Emeklilik Yatırım Fonlarında Yönetmelik Değişikliği!

SPK tarafından emeklilik yatırım fonlarının yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

SPK Emeklilik Fonlarının Yönetmeliğini Değiştirdi

SPK şeklinde kısaltılan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından emeklilik yatırım fonlarının kuruluşu ve faaliyetleri ile ilgili esasları düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı. SPK’nın yaptığı Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’teki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girmiş oldu. Bahsi geçen yönetmelikte emeklilik fonlarının portföy yönetimi ile ilgili esasları belirleyen maddelerinden birinde değişiklik yapıldı.

Portföy Yönetim Şirketlerinin Yetkisi SPK’ya Verildi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili yönetmeliğin söz konusu maddesinde yaptığı değişikliğe göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın fikri alınmak üzere emeklilik yatırım fonlarının performans değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeler neticesinde portföy yönetim şirketlerine uygulanacak olan teşvikler ve tedbirlerin belirlenme yetkisi SPK’ya verildi.  Bundan böyle emeklilik yatırım fonları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılacak olan değerlendirmelerden sonra portföy yönetim şirketlerine hangi teşvik ve tedbirlerin uygulanacağına da SPK karar verecek.

İlgili Maddenin Eski Hali Nasıldı?

13 Mart 2013 tarihinde yayımlanmış olan emeklilik yatırım fonlarının usul ve esaslarını belirleyen yönetmelikte yer alan bahsi geçen madde kurulun yıllık net olarak sağladığı getirinin dahil olduğu fon grubunda sağlanan yıllık net getirinin altında kalması halinde belirlenecek kriterler doğrultusunda fonların yönetiminin portföy yönetim şirketlerine devrinin gerçekleşebileceği şeklindeydi. Aynı maddede ayrıca emeklilik yatırım fonlarını ilgilendiren usul ve esasların yürütülmesinde Hazine Müsteşarlığı’nın fikrinin alınması gerektiği, bu usul ve esasların kurul tarafından belirlenebileceği bilgisi de yer alıyordu.

Kapalı