Çalışırken Öfkenize Yenik Düşmeyin!

Bilimsel araştırmalara göre öfkenin bir şiddet türü olmadığı kanıtlanmıştır. Sağlıklı duygulara sahip olan her insanda görülen öfke bir duygu belirtisi olarak ifade edilebilir. Öfke duygusunu hisseden insanların son derece sağlıklı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak öfkesine hakim olamayarak bu durumu kontrolden çıkarıp şiddete çeviren kişiler için ciddi problemler gündeme gelmektedir. Öfkenin sağlıklı bir şekilde kontrol alınamamış olması bir süre sonra kişilerde agresif ve sağlıksız davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Öfkeli olan kişiler etrafındaki kişilere de bir süre sonra zarar verebilirler. Özellikle sosyal yaşantının yaşandığı ve bu süreç içerisinde iş hayatında aktif olan kişilerin öfkelerini daha sağlıklı bir şekilde kontrol altına almaları gerekmektedir. İş hayatında öfke kontrolünün sağlanamamış olması bir süre sonra kişilerin iş hayatında gerekli verimi alamadıkları, başarı oranlarının düştüğü, etrafındaki iş arkadaşlarının motivasyonunu düşürdüğü ciddi sağlık problemlerine de neden olabilir. Kişilerin öfke duygusundan çıkarmaları gereken pek çok ders bulunuyor. Böylece bu duyguyu daha sağlıklı bir şekilde yöneterek olumlu yönde kendi hayatlarına katkılar sağlayabilirler. Peki öfkeyle nasıl kontrol edilebilir?

Öfke Beyni Ödüllendiriyor

Öfke beyinde çeşitli duyguların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bir anlamda ödül sistemlerinin aktif hale gelmesini sağlıyor. Adrenalin hormonunun aktif bir şekilde salgılanmasını sağladığı gibi öfkeli kişilerde yapılan araştırmalara göre stres hormonunun son derece az salgılandığı görülmüştür. Uzmanlar tüm bu değişimleri şekillendirdikleri zaman öfkenin beyin için doğal bir ödül sistemini beraberinde getirdiğini ortaya koymuşlardır. Çözüm ve sonuç odaklı düşünmeye iten öfke duygusu kişinin kendisini rahatlatma duygusunu da bir süre sonra tetiklemektedir. Öfkenin detaylarına indiğimiz zaman kişiler güç gösterme hissi ile birlikte sık sık öfke duygusunu yaşayabilirler. Ancak bu durum bir süre sonra bağımlılığa dönüşebilir. Öfkenin kişileri hızlı ve çözüm odaklı düşünmeye iten ciddi bir özelliği bulunmaktadır.

Öfke Sizi Tehditlere Karşı Korur

Sağlıklı bireylerin kontrollü olarak yaşadıkları öfke bir anlamda kişi için koruyucu birtakım özellikleri de içerisinde barındırmaktadır. Sosyal bir duygu olduğu söylenen öfke ile başa çıkarken özgüven, sosyal haksızlıklar, aidiyet duygusu, grup saygınlığına yönelik ortaya çıkabilecek olan tehditlerin göz önünde bulundurulduğu ifade edilmektedir. Genellikle psikolojik olarak kendimizi bir tehditle karşılaştığımızı düşündüğümüz anlarda korumaya alırız. Ve böyle anlarda öfke duygusu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Tehditlere karşı korunma duygusu ile savunma mekanizmamız öfke duygusunu ortaya çıkarmaktadır.

Öfke Empati Yeteneğini Artırıyor

Uzman psikologlar yapmış oldukları değerlendirmelerin ardından öfkenin bir anlamda empati yapma yeteneğini de artırdığını ortaya koymuşlardır. Çatışmalı olduğumuz ilişkilerde yaşanan korku, hüzün ve öfke gibi duygular karşısında kişilerin çatışma yaşadığı kişiyle daha yoğun bir şekilde empati yaptığı belirlenmiştir. Yapılan bilimsel araştırmaları ardından öfke duygusunun zirvede olduğu durumlarda kişilerin daha çözüm odaklı ve empati duygusunun yoğun olduğu hisler besledikleri belirlenmiştir. Bu açıdan öfkeden korkmamak ve bunun sağlıklı insanların yaşadıkları duygulardan birisi olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Ancak öfke duygusunun yönetilebilmesi çok önemlidir. kontrolden çıkan duygular büyük felaketlere neden olabilir. İş hayatında zaman zaman işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Verdiğimiz emeklerin boşa çıktığını ve işlerin kontrolden çıktığını gördüğümüz zamanlarda doğal olarak öfkeleniriz. Ancak bunu aşırı tepkilerle yansıtmak, kendimize ve çevremizdeki insanlara zarar vermek hem bir suç hem de işimizden olmamız için bir sebep olarak değerlendirilebilir. Öfke dozunda yaşandığı zaman vücut için gerekli bir duygudur.

Kapalı