İş Hayatında Nasıl Bir Kişiliksiniz?

İş hayatı çoğu kişi için karakterinin üzerinde etki eder ya da tam tersi olarak karakterleri kişilerin iş hayatına etki eder. Çalışan herkesin iş hayatında üstlendiği misyon ve iş hayatına ait bir karakteri vardır. Bu karakter modelini kişinin yetenekleri, yetkinlikleri, becerileri ve hayatındaki vizyon ve misyon değerleri belirler. Kişinin karakteristik yapısına etki eden unsurlar içerisinde zeka da bulunur. Bireyin duygusal ya da mantıksal zeka seviyesi, iş yaşamındaki yönelimine etki eder. Örneğin mantıksal zekasını yoğun bir şekilde kullanan bireyin şirkete ait finans departmanlarında yer alması daha etkili olacakken duygusal zekası ön planda olan bir personelin halkla ilişkiler ya da insan kaynakları departmanında olması daha faydalıdır.

İş Hayatında Yönetici Olmak

Kimi çalışanlar iş hayatlarında yönetici karakterine sahiptir. Bu tarz kişiler daha çok dışa dönük olmakla birlikte, genellikle işleri başkalarına yaptırma yoluna giderler. İnsan ilişkileri konusunda da başarılı olan bu kişiler işle ilgili pek çok şeyi ön görebilirler. Bu sayede de ortaya çıkabilecek riskleri önceden tahmin ederler ve iş hayatındaki başarıları daha yüksek ve kalıcı olur. İş hayatında yönetici pozisyonunda olan kişiler işlerini de titizlikle yaparlar. Bu titizlikleri de onları iş hayatında başarı sağlamaya doğru götürür.

İş Hayatında Yenilikçi Olmak

İş hayatında yenilikçi kişiler olarak bilinen grup; sürekli yeni fikirler üreten, yenilikler peşinde koşan ve yeni projeler üreten gruptur. Bulunacakları girişimlerde cesur davranırlar ve risk almaktan da çekinmezler. İş hayatındaki bu kişilerin yapıları dışa dönüktür. Risk almak ve girişimci olmak adeta onların işidir. Bulundukları her iş ortamında yeni fikirleri ile tanınırlar. Bu tarz kişiler birlikte çalıştıkları iş arkadaşlarını sürekli gözetim altında bulundururlar. Genel duruşları itibariyle resmi ve ciddi görünürler. İş ortamlarında etraflarındaki kişilere sürekli gücün onlarda olduğu izlenimini verirler.

İş Hayatında İdealist Olmak

İş hayatında idealist olmak büyük önem taşır. Bu karakter yapısındaki kişiler iş yerinde uyulması gereken kuralları konusunda hep pozitif davranırlar. Bu kişilerin etraflarına yaydıkları enerji de güzeldir. Genelde motivasyon arttırıcı insanlar olarak tanınırlar. Olumsuz tavır takınmayan bu kişiler iş hayatında pozitif olmayı, iş felsefeleri haline getirirler. İş yerlerindeki görevleri takım ruhunu oluşturmak, takım lideri olmak, danışmanlık yapmak olabilir. Çeşitli iş pozisyonlarında kendilerine en uygun görevi üstleneceklerdir.

İş Hayatında Mücadeleci Olmak

Bazı çalışanlar yaptıkları iş ne olursa olsun kişiliklerinin bir özelliği olan mücadeleyi asla elden bırakmazlar. Mücadeleci olmak beraberinde hırslı olmayı da getireceği için iş hayatında başarı kelimesi bu kişilik tipine sahip olan bireyler adına oldukça hassas bir kelime olarak yer alır. İş hayatında mücadeleci olan personeller, umutsuzluk nedir bilmezler. Üzerlerine aldıkları her görevi sonuna kadar takip eder ve başarılı olurlar.