İş Hayatında İyi Bir Ekip Oyuncusu Musunuz?

Personel alımı iş ilanlarında özellikle belirtilen noktalardan biri de dahil olunacak ekiple uyum içinde çalışmak olarak bilinir. Bir çalışanın ekibine yararlı olması ve uyumlu çalışması kendisinden beklenenlerin başında gelir. Takım çalışmalarının başarılı olması, şirketin de başarılı olmasını sağlar. Ekibin bir bütün halinde planlı ve sistematik bir şekilde çalışması, şirketin hem zamandan hem maliyetten tasarruf ettiği anlamına gelir. Bu da şirketin sürdürülebilir rekabet elde etmesini sağlar. Bu nedenle takım çalışmasına uyumlu olan çalışanlar şirket açısından önemlidir.

İyi bir ekip oyuncusu olmak için belirlenen yazısız kuralların size uyup uymadığını önce kendiniz bilmelisiniz. Birlikte çalıştığınız ekibe yararlı olmak kişisel kariyer hedefleriniz için önemli olduğu gibi işin genelindeki verimliliğe de katkı sağlar. Ekibiyle uyum halinde olan bir çalışanın iş hayatı boyunca bu özelliği ön plana çıkar.

İş yaşamı için gerekli olan güçlü özelliklerin başında gelen iyi bir ekip oyuncusu olmak için neler gereklidir? Başarıya giden yol pek çok özellikten ve yetkinlikten geçer. Bunların her birinin bir arada bulunması zor gibi görünse de çalışanların kendilerine yatırım yapması en önemlisidir.

Dürüst ve Güvenilir misiniz?

İster ekip lideri olun, ister ekibin bir üyesi olun iş ilişkilerinizin güvene dayalı olması gerekir. Bu güven verdiğiniz sözleri tutup tutmadığınız, üzerinize düşen görevleri zamanında yetiştirip yetiştiremediğiniz, işiniz saatinde gelip gelmediğiniz gibi kriterlerle ölçülür.

İş yerinizde çıkan sorunlara sürekli negatif bir şekilde yaklaşıyorsanız ya da sorun çıkartan kişi siz oluyorsanız bu sizin aranan bir ekip oyuncusu olmadığınızı gösterir. İş yaşamında pozitif olmak sadece kişinin kendisi için gerekli değildir. Ekibin başarısı pozitif oyunculardan oluşmasına da bağlıdır.

Ekibinizin aldığı ortak kararlara sürekli itiraz etmiyorsanız, mantık çerçevesinde kabul edip uygulamaya geçiyorsanız, iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizden sizde uyumlu biri diye söz edilmesini sağlayabilirsiniz. İyi bir ekip oyuncusu uyumlu olur ve ekibiyle birlikte işini geliştirmek için çaba harcar.

İyi ekip oyuncuları saygıdan ayrılmaz ve açık bir iletişim kurar. Küsmek ve susmak yerine konuşarak her problemi çözme yoluna gider. İş arkadaşlarınızla kuracağınız şeffaf iletişim sizin ekip lideri olma yolunuzu da açar.

Yenilikçi misiniz?

Günümüz iş dünyası sürekli bir gelişim içindedir. Kendine ve ekibine faydalı olmak isteyen bir çalışan bu gelişime kolay adapte olmalıdır. Çalışanların yeniliklere açık olması ve yeni fikirler sunmaktan kaçınmaması, şirketin de gelişime ve yeniliklere açık olmasını sağlar. Buradaki püf nokta yöneticilerin çalışanlarına kulak vermesi ve onları dikkatli bir şekilde dinlemesidir. Çalışan dahiyane bir fikir sunmasa bile mutlaka yöneticilerinin onları dinlediğini bilmelidir. Personelin gelişimi açısından bu detay oldukça önemlidir.

Eğer bir ekibe dahilseniz kişisel değil o ekibin hedeflerine odaklı olmalısınız. Çünkü iyi bir ekip çalışanı ekibinin başarısının kendi başarısının temeli olduğunun bilincindedir. İş arkadaşlarınızın başarılarını takdir etmeyi biliyor, içten içe de olsa onları kıskanmıyor, başarıları analiz ederek kendinize dersler çıkartıyorsanız kendi hedeflerinize koşmanız daha kolay olacaktır.