Kadınlar İş Hayatında Daha mı Avantajlıdır?

Kadınların iş yaşamında varlık göstermeye başlamasından sonra hem aile ekonomilerinde, hem de ülke ekonomisinde olumlu gelişmeler gözlemlenmiştir. Toplumumuzda da kadınların iş hayatına dahil edilmesine yönelik istihdam çalışmaları düzenlemektedir. İş yaşamına dahil olan kadınlar sayesinde, iş dünyasındaki düzen de değişmektedir. Pek çok kariyer uzmanı, iş hayatında yer alan kadınların, erkeklere göre daha fazla avantaja sahip olduğunu belirtmekte ve kadınların bu avantajlardan yararlanmasını önermektedir. Peki, kadınlar iş hayatında daha mı avantajlıdır?

İş Hayatında Neden Kadınlar Tercih Edilir?

Kadınların iş hayatında bulunmaya başlaması, genel olarak pozitif gelişmelere neden olmuştur. Fakat bilinen gerçeklerden biri de, sektörler içerisinde erkek personellerin kadın personellere göre bazı noktalarda geride kaldığıdır. Bunun sebebi, kadınlara yönelik sektörlerin daha geniş çaplı olmasıdır.

Bazı yöneticiler, iş hayatında yer alan kadınların, erkeklere göre daha detaycı ve dikkatli olduğunu da düşünmektedir. Kadın personeller ile birlikte iş ortamlarının düzene girdiğini düşünen yöneticiler de bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında iş hayatında kadınların tercih edilmesinin sebebi, pek çok işi başarıya sürdürebilecek donanıma sahip olmalarından kaynaklanmaktadır.

İş Hayatında Kadınların Avantajları

İş hayatında kadınların avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  • Kadınlar etkin konuşma kabiliyetleri erkeklere göre daha gelişmiş olduğunda birebir müşteri ilişkisi gerektiren mesleklerde tercih edilmelerinin sebebi olmuştur.
  • Kadınların ikna kabiliyetleri erkeklerden daha yüksektir. Bu yüzden müşterilere satışın ya da pazarlamanın gerçekleştiği iş kollarında tercih kadın personel alımları şeklinde kullanılır.
  • Kadınlar, üzerine aldıkları işin sorumluluğunun sonuna kadar farkındadır ve o işte başarılı olmak adına büyük özveri ile çalışmaları da iş hayatında kadının yeri konusunun belirleyici faktörlerinden olmuştur.
  • Kadınlar yaptıkları işe vakit ayırma konusunda erkeklerden daha özverili oldukları için, iş saatlerinin dışında da o işle ilgili faaliyetlere devam edip, işin daha kısa sürede çözülerek sonuca ulaşmasını sağlarlar. Bu da iş verenleri kadın eleman alımları konusunda ikna edici bir noktadır.
  • İş yaşamında kadınlar daha disiplinli ve beceriklidir. Özellikle el becerisi gerektiren işlerde kadının becerisi ortaya çıkar ve bu da yaptığı işi başarıyla devam ettirmesini sağlar.
  • Kadınlar iş hayatında görsel olarak da tercih edilir. Kadın zarafeti ve prezantasyonu çoğu iş dalı için önemlidir. Özellikle kariyer odaklı meslekler düşünüldüğünde kadınların görsel açıdan tercih konusu olduğu göze çarpar.
  • Kadınlar, karakterlerindeki anaç rolden dolayı yaptıkları işi erkeklere oranla daha fazla sahiplenirler. Başarıya giden yollardan biri olarak görülen bu etmen kadınların iş yaşamında tercih edilmesi sebepleri arasındadır.

İş Yaşamında Kadınların Yaşadığı Sorunlar

İş yaşamı ve özel yaşam çoğu iş yeri tarafından bir bütün olarak algılanır. Bu nedenle günlük hayatta kadınların erkeklerden daha çok sorumluluğu olduğu göz önünde bulundurularak kadın personel alımlarının, erkeklere göre daha az olduğu görülür. Ayrıca güç gerektiren mesleklerde kadınların tercih edilmiyor olması kadının iş yaşamındaki yerinin daha az olmasına yol açar. Hamilelik, doğum, emzirme dönemlerinde kadınların izne ayrılacağını ve işletmesinde iş kaybı yaşanacağını düşünen işverenlerin tercihi de erkek personel alımlarından yana olur. Kadınlar buna rağmen özellikle son yıllarda iş hayatındaki yerin giderek sağlamlaştırmış, varlıklarını artırmaya devam etmişlerdir.