İş Hayatında Dış Görünüşün Etkisi Var Mıdır?

İş hayatında adaylara acımasız bir şekilde yaklaşılan konulardan biri de dış görünüştür. Ne yazık ki dış görünüş, fiziksel özellikler, giyim ve bakımlı olmak gibi konular, iş hayatında önemsenen konulardır. Çalışma performansınız, verimliliğiniz yüksek de olsa yapılan araştırmalara göre dış görünüşünüz yeterli bulunmazsa, iş pozisyonunda yer almanız mümkün olmayabilmektedir.

Exeter Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin boyu ve kadınların kilosu aldıkları maaş üzerinde etkili olabilmektedir. Erkeklerde boy uzunluğu arttıkça, alınan maaşta da artış olduğu tespit edilmiştir. Buna göre her 7.62 cm’lik farkta ortalama erkek maaşında 2 bin dolarlık bir artış olduğu görülmüştür. Kadınlar da ise bu durum kilo artışıyla gerçekleşmektedir. Kadınların kilosu arttıkça aldıkları maaş azalmaktadır. Artan her 6 kiloda bir maaşları 2 bin dolar azalmaktadır. Bu durumda boyu 1.82 m olan birinin, boyu 1.52 m olan birine göre yılda 100 bin dolar fazla para kazandığını göstermektedir.

Sorbonne Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre de işe alım için başvuru yapılırken kullanılan vesikalık fotoğraflar hakkında yer almaktadır. Çekilen fotoğraftaki yaka çizgilerinin az olması, işe alım başvurularını arttırmaktadır. Yaka çizgisi ne kadar az olursa, adayın işe alım şansı o kadar artmaktadır. Bu durum mülakata çağrılma olasılığını 4 kat, satış pozisyonundaki iş başvurularını 5 kat etkilemektedir.

İngiltere’de yapılan deneysel bir araştırmaya göre çekici insanların iş hayatındaki etkisi tespit edildi. Şirketlerin çekici olduğunu düşünen kişileri iş birliği yapması için tercih ettiği görüldü. Çekici olmadığı düşünülen çalışanların ise daha çok rekabet gerektiren pozisyonlarda yer aldığı tespit edildi. Çekici insanların şirketler arasında iş birliği yapmasının daha kolay olduğu düşünülürken, çekici olmayan kişilerin rakip olarak görüldüğü ortaya çıktı.

Bir diğer araştırma ise Princeton Üniversitesi’ne ait. 2017 yılında yapılan araştırma, insanların yetenekli görünmesiyle fiziksel görünümleri arasında bir bağ olup olmadığını tespit etmek için yapılmıştır. “Yetkili, ahlaklı ve çekici” olarak düşünülen bilim insanları üzerinde yapılan araştırmada, bu kişilerin daha yetenekli ve karizmatik algılandığını da tespit etmiştir. Öyle olacak ki araştırma metninde şu ifadeler yer almıştır: “Bu sürecin bilim insanının yüz görünümünden etkilendiğini gösteriyoruz. Bu bulgular, kişi algısı teorilerini ve insanların bilim anlayışındaki potansiyel ön yargılarını aydınlatır.”

Amerika Psikoloji Derneği tarafından yapılan araştırma, çekici insanların iş bulma ihtimalini ve hangi tür işlerde çalıştığını kapsamaktadır. Yapılan araştırmanın sonucunda görülmüştür ki çekici olduğu düşünülen insanlar daha sıkıcı işlerde çalışmakta ve iş bulmaları daha kolay olmaktadır. Çekici görünmenin işe alımlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösteren araştırma, aynı zamanda bu durumun her zaman için geçerli olmadığını da vurgulamaktadır. Çünkü profesyonel olan kişilerin dış görünümünün etkili olmadığı, daha eğlenceli işlerde çalışabildiği ve iş yaşamındaki başarının çekici olma durumunu etkilemediğini tespit etmiştir.