Garanti ile Geleceği Kodla Niğdeli Öğrencileri Eğitti!

Garanti Bankası projelerinden olan Garanti ile Geleceği Kodla bu kez Niğde’deydi.

Niğdeli Çocuklara Kodlama Eğitimleri Verildi

Garanti Bankası tarafından hayata geçirilen projelerden olan Garanti ile Geleceği Kodla projesi kapsamında eğitimler verilmeye devam ediliyor. Garanti ile Geleceği Kodla projesinde çocukların teknolojinin ve dijital çağın gerekliliklerine daha hazır ve daha donanımlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Proje Garanti Bankası ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile 2016 yılından bu yana yürütülüyor. Projede son olarak Niğdeli çocuklara eğitimler verildi. Garanti Bankası tarafından Niğde’de verilen Garanti ile Geleceği Kodla eğitimleri hakkında bir açıklama yapılarak bilgi verildi. Yapılan açıklamada proje kapsamında çocukların dünyasının eğitim verilen atölyelerde zenginleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Garanti Bankası Çocukları Geleceğe Hazırlıyor

Garanti ile Geleceği Kodla projesinin bu dönemdeki beşinci durağı Niğde oldu. Projede önce çocuklara eğitim verecek öğretmenler eğitiliyor. Öğretmenlere verilen eğitimlerden sonra öğrencilerin eğitimlerine geçildi. Garanti Bankası ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde devam eden Garanti ile Geleceği Kodla projesinde Banka’nın dijital dönüşüme odaklı olan stratejileri doğrultusunda çocuklar robotik ve kodlama eğitimleri veriliyor. Çocukların 21. Yüzyılın becerilerini kazanması sağlanmaya çalışıyor. Niğde’de gerçekleşen Garanti ile Geleceği Kodla eğitimlerine ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi çocuklar katıldı.

Garanti Bankası Niğdeli Öğretmenlere Eğitimler Verdi

Garanti Bankası’nın projesinde 2018 yılında kapsa genişletildi ve öğretmen eğitimleri de dahil oldu. Niğde’deki öğretmenler Garanti ile Geleceği Kodla’da aldıkları eğitimlerle sınıflarında da benzer uygulamaları yapabilecekler. Böylece öğretmenler de öğrencileriyle birlikte projeler geliştirebilecek bilgilere ve beceriye sahip oldu. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer yaptığı açıklamada Niğde’deki eğitimlere katılan ilkokul öğrencilerinin bir soruna teknolojiden yararlanarak çözüm bulma yollarını öğrendiklerini, öğrenci velileri için de Aile içi Etkileşim konulu bir seminer düzenlendiğini söyledi.