Dünya Bankası, Türkiye’nin Yeşil İhracat Hamlesine 600 Milyon Euro Destek Veriyor

Yeşil İhracat'a 600 Milyon Euro Destek

Dünya Bankası’nın, Türkiye’nin ihracat sektörünün çevresel sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla Türkiye Yeşil İhracat Projesi’ne 600 milyon euro tutarında kredi garantisini onayladığı duyuruldu.

Bu finansman, Türk ihracatçılarının üretim süreçlerini daha yeşil ve karbon emisyonlarını düşürmeye yönelik çabalarını destekleyecek. Proje kapsamında, ihracatçılara makine ve ekipman yatırımları, ısıtma-soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi ve atık azaltımı gibi alanlarda destek sağlanacak.

Yeşil İhracat’a 600 Milyon Euro Destek

Özellikle Avrupa Birliği’nin (AB) 2026’dan itibaren karbon yoğun ürünlere yönelik tarife uygulaması planları göz önüne alındığında, Türk ihracatçılarının karbon ayak izlerini azaltma ihtiyacı büyük önem taşımakta. AB, Türkiye’nin ihracatının önemli bir kısmını oluştururken, bu adım ihracatçıların AB pazarında rekabetçi kalabilmeleri için kritik bir önem arz ediyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, yeşil dönüşümün Türkiye ekonomisi ve ihracat sektörü için stratejik bir öneme sahip olduğunu ve Dünya Bankası’nın bu yöndeki çabaları desteklemekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Bu finansmanın, Türk ihracatçılarına uluslararası piyasalarda rekabet avantajı sağlayacak önemli bir kaynak olduğu vurgulandı.

Projenin, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına katkıda bulunacak geniş kapsamlı bir çabayı temsil ettiği ve ülkenin sanayi sektörünün yeşil dönüşümüne önemli bir ivme kazandıracağı ifade edildi. Dünya Bankası, Türkiye’nin çeşitli sektörlerindeki yeşil dönüşüm projelerini destekleyerek sürdürülebilir ve çevre dostu bir ekonomik büyüme hedeflemektedir.