a

Bankaların Çıkmış Alan Bilgisi Soruları

Bankaların Çıkmış Alan Bilgisi Soruları
0

BEĞENDİM

Bankalar personel alımı gerçekleştirirken öncelikle başvuru toplar, başvuru değerlendirmesinin ardından aday banka sınavına davet edilir. Banka sınavları sonrasında başarılı olan adaylar içerisinden elemeler gerçekleştirilerek birebir mülakat yapılır. Mülakat sonrasında da pozisyon için en uygun adaya karar verilmektedir. Süreç bu şekilde işlerken banka mülakatına geçişin en önemli noktası olan banka sınavları konusunda adaylar dikkatli olmalı ve planlı, özenli, sistematik bir çalışma programı içerisinde ilerlemelidir.

Her banka kendisine özel bir sınav sistemi uygulamaktadır. Fakat her bankanın sınavı içerisinde genel yetenek, genel kültür, alan bilgisi, pozisyona bağlı olarak yabancı dil bilgisi ve genel Türkçe bilgisi soruları yer almaktadır. Genel yetenek ve genel kültür soruları, güncel ekonomik, finans ve siyasi olayları konu edinirken banka alan bilgisi soruları ise şu konuları içermektedir:

 • Mikro İktisat
 • Makro İktisat
 • Uluslararası İktisat
 • Para, Banka ve Kredi
 • Maliye Politikası
 • Türkiye Ekonomisi
 • Genel Hukuk Bilgisi
 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Genel Muhasebe
 • İşletme
 • Pazarlama
 • Finansman
 • Yönetim ve Organizasyon

Alan bilgisi sorularına hazırlanmak isteyen adayların bu konulara yönelik sorular çözmesi önemlidir. Banka sınavlarına hazırlık aşamasında bulunan adaylarımız için bankalar tarafından sıkça sorulan alan bilgisi soruları yazımızın devamında yer almaktadır. Banka sınavlarına hazırlık için en doğru zaman, mezuniyet sonrası ve sınavdan en az 6 ay öncesinde hazırlıklara başlanmasıdır. Genellikle bankalar sınav duyurularını 45 ile 60 gün öncesinde yapmaktadır. Bu tarih beklenmeden hazırlıklara başlanması oldukça önemlidir.

Bankaların En Çok Sorduğu Alan Bilgisi Soruları

 1. Berfin, oğlu İbrahim’i yanına alarak balık tutmak için denize açılmışlar ve fırtınaya yakalanmışlardır. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen kendilerinden haber alınamamıştır. Bu durumun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Birlikte ölüm karinesi
  B) Tehlike karinesi
  C) Kesinlik karinesi
  D) Gaiplik
  E) Ölüm karinesi

CEVAP: D

 1. Sözleşmelerde imza ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Borç altına giren kimsenin el yazısı ile atılmalıdır.
  B) Metinde yapılan ilave ve çıkıntılar aynca imza edilmelidir.
  C) Metin yazılmadan önce, tamamen veya kısmen boş kağıda atılmış ise geçersizdir.
  D) Bütün metnin benimsendiğini gösterecek şekilde, metnin altına atılmalıdır.
  E) İmza edecek olan kimse, okuma yazma bilmiyorsa, usulen tasdik edilmiş ve el ile yapılmış işaret koymak zorundadır.

CEVAP: C

 1. Bankacılık Kanunu’na göre, Türkiye’de bir bankanın kurulabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?
  A) Hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkmalı ve hamiline yazılı olmalıdır.
  B) Ticaret mahkemesinden kuruluş izni alınmalıdır.
  C) Ödenmiş sermayesi 5 milyon TL olmalıdır.
  D) Kurulacak banka bir anonim ortaklık şeklinde olmalıdır.
  E) En az 10 kurucu ortağı olmalıdır.

CEVAP: D

 1. Hükümetlerin ithal edilecek mal hacmi üzerine fiziki miktar ya da değer olarak koyduğu sınırlamalara ne ad verilir?
  A) Navlun
  B) Kota
  C) Sübvansiyon
  D) Damping
  E) Tarife

CEVAP: B

 1. Doğrudan ya da dolaylı olarak insan ihtiyaçlarını karşılayabilecek kullanıma hazır her şeye ne ad verilir?
  A) Mal
  B) Tüketim
  C) Üretim faktörü
  D) Üretim
  E) Sermaye

CEVAP: A

 1. Bir girişimcinin faaliyetleri sonucunda milli gelirden aldığı paya ne ad verilir?
  A) Faiz
  B) Kar
  C) Ücret
  D) Rant
  E) Kira

CEVAP: B

 1. Birbirlerinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir?
  A) Ana mallar
  B) İkame mallar
  C) Ara mallar
  D) Hammadde
  E) Tamamlayıcı mallar

CEVAP: B

 1. Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarının da artmasına, fiyatı azalınca arz edilen miktarının da azalmasına ne ad verilir?
  A) Fiyat kanunu
  B) Marjinal üretim
  C) Tüketim kanunu
  D) Arz kanunu
  E) Üretim esnekliği

CEVAP: D

 1. Bireylerin, faiz oranlarındaki değişmelerinden yararlanmak amacıyla servetlerinin bir bölümünü para olarak tutmalarına ne ad verilir?
  A) İhtiyat güdüsüyle para talebi
  B) Tüketim güdüsüyle para talebi
  C) Spekülasyon güdüsüyle para talebi
  D) Üretim güdüsüyle para talebi
  E) İşlem güdüsüyle para talebi

CEVAP: C

 1. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde Bankalar Hesabına borç kaydı yapılır?
  A) Bankadaki mevduat hesabına para yatırıldığında
  B) Bankadaki mevduat hesabından para çekildiğinde
  C) Mevduat hesabı üzerine çekilen çek bankadan ödendiğinde
  D) Banka kredisi hesabına havale tahsil edildiğinde
  E) Banka kredisi geri ödendiğinde

CEVAP: A

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.