Kişisel ve Ticari Harcamalarınızı Belirleme Yöntemleri

İhtiyaçlar sınırsızdır. Ancak sınırsız olan bu ihtiyaçları karşılamak için gereken kaynak ise sınırlıdır. Sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların karşılanması paradoksu ekonomi biliminin ana konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomiye göre söz konusu ihtiyaçlar zorunlu, kültürel ve lüks ihtiyaçlar kapsamında incelenmektedir. Eğitim, beslenme, barınma gibi bu ihtiyaçların karşılanması için finans döngüsüne katılarak çeşitli harcamalar yapılması gerekmektedir. Bu harcamaların yapılabilmesi için de belirli miktarda gelir elde etmek veya birikime sahip olmak gerekmektedir. Yeterli gelir elde edilse dahi kimi zaman ihtiyaçların karşılanmasında güçlük çekilebilmektedir. Bunun önüne geçmek adına öncelikle kişisel ve ticari harcamaların neler olduğu saptanmalıdır. Bu harcamalar çeşitli yöntemlerle saptanabilmektedir. Harcamaların türü ve miktarı belirlendikten sonra bu sayede gereksiz harcamaların önüne geçilebilir, öncelikli giderler belirlenerek verimli bir bütçe oluşturulabilir. Böylece gelir gider dengesini kurarak ekonomik bazda rahatlayabilirsiniz. Kişisel ve ticari harcamaların belirlenmesi, bütçe oluşturmak ve gelir – gider dengesini kurmak için yapılması gereken ilk işlemdir. Bu nedenle harcamaları belirleme yöntemlerini iyi bilmeli ve kendiniz için en uygun yöntemleri analiz etmelisiniz.

Kişisel Harcamalar

Kişisel harcamalar, bireysel olarak yapılan harcamaları kapsamaktadır. Harcamalar size veya ailenize ait olabilmektedir. Kişisel harcamalar, ihtiyaçlardan doğan giderleri karşılamak için yapılan harcamalardır. Bu nedenle kişisel harcamalarda ticari bir amaç bulunmamakta, harcamaların ortaya çıkış amacı kişisel ihtiyaçları karşılamaktır. Söz konusu harcamalar kira gideri, mutfak alışverişi, fatura ödemeleri gibi çeşitlenebilmektedir.

Kişisel harcamalar zorunlu, kültürel ve lüks ihtiyaçlar sonucunda doğmaktadır. Zorunlu yani temel harcamalar; beslenme, barınma, ve giyim ihtiyaçlarından doğmaktadır. Örneğin ev kirası, elektrik ve su faturası, kıyafet ve ayakkabı alışverişi, mutfak alışverişi gibi ihtiyaçlar yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için harcama yapılmasını gerektirmektedir. İkinci olarak kültürel ihtiyaçlar zorunlu olmamakla beraber yaşam kalitesini yükseltmek adına gerekli olan ihtiyaçlardır. Eğitim, sağlık, spor gibi söz konusu ihtiyaçlar kişilerin daha yüksek standartlarda yaşamasını sağlamaktadır. Bunun yanında son ihtiyaç konusu olan lüks ihtiyaçlar ise tamamen kişisel zevklerden doğmaktadır. Dünya turuna çıkmak, spor araba almak gibi giderler için yapılan harcamaların hepsi lüks kategorisine girmekte, karşılanması zorunlu olan harcamalar olarak görülmemektedir. Kişisel harcamalar, zorunlu ihtiyaçlar haricinde kişinin insiyatifine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kişisel harcamalar kişiden kişiye farklılık gösterebilmekte, buna göre yapılan harcamaların miktarı da değişmektedir.

Kişisel harcamalar oldukça çeşitlidir. Hangi harcamaların daha önemli olduğunu, hangi harcamaların ne için yapıldığını belirlemeli ve ona göre gelirinizi ayarlamalısınız. Bunun için kişisel harcamaları belirleme yöntemlerini kullanmalısınız.

Ticari Harcamalar

Harcamalar, ihtiyaçların karşılanmasından doğmaktadır. Giderin karşılanması için gelir elde edilmeli, elde edilen gelir harcanarak ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Söz konusu gelir ve gider döngüsü, finans hayatına aktif olarak katılmayı gerektirmektedir. Bu katılım, kişisel ihtiyaçların yanında ticari amaçla yapılan harcamaları da kapsamaktadır. Ticari harcamalar, ticari faaliyetler sonucunda oluşan giderler ve ticari amaçlı işlemler için yapılan harcamalardır. Ticaretle uğraşan bir birey tarafından yapılabileceği gibi işletmeler veya büyük kurumlar tarafından da ticari harcamalar yapılabilmektedir.

Ticari faaliyetler, finansal etkileşimin yüksek olduğu işlemlerden oluşmaktadır. Alım satım işlemlerine dayanan bu faaliyetler, ticaretten gelir elde eden kişiler ve şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ticaretin ekonomideki payı oldukça büyüktür. Bir işletmeci veya tüccar, ticari faaliyetlerde bulunarak gelir elde edebilmektedir. Bu gelir elde edilirken doğan ihtiyaçlardan ötürü ise ticari harcamalarda bulunmaktadır. Ticari harcamalar; kırtasiye, temizlik, pazarlama, satış, ofis ve araç kullanımı, reklam, komisyon gibi oldukça fazla çeşide sahiptir. Söz konusu harcamalar ticari faaliyetin türüne ve işlevine göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin yüz yüze gerçekleşen ticari faaliyetlerde aracı kuruma komisyon ödenmeksizin işlemler gerçekleştirilebilmektedir bu durumda komisyon gideri ortadan kalkacaktır. Kimi işletmeler ise ticari faaliyetlerinin etki alanını genişletebilmek adına reklam ve pazarlama alanında yoğun harcamalar yapmaktadırlar. Görüldüğü gibi ticari harcamalar, ticaretin türüne göre oldukça farklı boyutlarda ele alınmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise ticari harcamaları kontrol altında tutarak gereksiz harcamalardan kaçınmaktır. Bunun için ise ticari harcamaların ne olduğunun ve miktarlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Kişisel Harcamalar Nasıl Belirlenir?

Kişiler yani bireyler toplumun en küçük birimini oluşturmaktadır. Her kişinin çeşitli ihtiyaçları bulunmakta ve söz konusu ihtiyaçların karşılanabilmesi için birtakım giderler meydana gelmektedir. Bu giderlerin karşılanabilmesi için de kişilerin gelir elde etmeleri veya bir birikime sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ihtiyaçlar karşılanamayacak ve yaşam standartları düşecektir. Bunun önüne geçmek adına kişisel harcamaların kontrol altında tutulması gerekmektedir. Harcamaları kontrol altında almak doğru yöntemler kullanıldığında oldukça kolay bir işlemdir.

Kişisel harcamaları kontrol altında tutmak bir şirketin veya işletmenin harcamalarını kontrol altına almaktan daha kolay ve basit bir işlemdir. Bunun için kendinize bir bütçe oluşturabilirsiniz. Düzenli olarak elde ettiğiniz gelirlerinizi, yaptığınız birikiminizi ve dönemsel olarak değişen ek gelirlerinizi bir tarafa not ederek işe başlayabilirsiniz. Gelirlerinizden ayrı olarak yaptığınız harcamaları detaylı bir şekilde not etmelisiniz. Bu noktada öncelikle kira, fatura, mutfak masrafı gibi zorunlu harcamalarınızı belirleyerek bütçenizin giderler kısmını oluşturmaya başlayabilirsiniz. Söz konusu harcamalar her ay düzenli olarak yapılması gereken harcamalar olduğu için bunu hesaplamak oldukça önemlidir. Devamında eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarınız için yaptığınız harcamalarınızı not etmelisiniz. Bütçenizi basit ve pratik bir şekilde hazırladıktan sonra gelir ve giderlerinizi karşılıklı olarak toplayıp eksik veya fazla kalan paranızı hesaplayabilirsiniz.

Kişisel bütçe oluşturmak gereksiz harcamalarınızı görmenizi ve bu harcamaları kısmanızı sağlayacaktır. Bunun yanında öncelikli ihtiyaçlarınızı belirleyerek gelirinizi bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak harcamayı planlayabilirsiniz.

Ticari Harcamaları Belirleme Yöntemleri

Ticari harcamalar, ticari faaliyetler sonucunda oluşan giderleri karşılamak için yapılmaktadır. Bu harcamalar satış, pazarlama, reklam gibi oldukça çeşitli ihtiyaçlardan doğmaktadır. Ticari harcamaların amacı, ticari etkileşimin yoğunlaşmasını sağlayarak elde edilen geliri arttırmaktır. Bu nedenle total gelirin karşısında ticari harcamaların ne için yapıldığını belirleyerek gider yönetimini sağlamak oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ticari harcamaları belirlemek için en sık kullanılan yöntem bütçe oluşturmaktır. Tıpkı kişisel harcamalarda olduğu gibi burada da gelir ve giderlerin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Ticari harcamalar için oluşturulacak bütçe, kişisel bütçeye göre daha detaylı olabilmektedir zira ticari harcamaların çeşidi oldukça fazladır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta düzenli harcamaları ve dönemsel harcamaları ayrı ayrı belirlemektir. Örneğin gelir vergisi yılın belirli dönemlerinde ödenirken ofis kirası her ay ödenmesi gereken düzenli bir giderdir. Bunun yanında reklam giderleri ise ticari faaliyetlerde yoğunluğun azaldığı dönemde artabilmektedir. Satış ve pazarlama gibi doğrudan ticari faaliyetlere etki eden harcamalar ise bütçede önemli bir yere sahip olabilmektedir.

Ticari harcamalar ticari kredi kartları, çek ve senet gibi ödeme araçları kullanılarak yapılabilmektedir. Bütçe oluşturulduktan sonra ticari banka hesabı da göz önüne alınarak bu araçların limitlerini kontrol altında tutmak ticari harcamaları belirlemede işlerinizi kolaylaştıracaktır. Böylelikle ticari faaliyetlerin yürümesi ve gelişmesi için gerekli harcamalar yapılırken gereksiz harcamaların önüne geçilebilmektedir.