Kamu ve Özel Bankalar Arasındaki İşe Alım Süreci Farkları

Kamu ve özel bankalar arasında görev, personel ve çalışma ortamı farkı olduğu gibi işe alım süreçlerinde de farklılıklar yaşandığı görülmektedir.

Kamu ve özel bankalar arasında görev, personel ve çalışma ortamı farkı olduğu gibi işe alım süreçlerinde de farklılıklar yaşandığı görülmektedir. Bu farklılıklar banka türlerinin kapsamından kaynaklanmaktadır. Kamu bankaları müşteri profilini belirlerken geniş bir kitleye hitap etmekte, özel bankalar ise belli bir müşteri kitlesi üzerinden hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Günümüzde pek çok bankanın hem kamu bankacılığı bölümü hem de özel bankacılık bölümü bulunmaktadır. Peki başvuru yapacak olan adaylar için işe alım süreçlerindeki farklar nelerdir ve adayların bu süreçte nelere dikkat etmesi gereklidir?

Kamu Bankalarında İşe Alım Süreci

Kamu bankalarındaki işe alım süreci, özel bankalara göre daha kolaydır. Aranan nitelikler, adaylardan talep edilen yetenek, bilgi, beceri ve kişisel özellikler daha geneldir. Bu nedenle kamu bankalarındaki işe alım süreçleri daha kolay bir şekilde işleyebilmektedir. Fakat kamu bankalarına pek çok adayın başvuru yaptığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Özel bankalara nazaran en çok iş başvurusu olan bankalar kamu bankalarıdır.

Kamu bankaları tarafından adaylarda aranan özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Açıklanan sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Açık iş pozisyonunda adaylarda aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olmak
 • Bankacılık sektörüne ait ilgili lise ve üniversite bölümlerinden mezun olmak

Kamu bankalarına girecek olan adayları iki tip mülakat aşaması beklemektedir. Yazılı mülakat ve sözlü mülakat olarak ikiye ayrılan işe alım sürecinde en önemli basamak, sözlü mülakat aşamasıdır. Adayların kamu bankası içerisine yerleşebilmesi için yazılı bankacılık sınavından 60 puan ve üzerinde not alması gerekir. Bu başarıyı elde eden adaylar sözlü mülakat için başvuru yapabilmektedir.

Yapılan sözlü mülakat sonucunda, adayın işe alımı belli olacaktır. Pozisyon için uygun bulunan adaylara, işe alındığı banka tarafından bildirilmektedir. Bu bildiri sonucunda adayın 15 gün içerisinde banka ile sözleşme imzalaması gerekir. Adaylar sözleşme sonrasında direkt olarak banka içerisinde çalışmaya başlayabilmektedir.

Özel Bankalarda İşe Alım Süreci

Özel bankaların işe alım süreçleri, kamu bankalarına göre farklıdır. Adaylar, banka tarafından belirlenen mülakatların her birine girmeli ve her mülakatta banka tarafından belirlenen başarı koşuluna uyum sağlamalıdır. Her bankanın kendine özel mülakatları, bankacılık sınavı ve çeşitli diğer mülakat teknikleri bulunmaktadır. Genel olarak özel bankacılık için başvuru yapacak olan adaylardan:

 • 28 yaşını doldurmamış olmaları
 • Bankacılık alanında ilgili ön lisans ya da lisans bölümlerinden mezun olmaları
 • Bankanın aramış olduğu temel niteliklere, yetkinliklere sahip olmaları
 • İleri düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları
 • Erkek adaylar için askerlik görevlerini yerine getirmiş olmaları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları
 • Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere seyahat engellerinin bulunmamaları
 • Takım çalışmasına uyumlu olmaları

beklenmektedir. Adayların u niteliklere uyumlu olması halinde başvuruları kabul edilmektedir. Özel bankalar adaylar için genel olarak üç mülakat uygulaması yaparlar. İlk etapta adaylar genel yetenek ve bankacılık sınavlarına girmelidir. Özel bankaların genel yetenek ve bankacılık sınavları, kendileri tarafından hazırlanmaktadır. Daha sonra adaylar grup çalışmasıyla yapılan ya da insan kaynakları uzmanı tarafından yapılan özel bir mülakata tabi tutulurlar.

Adaylar uygun görüldüğü takdirde, başvuru ve mülakatın gerçekleşmiş olduğu ayın sonunda kendilerine verilecek haber yoluyla işe alınıp alınmadıklarını öğrenmektedir. Beraberinde adaylardan 7 gün içerisinde bankaya gelerek sözleşme imzalamaları beklenmektedir.