Çalışma Hayatında Çok Düşünmek Hastalığa Sebep Oluyor!

Toplum içerisinde düşünüldüğü zaman çok düşünme durumu bir sendrom ve hastalık olarak değerlendiriliyor. Çok düşüne genel olarak bir hastalık olarak da değerlendiriliyor. Bu anlamda toplum içerisinde değerlendirildiği zaman kadınların bu hastalığa daha fazla yakalandığını söylemek mümkündür. ancak bir süre sonra bu durum kişilerin psikolojisini ve aynı zamanda yaşamlarını da olumsuz anlamda etkilemektedir. Çok düşünme sendromu kişilerin kendi içerisinde sosyal ilişkiler kurmalarını da engellemektedir.

Bu tür kişiler genel olarak yaşamları boyunca söylenen her şeyi kendi içinde yeniden değerlendirip en ufak bir durumda dahi altlarında bir şeyler aramaktadırlar. Ancak bu düşünme süreci her defasında biraz daha arttığı için son derece riskli olabilir. Bu tür kişiler sürekli olarak başkalarının kendilerine neler söylediklerini düşündükleri için kendi hayatları hakkında dahi en ufak kararları almakta dahi zorlanacaklardır. Ancak bu duruma bir dur demek ve süreci doğru şekilde ilerletmek son derece önemlidir. Özellikle çok düşünme sendromu bir süre sonra kişilerin iş hayatlarını da olumsuz anlamda etkilemektedir. Sürekli olarak başkalarının ne söylediklerini ve yaptıkları işin doğruluğunu tartıştıkları, kendi içlerinde düşündükleri için bir anlamda çalışmaları ya da başarılı bir performans sergilemeleri pek mümkün değildir.

Her Şeyi Düşünmek Doğru Değil!

Düşünmek hayatımız için son derece önemli bir eylem. Özellikle insanları diğer canlılardan ayıran bir eylem olduğu için son derece önemli. Ancak düşünmenin bir sınırı olmalı. Düşünmeden önce beyin süzgecinden geçirdiğimiz konuları önem sırasına göre ele almak son derece önemlidir. Her durumda konuşmadan önce dikkatli bir şekilde düşünmemiz gerektiği konusunda telkinler veriliyor. Düşünmenin insan sağlığı için kesinlikle bir zararı bulunmuyor. Ancak gereğinden fazla düşünmek insanların psikolojilerini olumsuz anlamda etkileyen bir durum olduğu için son derece önemlidir. Fazla düşünmek bir süre sonra kişilerin daha karamsar bir ruh haline girmelerine neden oluyor. Etrafımızdaki olaylardan zevk almamız zorlaştığı için kişileri her anlamda olumsuz etkilediği ifade edilmektedir. Fazla düşünmek pek çoğumuzun aslında isteyerek yaptığı bir durum değil. Hatta çalışma hayatındaki kadınlarda bu durum daha fazla olduğu için kadınların kendilerini ruhen daha yorgun hissetmelerine neden olmaktadır.

Fazla Düşünme Hastalığından Nasıl Kurtulabiliriz?

Fazla düşünme sendromu denilen ve kişilerin ruhunu olumsuz anlamda etkileyen bu sendromdan kurtulmak için öncelikli olarak kişilerin farkındalık geliştirmeleri gerekmektedir. Farkında olmayan kişilerin sorunu çözmek için adım atmaları pek mümkün değildir. Durumun farkına vardıktan sonra kontrol etmek de son derece önemlidir. Çok düşünmenin sebep olduğu sıkıntıların ve karamsarlık hissinin farkında olmak ve sonrasında çözüm önerileri sunmak için harekete geçmek gerekmektedir. Ardından süreci en sağlıklı şekilde yönetmek için zaman kaybetmeden kontrol altına almak mümkündür.

Kişilerin yaşamlarında ve insan ilişkilerinde biraz daha yüzeysellikten yana olmaları gerekiyor. Karşı tarafın söylemiş olduğu her sözün altında bir şey aramak doğru olmayacaktır. Söylenen sözün altını deşmek kişiye farklı anlamlar çıkararak negatiflik sağlamaktan başka hiç bir fayda sağlamayacaktır. Özellikle çalışma hayatında gerçekleştirilen bu tür eylemler kişiyi hem fiziksel hem de ruhen yoracağı için son derece riskli olabilir. Ortada ciddi bir problem olmadığı takdirde ortalığı karıştırmak ve işleri kendimiz için zor bir hale getirmek yerine çözüm bulmak için uğraşmak son derece etkili olacaktır. Fazla düşünmek ve abartılı düşünmekten uzak doğru düşünce sistemi ile harekete geçmek etkili olacaktır.

Kapalı