Çalışma Hayatında Utangaçlık Ciddi Bir Sorun!

Utangaçlık pek çok kişinin yaşadığı ciddi bir durum oalrak iade ediliyor. Utanma duygusu insani bir duygu olduğu için son derece normal olarak görülüyor. Ancak kişilerde kişisel ve sosyal yaşamı etkileyecek boyuta gelmesi halinde ciddi problemlere neden olabiliyor. İnsanın yaşamak adına sosyal bir varlık olduğu düşünüldüğü zaman bu anlamda utangaçlık sorununun sosyalleşme adına pek çok duruma ket vurduğu bir kez daha gündeme gelmektedir. Utangaçlık sorunu olan kişilerin büyük bir kısmı ise bu sorunu yenmek, korkularından kurtulmak için alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı gibi çeşitli sorunlar yaşamaya başlıyorlar. Bu anlamda kişilerin hayatları yenebilecekleri utangaçlık sorunundan farklı bir boyut haline gelerek içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor.

Genel olarak alkol ile kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini düşünen kişilerin bir süre sonra alkol bağımlılığının pençesine düştükleri ve buradan kurtulmak konusunda ciddi birtakım sorunlar yaşadıkları gündeme gelmiştir. Yapılan bilimsel araştırmalara bakıldığı zaman aşırı utangaç olan kişilerin olmayan kişilere göre alkol ve uyuşturucu kullanımı açısından daha fazla ön plana çıktıkları ifade edilmiştir. Uzmanlar tarafından ise bu durum son derece olumsuz bir durum olarak değerlendiriliyor. Her bir kötü alışkanlık kişileri korkularından kurtarmak yerine yeni korkulara sevk ettiği için son derece etkili olabilir.

Biraz detaylı düşünüldüğü zaman alkol ve uyuşturucu bağımlılığının neden olduğu sorunlar geri dönüşü olmayan hasarlara sebep olabildiği için son derece riskli. Bu durum sadece kişiler tarafından değil aynı zamanda toplumsal açıdan da sorunlara sebep olabiliyor.

İş Hayatında Utangaçlık Başarısızlığa Sebep Oluyor

Özellikle çocukluk yaşlarda utangaçlık sorununun çeşitli durumlarla üstesinden gelinememesi halinde ilerleyen yaşlarda ciddi problemlere neden olabiliyor. Genel olarak iş hayatında utangaçlık ciddi problemlere neden olabiliyor. İleri seviyede utangaçlık sorunu yaşayan kişiler iş hayatında öne çıkmaktan hoşlanmadıkları gibi sürekli geri planda kalmak istiyorlar. Ancak modern çalışma sistemi içerisinde başarılı olmak için çalışmak ve ön plana çıkmak son derece önemli. Gelen müşterilerle ya da iş arkadaşları ile iletişime giremeyen, kendisini ifade edemeyen, herhangi bir sorun olduğu zaman çözme kabiliyeti bulunmayan ve tüm bu aşamalarda son derece utangaç olan kişilerin iş hayatında varlık gösterebilmeleri uzun vadede mümkün değildir.

Kendi başarılarının dahi arkasında duramayan ve bu konuda utanan kişilerin genel anlamda başarılı bir çalışma performansı göstermeleri mümkün değildir. Bir süre sonra işverenler tarafından da durum fark edileceği için çalışma temposunu yavaşlatmamak ve pürüzlere neden olmamak adına bu tür kişilerin işten çıkarılmasını sağladıkları ortaya çıkmıştır. Bu durum iş hayatında olduğu kadar kişilerin sosyal yaşantılarında da ciddi sorunlara sebep olabilir. İkili ilişkilerde dahi iletişim kuramayan kişilerin sosyal bir çevre edinmeleri ya da mevcut durumda bulunan sosyal çevrelerinde kalıcı olmaları çok mümkün görünmemektedir.

Utangaçlıktan Kurtulmak Mümkün!

Utangaçlık yenilebilecek bir durum olduğu için bu anlamda kendi başına yenemeyen kişilerin uzman bir psikolojik yardım almaları son derece önemlidir. Önce kişinin başarılarının ve olumlu yönlerinin ön plana çıkarılması gerekiyor. Ardından bu süreçte utangaçlığı bir anda yenmek pek mümkün olmayacağından dolayı kademeli olarak önlemler alınabilir. İnsanlarla daha yakın iletişim kurmak, kendini ifade etmek adına çalışmalar yapmak ve başarıların saklanması yerine duyurulmasını sağlamak utangaçlığın yenilmesi açısından son derece önemli adımlar olarak değerlendirilebilir.

Kapalı