ECB Bildirdi! Euro Küresel Rezerv Payını Artırdı!

Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklamada euronun uluslararası rezervlerdeki payının yükseldiği bildirildi.

Küresel Rezervlerdeki Euronun Payı Yüzde 1.2 Arttı

ECB kısa adıyla bilinen Avrupa Merkez Bankası tarafından küresel rezervlerdeki payı ile ilgili bir açıklama yapıldı. ECB euronun dünya genelindeki merkez bankalarının rezervlerindeki payının 2017 yılının sonunda yüzde 19.5 olduğunu, bu oranın 2018 yılının sonunda ise yüzde 20.7’ye yükseldiğini belirtti. 2017 – 2018 yıllarının sonu arasında euro küresel rezervlerdeki payını böylece yüzde 1.2 oranında artırmış oldu. 2018 yılında euronun küresel rezervlerinin yanı sıra mevduatlardaki, borç ihraçlarındaki ve kredilerdeki payı da artış kaydetti.

Euro Cinsinden Yapılan Ödemelerde Değişiklik Olmadı

2018 yılında euro cinsinden faturalandırılan işlemlerin oranı 2017 yılına göre değişmedi. 2017 yılında küresel olarak euro cinsinden faturalandırılan işlemlerin tüm işlemlere oranı yüzde 36 oranındaydı. Bu orana ödemesi yapılan işlemlerin de dahil olduğu Avrupa Merkez Bankası tarafından bildirildi.

Euro Cinsi Kredilerde Artış Kaydedildi

Dünya genelinde kullandırılan euro cinsinden kredilerin tüm krediler içindeki payı 2018 yılının sonunda, 2017 yılının sonuna göre yüzde 0.8 oranında arttı ve yüzde 19.3’e çıktı. Euronun günlük döviz piyasalarındaki payı da aynı dönemler arasında yüzde 0.7 arttı ve yüzde 37.7 oranına yükseldi.

Doların Rezervlerdeki Payı Yüzde 61.7 Oldu

Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanan bilgilerden euronun küresel rezervlerdeki payının artış kaydetmesine karşın dolar yine dünya genelinde en çok tercih edilen para birimi oldu. Doların küresel rezervlerdeki payı 2018 yılının sonunda yüzde 61.7 oldu. IMF yani Uluslararası Para Fonu’nun verilerinden elde edilen bilgilere göre ülkelerin merkez bankalarının döviz rezervlerindeki doların payı 2001 yılında yüzde 73 civarındaydı.

Kapalı