İş Hayatında Daha Başarılı Bir Yönetici Olmak İçin Robin Hood’dan Tavsiyeler

İngilizlerin en ünlü halk kahramanı Robin Hood, sizlere iş hayatında daha başarılı olmanızı sağlayacak tavsiyeler sunabilir. Halka olan yardımlarıyla bilinen ve fakirleri koruyan cesur Robin Hood, tarihsel bir kurgu karakteri olmasına rağmen, tavsiyeleri sayesinde sizleri başarılı bir yönetici adayı yapabilir. Hakkında çok az hikaye bilinse ve gerçekliği efsaneye dayansa da günümüzde ondan öğrenebileceğimiz bir çok değer bulunuyor.

Robin Hood, daima planları olan ve fakirlerin koruyucu olan bir adamdı. Hikayelerinde üst yönetimde olan soylulara bile yeri gelince yardım etmekteydi. Genel olarak hikayelerde, ülke zor durumda ve köylüler vergi ödeme konusunda zorlanmaktaydı. Hood, bu durumlara asla sessiz kalmamakta ve plan yaparak, soyluların bu vergileri halktan toplamasına engel olmaktaydı.

İş hayatında Robin Hood gibi net planlar üzerinden yürümek, başarılı bir yönetici adayı olmanızı sağlar. Öyle olacak ki Fortune dergisinde her yıl yayımlanan Fortune 500 şirketinin proje yöneticisi Kymberli Morris, net plana sahip olmanın önemini şu cümleleriyle vurgulamaktadır: “Açık bir plana sahip olmam yönetmeme yardımcı oluyor, çünkü ekibimdeki herkesin hedefi anlamalarını sağlayabiliyorum; hepimizin hangi amaç için çalıştığını anlamak; rollerini anlamalarına yardımcı olur.”

Robin Hood’un hikayelerinde yer alan ve kendisine yardımcı olan kişinin ismi John’du. Hikayelerde John olarak yer alsa da asıl isminin “Yahya” olduğu da söylenmektedir. John, Hood’a halkı ve soyluları tanıma konusunda yardım etmekte, onu eğitmekteydi. Adeta bir ekip halinde çalışmakta ve onlara karşı olan kişilerin arasına karışarak bilgi toplamaktaydılar. İkisi de birbirine zıt karakterde ve farklı özellikler taşımasın rağmen ekip halinde çalıştıklarında, üstesinden gelemeyecekleri bir olay bulunmamaktaydı.

Bu noktada Hood’dan başarılı bir yönetici olmak için öğrenmeniz gereken şey, yöneticilerin de ekip çalışması halinde bulunarak, sorumluluklarını yerine getirmesidir. Takım arkadaşları, iş hayatının en önemli noktasıdır. Takım çalışmasını başarıyla yönetmek hem şirkete hem çalışanlara hem de yöneticilere büyük katkılar sunmaktadır. Zorlu görevlerin altından kısa sürede kalkabilmek ve farklı bakış açılarına sahip olmak için takım çalışmalarına her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

Hood’un en büyük ilham kaynağı, en iyisi olmaya çalışması ve halk için daima en iyisini arzulamasıydı. Başarılı bir yönetici adayının da kendisini tanıyarak, kendisi için bir ilham kaynağı bulması gerekir. Her zaman daha iyisini isteyebilir ve daha iyi olmaya çalışabilirsiniz. Fakat sizi bu konuda güdüleyen bir amacınızın, ilhamınızın da olması önemlidir.

En önemlisi de başarılı bir yöneticinin her zaman için ekip arkadaşlarını ve çalışanlarını takdir etmesidir. Çünkü Robin Hood, soyluların halkı takdir etmesini amaçlamış, bunu başarmış ve ülkesini daha iyi ve mutlu bir ülke haline getirmiştir. Takdir etmek, çalışanların motive olmasını sağlayan en önemli detaylardan biridir. Çalışanlarınızın desteğini almanızı, onların daha aktif ve verimli çalışmasını sağlarsınız.