacılık sektörü, bankaların şube sayısını arttırmaya yönelik bir ortam hazırlamış ve bankalar kendi alanlarında rekabet ortamı yaratabilmek adına istihdam olanaklarını da genişletmiştir. Dolayısıyla Türkiye’deki bankalar her yıl düzenli olarak ihtiyaç duymuş oldukları pozisyonlarda banka sınavları gerçekleştirmektedir.

Her bankanın kendine has ve özgün banka sınavı, mülakat sınavı ve çeşitli iş görüşmesi etapları bulunmaktadır. Dolayısıyla adaylar, hangi bankanın sınavına girmek istiyorsa, banka tarafından verilen ilanları, duyuruları mutlaka takip etmelidir. Banka sınavlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için en doğru zamanlama; bankaların personel ihtiyaçlarını belirlemiş oldukları yaz ayları ve Eylül ayı ile banka tarafından duyurulan iş ilanları ile sınav duyurularıdır.

Banka Sınavları Hangi Pozisyonlar İçin Yapılır?

Kamu ya da özel banka fark etmeksizin her banka personel alımı yaparken mutlaka sınav ve mülakatlar üzerinden adaylarını değerlendirmektedir. Kimi zaman adaylara yönelik tek bir yazılı sınav gerçekleştirilirken pozisyonun görev ve sorumluluklarına bağlı olarak sınav sayısı artabilmektedir. Örneğin gişe görevlisi personel alımlarında yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamalı elemeler yapılırken müfettiş ya da uzmanlık için yazılı sınav, genel yetenek sınavı, İngilizce dil bilgisi sınavı, bireysel ve grup mülakatları gerçekleştirilmektedir.

Bu durum bankadan bankaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Banka ihtiyaç duyduğu pozisyonda istediği sınav ve mülakat türünü gerçekleştirmekte serbesttir. Dolayısıyla bankanın belirleyeceği sınav ve mülakat koşulları için adaylar mutlaka güncel olarak banka duyurularını takip etmelidir.

Bankacılık meslek pozisyonlarında yazılı sınavların gerçekleştirildiği pozisyonları listelemek gerekirse:

 • Gişe Görevlisi
 • Satış Danışmanı
 • Müşteri Temsilcisi
 • Servis Yetkilisi Uzmanı
 • Banka Müfettişi ve Müfettiş Yardımcısı
 • Banka Uzman ve Uzman Yardımcılığı
 • Servis Görevlisi
 • Bilgi İşlem Uzmanı
 • İhtisas elamanı
 • Şoför ve Güvenlik görevlisi
 • Takip memuru

şeklinde olacaktır. Görev ve pozisyona bağlı olarak yapılan banka sınavları içerisinde en zor sınav Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılığı sınavı olarak yer almaktadır. Bankaların gerçekleştirdiği sınav zorluk derecesini de şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Uzman Yardımcılığı
 • Management Trainee
 • İç Kontrolör
 • Servis Görevlisi
 • Gişe Görevlisi

Banka Sınavları Sonrasında Adaylar Hangi Pozisyonlara Yerleştirilir?

Bankacılık mesleğini yerine getirmek isteyen adaylar, meslek itibarı açısından kazanacakları unvanları da ön planda tutmaktadır. Bankacılık sektöründe yer alan unvanları üç kategori altında toplamak mümkündür. Adaylar gerçekleştirilen banka sınavlarının ardından bu üç kategori altında yer alan pozisyonlara yerleştirilir ve unvan kazanırlar.

Banka unvanları ve pozisyonları:

 • Denetim: Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolörlük, Auditing
 • Pazarlama: Uzman Yardımcılığı, MT (management trainee), Servis Görevlisi, Stajyer Memurluk
 • Operasyon: Stajyer Memur, Stajyer Asistan, Banko Görevlisi, Gişe Görevlisi, Müşteri Yetkilisi, Servis Yetkilisi, Çağrı Merkezi Yetkilisi

Banka Sınavlarına Girerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Özel ya da kamu bankası fark etmeksizin, adaylar başvuru yapacakları banka sınavları hakkında dikkat etmesi gereken noktaları da bilmelidir. Sınav gerçekleştirecek ve personel alımı yapacak olan banka, mutlaka internet sitesi ve çeşitli kariyer siteleri üzerinden başvuru detaylarını duyuru halinde paylaşmaktadır. Adaylar güncel olarak bu duyuruları takip etmelidir.

Duyuru içerisinde adaylar mutlaka sınav başvuru koşullarına, sınavdaki konu dağılımına, baraj uygulamasının olup olmadığına, bölgesel kontenjan yapılıp yapılmayacağına, sınav giriş koşullarına, sınav ya da sınavların gerçekleştirileceği illere, sınav merkezine ve saatine mutlaka dikkat etmelidir.

Türkiye’deki bankalar genel olarak sınav baraj uygulaması yapmaktadır. Bu uygulama, yazılı sınavdaki başarı derecesini belirlemeye yönelik gerçekleştirilmektedir. Sınav baraj puanı Türkiye’de yer alan bankalar için genellikle 60’tır. Yazılı sınavdan 60 puan ve üstünde başarı puanı alan adaylar, yapılacak diğer sınav ve mülakatlara katılmaya hak kazanmaktadır. Lakin bu baraj puanı bankadan bankaya ya da başvuru yapılan pozisyona bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Adayların bir diğer dikkat etmesi gereken en önemli nokta, banka yazılı sınav ya da mülakatlarında elenmiş olan bir adayın, aynı ya da başka bir banka tarafından tercih edilmek istenmeyeceğidir. Özellikle Müfettiş, Müfettiş Yardımcılığı, Uzman ya da Uzman Yardımcılığı sınav ve mülakatlarında elenen bir aday olursanız, bir başka bankaya başvuru yaparken ilk elenen isimlerden biri olabilirsiniz.

Banka Sınavlarına Ne Zaman Hazırlanılmalı?

Adaylar tarafından merak edilen sorulardan biri de banka sınavlarına hazırlanmak konusunda doğru zamanın ne zaman olduğudur. Pek çok aday, banka tarafından oluşturulacak ilanı ya da duyuruyu beklemektedir fakat bu zamanı beklemek yanlıştır. Genel olarak bankalar 45 gün öncesinden sınav duyurusu ya da ilanı oluştursa da bu süre, sınava hazırlanma açısından yeterli bir süre değildir.

Eğer yeni mezun olan ve bankacılık sektörüne ilk defa katılacak bir adaysanız, mezun olduğunuz tarihten itibaren banka sınavlarına hazırlanmaya başlamalısınız. 45 ile 60 günlük bir sürede hazırlanmanın kesinlikle az bir süre olacağını unutmamalı ve mutlaka en az 6 ay öncesinden sınav çalışmalarına başlamayı ihmal etmemelisiniz. Düzenli ve sistemli bir çalışma programı ile banka sınavlarından başarıyla ayrılabilirsiniz. Bu zaman zarfı içerisinde banka sınavlarında karşınıza çıkabilecek mesleki terimleri de mutlaka öğrenmelisiniz. Çünkü bu terimler, sınavlar içerisinde mutlaka sorulmakta ve karşılaşılmaktadır.

Banka Sınav Soruları Nasıl Hazırlanır?

Banka sınav soruları sınava girilecek olan banka tarafından belirlenmektedir. Bu soruların kolaylık ya da zorluğu, bankaya göre değişkenlik göstermektedir. Banka sınavları genel olarak üç ana bölümden oluşacaktır. Bu bölümler;

 • Genel kültür ve yetenek soruları
 • Sayısal işlem gerektiren Matematik soruları
 • Sözel okuma, anlama ve yorumlama soruları

olarak yer alacaktır. Genel kültür ve yetenek soruları, bankacılık sektöründe gerçekleşen güncel haberleri ve dikkat edilmesi gereken kültür ile yetenek sorularını kapsamaktadır. Dünyada ve Türkiye’deki güncel sosyal sorunlar, gelişen kültürel ve finansal olaylar, ekonomik veri ve analizler bu bölümde yer almaktadır. Sayısal işlem gerektiren Matematik soruları ise basit formüller yardımı ile çözülebilen, Muhasebe, Maliye ya da İktisat terimlerinin ve formüllerinin içerisinde barındırdığı sorulardan oluşmaktadır. Sözel okuma, anlama ve yorumlama soruları içerisinde de zeka ve görsel içerikleri sorular bulunmaktadır. Bu soruların sorulma nedeni adayın pratik zekasını, algılama yeteneğini ve bakış açısını ölçmektir.