Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı – e-BEAS Kılavuzu

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı - e-BEAS Kılavuzu

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (e-BEAS), bireysel emeklilik aracısı olmak isteyen kişilerin başvurduğu sınavlardan biridir. Bu sınav, bireysel emeklilik alanında yer almak isteyen kişilerin, mesleki bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Elektronik ortamda gerçekleştirilir ve tüm sorular çoktan seçmelidir.

e-BEAS Sınavı Nedir?

Sınav, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından düzenlenmektedir. Adaylar, girmek istedikleri e-BEAS Sınavı için başvurularını Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı üzerinden yapmaktadır. Tüm gerçekleştirilen e-BEAS sınavlar; adayların bilgisayar aracılığı ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıkları platformda online olarak uzaktan gerçekleştirilmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar Bes Belgesi almaya hak kazanır.

e-BEAS sınavı nasıl yapılır?

e-BEAS sınavına girmek isteyen adaylar, sınav başvurusunda bulunmalıdır. Sınav için uygun bulunan katılımcılar, sınav tarihinden en az beş iş günü öncesinde EGM tarafından internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Bu tarihten itibaren katılımcılar Portal aracılığıyla sınav giriş belgelerini görüntüleyebilmektedir.

e-BEAS sınavı, mobil cihazlar ya da bilgisayar aracılığıyla e-Devlet üzerinden giriş yapılan platform üzerinden “online” ve “uzaktan” gerçekleştirilmektedir. Gerek duyulan durumlarda EGM tarafından sınav yeri belirlenerek de bilgisayar ortamı aracılığıyla sınav düzenlenebilmektedir. Sınavla ilgili duyurular, EGM portalı üzerinden paylaşılmaktadır.

e-BEAS sınavına kimler girebilir?

e-BEAS sınavına girmek için adaylarda bazı kriterler aranmaktadır. Bu kriterler aşağıdaki gibidir:

 • Medeni haklardan yoksun olmamak
 • Herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak
 • Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak
 • En az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak ya da en az iki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarından veya Kurum tarafından uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan mezun olmak
 • Lise veya dengi okul mezunu olmak ve şirketlerde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya Kurum tarafından uygun görülen benzeri malî kuruluşlarda şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmak ya da Kurum tarafından uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmak.

Bireysel Emeklilik Aracıları ( e-beas) Bes Sınavı için Çalışma Şartı Aranıyor mu?

E-BEAS Sınav başvurusu nasıl yapılır?

e-BEAS sınav başvurusu yapmak isteyen kişiler, EGM’nin internet sitesinde yapılan duyuruları takip etmelidir. Sınav tarihleri EGM tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla başvuru tarihleri de burada yer almaktadır.

Tarihi belirlenen sınav ile birlikte adaylar girmek istedikleri sınavı seçerek başvuru yapmaktadır. İki tip başvuru yöntemi bulunmaktadır; emeklilik şirketi aracılığıyla başvuru ve bireysel başvurudur. Bir emeklilik şirketi aracılığıyla sınava girecek olanlar şirket aracılığı ile, bireysel olarak sınava katılacak ise münferit olarak başvuru yapmaktadır.

Sınava emeklilik şirketi aracılığıyla başvuru yapan adaylar, başvurularını portal üzerinden şirkete iletmektedir. Emeklilik şirketi, portal üzerinden ulaşan başvurulara ilişkin bilgi ve belgelerin doğruluğunu kontrol eder, gerekli düzeltmeleri yapar ve adayların sınava gireceği tarihi seçer. Daha sonrasında şirket, satış yetkisi alanında yer alan bilgileri doldurur ve bireysel emeklilik aracı adayının emeklilik ürünlerine ilişkin eğitimi başarıyla tamamladığına dair eğitim belgesini sistem üzerinden yükleyerek adayın başvurusunu onaylamaktadır. İlgili belgede şirket kaşe ve imza şartı aranmamaktadır. Sınav ücreti emeklilik şirketi tarafından yatırılmaktadır. Şirket sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu portal üzerinden yüklemekte ve EGM’ye göndermektedir.

Bireysel başvuru yapan kişiler ise portal üzerinden başvuru esnasında kendilerinden istenen bilgileri doldurmalıdır. Gerekli bilgi ve belgeler doldurulduktan sonra, sınav tarihini seçmeli ve sınav ücretini kredi ya da banka kartı aracılığıyla yatırmalıdır. Sınav ücreti ödendikten sonra başvuru EGM’ye gönderilmektedir. EGM tarafından uygun bulunursa, adayın başvurusu kabul edilmektedir.

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı tarihi kaç kez değiştirilir?

e-BEAS sınavlarına katılmak isteyen kişiler, başvuru adımında sınav ücretini ödemektedir. Sınav ücreti ödendikten sonra sınav başvuruları değerlendirilmek üzere EGM’ye gönderilmektedir. Başvurusu kabul edilen adayların sınav tarihinden 8 iş günü öncesine kadar en fazla 3 kez olmak üzere sınav tarihini değiştirme hakkı bulunmaktadır. Eğer sınav tarihi bir ileriki tarihe alınırsa, aday sınava ileri tarihte katılır.

Sınav tarihinden 6 iş günü öncesine kadar sınav tarihi kesinleşir ve ilgili durumdan sonra sınav tarihi değiştirilemez. Başvuruların incelenmesinden sonra başvurusu onaylanan adaylar sınav tarihinin kesinleşmesi ile birlikte sınava atanır.

E-BEAS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav sonuçları, sınav bitiminden sonraki 5 iş günü içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları EGM internet sitesinde Portal aracılığıyla erişilmektedir. Adaylar buradan sınav sonuçlarını takip edebilmektedir.

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı ücreti ne kadar?

e-BEAS sınav ücreti sınava ilk kez girenler için 740 TL olarak belirlenmektedir. Sınava ilk kez girmeyen katılımcılar ise 370 TL ödemektedir. Sınav ücretinin değişmesi halinde katılımcılara duyuru yapılmaktadır.

Sınav ücreti, bireysel başvuruda bulunan adaylar tarafından banka veya kredi kartı ile, emeklilik şirketi aracılığı ile başvuran adaylar için ise emeklilik şirketi tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.’nin belirlediği hesaplarına ödenir.

Ödeme işleminden sonra, portal üzerinden dekont yüklenmelidir. Şirket aracılığıyla başvuran kişilerin dekontları şirket tarafından, Bes belgesi için bireysel başvuran kişiler ise bankadan alacakları dekontu yükleyerek başvurularını tamamlamaktadır.

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı başvurusu sırasında gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?

Başvuru sırasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir;

 • e-BEAS başvuru formu portal üzerinden doğru ve tam olacak şekilde doldurulmalıdır.
 • Mezuniyet durumunu gösteren e-Devlet üzerinden alınmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da ilgili belgelerin onaylı bir örneği
 • Öğrenci oldukları eğitim kurumu veya e-Devlet üzerinden öğrenci olduklarını gösterir öğrenci belgesi
 • Sınava girecek olan yabancı uyruklu adaylardan veya diplomasını Türkiye dışında bir öğrenim kurumundan almış olanlardan Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek denklik belgesinin onaylı bir örneği
 • Başvuru tarihinden en fazla altı ay önce alınmış arşiv kaydı içeren adli sicil belgesi
 • 1 adet fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş,
 • Sınava başvuru yaptıkları tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle (www.turkiye.gov.tr),(www.sgk.gov.tr) internet sitesinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış sigortalı hizmet dökümü
 • Bir sandığa bağlı olunması halinde ilgili sandıktan alınan hizmet dökümü belgesi
 • Sınava başvuru yapılan tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplamda en az bir yıl süreyle çalışılmış olan kurum veya ilgili emeklilik şirketi yetkilileri tarafından imzalanmış belge veya asgari bilgileri içeren çalışma belgesi
 • Kurum tarafından uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs veya stajı başarıyla tamamladığını gösteren belge

Bes Belgesi için sınav konuları nelerdir?

Sınav altı konu başlığında toplam yüz adet sorudan oluşur, sorular çoktan seçmelidir. Her aday için farklı soru seti oluşturulmaktadır. Sınav süresi 90 dakikadır. Sınav konuları ise aşağıdaki gibidir:

 • Temel İşletme ve İktisat – 5 soru
 • Finans ve Yatırım Araçları – 15 soru
 • Sigortacılık – 5 soru
 • Satış Yönetimi ve Pazarlama – 15 soru
 • Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik – 15 soru
 • Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Mevzuat ve İlgili Diğer Mevzuat – 45 soru

e-BEAS sınavından en az kaç alınmalı?

e-BEAS sınavları EGM tarafından değerlendirilmektedir. Bir adayın sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekir. Yanlış cevaplanan soruların, doğru cevaplar üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Sigortacılık konusundan muaf olacak adayların bu konudaki soruları doğru yanıtladığı kabul edilmektedir ve 5 puan otomatik olarak sınav sonucuna eklenerek sınav notu oluşturulmaktadır.

Örnek Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı soruları:

 1. Aşağıdakilerden hangisi matematik karşılıkların yatırıldığı varlıklardan yıl içerisinde elde edilen gelirlerin hayat grubu sigortaları yönetmeliği hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına göre hesaplanan net yatırım geliri oranını ifade eder? (Cevap: A)
  A) Kar Payı Oranı
  B) Teknik Faiz Oranı
  C) Getiri Oranı
  D) Pozitif Kar Oranı
 2. Mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere doğru hareketini ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkının geçişini sağlayan çaba ve faaliyetlere ne ad verilir? (Cevap: D)
  A) AR-GE
  B) Finansman
  C) Pazar araştırması
  D) Pazarlama
 3. Hisse senedinin getirisi nelerden oluşur? (Cevap: A)
  A) Temettü (kâr payı) geliri –, Sermaye kazancı
  B) Faiz getirisi
  C) Faiz getirisi –, Sermaye kazancı
  D) Temettü –, Sermaye kazancı –, Faiz getirisi
 4. Emeklilik planlarında yer alan ilk satış süreci hangisidir? (Cevap: A)
  A) Potansiyel müşteri yaratma
  B) Satış sunumu
  C) Satışı kapama
  D) Satış sonrası hizmetler
 5. Bir emeklilik şirketinin “katılım” unvanını kullanabilmesi için aşağıdakilerden hangi şartı sağlamalıdır? (Cevap: C)
  A) Katılım emeklilik fonu bulundurması
  B) Katılım emeklilik planı bulundurması
  C) Emeklilik fonlarının tamamının katılım emeklilik fonlarından oluşması
  D) Emeklilik fonlarının yarısından fazlasının katılım fonlarından oluşması