Kambiyo İşlemlerinde Vergi Düzenlemesi Yapıldı!

Bankaların ve yetkili kuruluşların yaptıkları kambiyo işlemlerinde yeni vergi düzenlemesi yapıldı.

Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranları Değişti

Bankalar ve yetkili kuruluşların kendi aralarında ve Hazine’ye yaptıkları kambiyo satışlarında vergiler yeniden düzenlendi. İlgili kurum ve kuruluşların birbirleriyle ve Hazine’ye yapılan kambiyo satışlarında BSMV olarak kısaltılan Banka Sigorta Muamele Vergisi alınmayacak. Bazı kambiyo işlemlerinden tahsil edilen BSMV oranı sıfır olarak belirlenirken, bu verginin diğer işlemlerdeki oranı da yüzde 0.1 olarak uygulamaya alınacak. Kambiyo işlemlerinde yeni vergi düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Diğer İşlemlerde BSMV Yüzde 0.1 Oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı yeni düzenlemeye göre 1998 tarihli 11.591 sayılı bakanlar kurulu kararında değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğe göre bundan böyle bankalar ve yetkilendirilmiş olan kuruluşların kendi aralarında ve Hazine’ye yapacakları kambiyo satışlarında BSMV sıfır olacak. Diğer işlemlerdeki BSMV oranı da yüzde 0.1 olarak düzenlendi.

Döviz Kredisi Kambiyo Satışında BSMV Kaldırıldı

Ayrıca döviz türünden kullanılan kredilerde, kredi sağlayıcı banka tarafından kredi sahibinden kambiyo satışlarında tahsil edilen BSMV oranı da sıfır olarak belirlendi. Belirtilenlerin dışında kalan kambiyo işlemlerinde bundan böyle satış tutarı üzerinden hesaplanmak üzere yüzde 0.1 BSMV alınacak.

Kambiyo İşlemi Nedir?

Ticari senet olarak da tabi edilen kambiyo, bir para alacağına konu olan her çeşit nakit ve diğer araçların alımı ve satımı olarak bilinir. Türk Ticaret Kanunu’nda kambiyo senetleri; poliçeler, senetler, bonolar ve çek örnekleri olarak tanımlanır. Kambiyo işlemleri de bu araçların alış ve satışını kapsar.

Kapalı