İK Uzmanları İş Görüşmesi İçin Nasıl Hazırlanır?

İş alımları yapılırken adaylar için başvuru süreci oldukça zordur. Aynı zorluk İK uzmanları için de geçerlidir. İş görüşmelerine katılmak her iki taraf için de zorlu bir süreçtir. Bankacılık sektörü başta olmak üzere diğer sektörler dahil olmak üzere yeni personellerin istihdam edilmesi, insan kaynakları bölümündeki yetkililere bağlıdır. Görüşmeler İK uzmanları tarafından hazırlanır. Görüşmeler için planlanan bazı durumlar, istenildiği şekilde gitmeyebilir. Bu tip durumlara engel olmak için İK uzmanlarının da iş görüşmelerine hazırlıklı olması gerekir.

İş Görüşmesi Mülakatları Öncesi Hazırlık Süreci Zordur

İş görüşmesi mülakatına katılmak her ne kadar adaylar için zor ve stresli olarak bilinse de aslında işe alım uzmanları için de öyledir. Bankacılık sektörü ve diğer çoğu sektörde yeni personellerin istihdam edilmesiyle insan kaynakları departmanı yetkilileri ilgilenir.

Görüşmeler için planlanan sistemler, bazı durumlarda bu uzmanlar için de istedikleri şekilde gitmez. Görüşmeye hazırlık sırasındaki organizasyon kısmı da bir hayli uğraş gerektirir. Kısacası çalıştıkları şirketin misyon ve vizyonunu temsil eden İK uzmanları için de işe alım mülakatına katılmak zordur.

Şirketi başarılı bir şekilde temsil edebilmeleri için şirket kültürünü tanıtan sorular sormaları gerekir. Bu sorular adayın anlayabileceği, açık ve net türden olmalıdır. Soruların karmaşık olması, uygun adayı bulma konusunda zorluk yaratacaktır. Bu problemin ortadan kalkması için yetkilinin doğru soruları seçmesi ve sorması gereklidir.

Adayı tanımak ve rahatlatmak da yetkilinin görevidir. Görüşmeye gelen adaylar bir hayli heyecanlı olacaktır. Bu heyecanı azaltmak amacıyla yetkilinin adayı görüşme sırasında rahatlatması, samimi ve sıcak kanlı davranması, tebessüm etmesi şarttır.

İK Uzmanlarının Sürece Hazırlanma Şartları

Özetlemek gerekirse, çalışmış oldukları şirketin misyon ve vizyonunu temsil eden kişiler İK uzmanlarıdır. Bu nedenle işe alım mülakatları onlar için de zorlayıcı bir süreçtir. Her aday ne kadar deneyimli olursa olsun heyecanlıdır. İK uzmanları da adaylarla beraber aynı heyecanı paylaşmaktadır. Bu durumda İK uzmanlarının doğru soruları sormalı ve adayı rahatlatmalıdır.

Aday kendisini ifade edemeyebilir, konuşmakta zorlanabilir ya da heyecanına yenik düşerek yanlış cevaplar verebilir. Bu durumda İK uzmanı, adayın asıl demek istediklerini düşünmelidir. İK uzmanı ne kadar başarılı bir görüşme sağlarsa, pozisyon için de o kadar uygun kişi seçilir.

Profesyonel bir İK uzmanı, aday kendisini ifade edemese de onu anlayabilmelidir. Başarılı iş görüşmelerinin püf noktası, şirketler açısından uzman olan insan kaynakları yetkilileridir. Şirketin İK uzmanı ne kadar yetenekliyse, şirketteki örgüt yapısı da o kadar başarılıdır demektir.