İş Yaşamında Kadın Olmanın Avantajları Nelerdir?

Genel olarak iş hayatında kadın olmanın dezavantajların bahsedilmektedir. Günümüz toplumunda kadınların da artık iş gücüne katılması ve giderek iş yaşamında artan bir kitleye sahip olması, değişimin ta kendisidir. “Fırsat eşitliği” kavramının ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden biri kadınlardır. Erkek egemenliğinin bulunduğu bir toplumda, Türkiye’de, kadın olmak her alanda zordur. Fakat sürekli olarak bu zorluklardan bahsetmek, kadınların iş dünyasına girmesini de engellemektedir.

İş hayatında kadın olmak dezavantajları bulunan bir durum olsa da avantajları da olan bir durumdur. Bu noktada Neşet Ertaş’ın bir sözü hatırlanmalıdır, “Kadın, insandır. Biz, insanoğlu.”. Kadın varlığının toplumumuzda kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle kadınlara da erkeklere verilen haklardan verilmeli ve kadın varlığı hem iş yaşamında hem de özel yaşamda göz ardı edilmemelidir.

Yapılan araştırmalara göre (kadın ve erkek çalışanlar arasında) söz konusu takım çalışması, dikkat, verimlilik ve problem çözme, yaratıcı fikirler sunma olduğunda kadınların erkeklere göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Kadın yöneticilerin daha kaliteli işler ortaya koyduğu araştırma sonuçlarıyla kanıtlanmıştır. Bu demek değildir ki erkekler kalitesiz iş yapıyor… Kadınlar hisleri, mantıkları doğrultusunda erkeklere nazaran karar alma ve yürütme aşamasında daha başarılı oluyor.

Kadınların avantajlı oldukları bir durum, iş hayatında 1-0 önde başlamalarını sağlayan “askerlik” konusudur. Askerlik görevinin kadınlar için bulunmaması, erkeklere nazaran kadınların daha önce iş hayatına başlamasını sağlıyor. Bir erkek iş hayatına başlarken, kadınlar en az 8 aylık bir çalışma serüveni elde etmiş olabiliyor. Bu da kadınların kariyerlerine daha fazla zaman ayırabildiğini gösteriyor.

Günümüz toplumu içerisinde karısına ya da hayatındaki kadın varlığına saygı duymayan, centilmen olamayan erkek grubu, iş yaşamında aynı saygısızlığı yapamıyor. Bu nedenle kadınlar, profesyonel alanlarda daha da saygı duygulan bir varlık haline geliyor. Evde karısına yardımcı olmayan erkekler, iş yerlerinde kadınlara hizmet ediyor. Yani kadınlar, erkeklere nazaran daha çok hizmet görebilen bir grupta yer alıyor.

Kadın çalışanların erkek personellere göre daha kolay izin alabildiği de aşikar bir gerçektir. Bunun en büyük sebeplerinden biri “anne” olması olabilir. Doğum izni, süt izni gibi izinler, kadınlara verilen bir izindir. Başka bir açıdan bu konuya değinmek gerekirse, “Eşim izin vermiyor” ya da “Ailemin bana ihtiyacı var” diyerek izin alabilmeleri mümkün! Çalışan bir annenin çocuğunun veli toplantısına gitmesi, erkeğe göre daha kolaydır. Çünkü burada cinsiyet farklılığı söz konusudur.

Kadınlar, erkeklere göre daha hassas varlıklardır, elbette! Fakat söz konusu iş yaşamı olduğu zaman duygularını mantıklı bir şekilde arka plana atabiliyorlar. Karar alma ve verme sürecinde kadınların erkeklere oranla yüzde 72 daha başarılı olduğu da araştırma verileri sonucunda elde edilen bir oran… Örneğin öfke anında bir erkek iş yerinde dahi olsa tepkisini koyabilirken bir kadın, bu anı kontrol altında tutup tepkisini farklı alanlarda gösterebiliyor.