İş Bankası KKDF Süreci Hakkında Açıklama Yaptı!

İş Bankası tarafından yapılan KKDF açıklamasında hukuki sürecin Banka’nın lehine sonuçlandığı bildirildi.

Türkiye İş Bankası KAP’a Açıklama Yaptı

Türkiye İş Bankası tarafından KAP olarak kısaltılan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bir açıklama yapıldı. Banka’nın açıklamasında 2011 yılında İş Bankası ile ilgili başlatılan KKDF incelemesinin sonucunda İş Bankası’na kesilmiş olan vergi cezaları konusuna yürütülen hukuki sürecin lehlerine sonuçlandığı bildirildi. Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada KKDF kararları ile ilgili hukuki sürecin İş Bankası’nın lehine sonuçlandığını bildirdi. İş Bankası haber niteliğinde olan bu bilgi ekonomi haberleri ve banka haberleri arasında yer aldı.

İş Bankası’na Kesilen Ceza İptal Edildi

İş Bankası tarafından KAP’a yapılmış olan açıklamada Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından İş Bankası’nın 2011 yılında kullandırılan bireysel ihtiyaç kredileri konusunda dosya masraflarının KKDF baz alınarak incelemeye alındığı, yapılan detaylı inceleme neticesinde bir rapor hazırlandığı, İş Bankası hakkında hazırlanan bu raporda daha önce İş Bankası adına 5.503.008,38 Türk Lirası, KKDF ve 8.629.166,59 Türk Lirası faiz cezası olacak şekilde toplam olarak 14.132.174,97 Türk Lirası tutarı bulunan tahakkuk fişlerinin düzenlenmiş olduğu, bahsi geçen bu tahakkuk fişlerinin iptal edilmesi ile ilgili açılmış olan davanın konusu olan bu işlemlerin iptaline karar verildiği, İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin aldığı bu kararlar ile ilgili olarak İstanbul Bölge Mahkemesi bünyesinde yapılan istinaf başvurularının reddedilmesine hükmedildiği belirtildi. İş Bankası mahkemenin kararları ile ilgili Danıştay’a yapılan temyiz başvurularının reddi karara bağlanmış olduğunu, bu sayede KKDF konusundaki hukuki sürecin Türkiye İş Bankası lehine neticelenmiş olduğunu da bildirdi.