Dijital Merkez Bankası Parası Uygulamaya Alınacak!

Açıklanan On Birinci Kalkınma Planı kapsamında dijital merkez bankası parası uygulamaya alınacak.

Blok Zincir Tabanlı Dijital Para Geliyor

2019 – 2023 dönemlerini içine alan On Birinci Kalkınma Planı’nda Türkiye ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacak hedeflere yer verildi. Bu hedefler kapsamında dijital merkez bankası parasının hayata geçirilecek olması dikkat çekti. Türkiye’deki finans sektörünün kurumsal yapısının daha güçlü hale getirilmesi, amacıyla enstrümanların çeşitlendirileceği bildirilerek tabanı blok zincir olan dijital merkez bankası parasına geçileceği duyuruldu.

Özel Sektörün Finans Şirketlerinden Fon Kullanacak

Ayrıca 2019 – 2023 yıllarını kapsayan dönemde İstanbul’un küresel finans merkezi haline getirilme hedefiyle yola çıkılarak kurumsal yapısı daha güçlü bir finansal sektör oluşturulacak. Finansal alanın güçlü olmasını sağlayabilmek için reel sektörün finansal alandaki etkinliği artırılacak. Bu kapsamda reel sektör firmalarının BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetiminde olan banka dışı finans kuruluşlarından fon kullanması sağlanacak.

İFK’nın Maliyetleri Azaltılacak

İFK kısa adıyla bilinen İpotek Finansmanı Kuruluşu’nun ihraç limiti sermayesinden bağımsız olacak. İFK’nın ihraç maliyetleri düşürülmeye gidilecek. Kuruluş’un ihraç edeceği menkul kıymetler likidite sağlama araçlarında kullanılabilecek.

Bankaların Bilançolarındaki Alacaklar Likidite Edilecek

On Birinci Kalkınma Planı kapsamında yer alan diğer hedeflerden bazıları banka bilançolarının varlıklarının seküritizasyona teşvik edilmesi yani uzun vadeli alacakların likit hale dönüştürülmesi, blok zincir tabanlı merkez bankası parasının hayata geçirilmesi, kurulacak olan KOBİ varlık kiralama şirketi aracılığıyla kira sertifikası ihraç edilmesi, ihraç masraflarında destek sağlanması, Türkiye’de fintek – finansal teknoloji ekosisteminin gelişimi için yol haritası oluşturulması gibi maddeler halinde sıralanıyor.