KPSS Sınavı ile Bankacı Olmak

Bankacı olmak isteyen kişilerin bilmediği detaylardan biri de devlet bankalarının ve bazı özel bankaların KPSS Sınavı şartı ile personel alımı yapmasıdır. Ülkemizdeki devlet bankaları arasında:

 • Ziraat Bankası
 • Ziraat Katılım Bankası
 • Vakıfbank
 • Vakıf Katılım Bankası
 • Halk Bankası
 • İller Bankası
 • Türk Eximbank
 • Türkiye Kalkınma Bankası
 • Birleşik Fon Bankası
 • Adabank

bulunmaktadır. Bu bankalardan herhangi birinde görev yapmak istiyorsanız, başvuru yapacağınız pozisyon fark etmeksizin KPSS Sınavı’na girmiş ve başarılı olmanız gerekir. Bir bankada memur olarak çalışabilmenin ilk şartı budur ve bankalara giriş yapılabilecek ilk pozisyonlardan biri “Gişe Memurluğu” olarak yer almaktadır.

KPSS Sınavı Nedir?

KPSS yani “Kamu Personeli Seçme Sınavı”, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından her yıl, belirli tarih aralıkları ile gerçekleştirilen bir sınavdır. Orta öğretim ve lisans olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öğretmenler dahil olmak üzere kamu kurumlarına atanmak isteyen personellerin bu sınava girmesi zorunludur.

1999 yılından bu yana yapılan KPSS Sınavı, A ve B olmak üzere iki adet kadro grubuna yönelik sınav yapmaktadır. A grubu kadrolar içerisinde Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanmak isteyen kişileri kapsamaktadır.

B grubu kadrolar ise; Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanmak isteyen kişileri kapsamaktadır.

Kamu bankalarına atanmak isteyen personeller B grubu kadrosu içerisine dahil olmaktadır. Sınava 35 yaşına kadar girilebilmektedir.

KPSS Sınavı ile Nasıl Bankacı Olunur?

KPSS Sınavı çeşitli testlerden oluşmaktadır. Bu sınav ile bankacı olarak atanmak isteyen kişilerin bazı testlere giriş yapması gerekir. Bu testler ve test açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 • Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Cumartesi günleri yapılan bu sınavda 60 adet GY, 60 adet GK sorusu bulunmaktadır. Toplamda 120 soru ve 120 dakika verilmektedir. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorundadır.
 • Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Pazar günleri yapılan bu sınav 5 ayrı bölümden oluşup her bölümde 30 soru bulunmaktadır. Toplamda 150 soru ve 160 dakika verilmektedir. Bankacı olarak atanmak isteyen kişilerin bu sınava girmesi zorunludur.
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Testi: Pazar günleri öğleden sonra yapılan bu sınavda 5 test bölümü ve her bölümde 30’ar soru olmak üzere toplamda 150 soru yer almaktadır. Sınav süresi ile 160 dakikadır. Yine bankacı olmak isteyen kişiler tarafından girilmesi zorunlu olan sınavlardandır.

KPSS Sınavı ile bankacı olmak isteyen adayların 80 ve üzerinde puan alması gerekir. Bankalar için alınan puanın derecesi önemlidir. KPSS Sınavı’na giriş yaparak bir kamu bankasında görev almak isteyen kişiler banka içerisinde:

 • Gişe Memuru
 • Uzman Yardımcısı,
 • İş Analisti,
 • Servis Görevlisi,
 • Sistem Mühendisi,
 • Avukat

pozisyonlarında görev alabilmektedir. Avukat olmak isteyen kişilerin Hukuk Fakültesi mezunu olması zorunludur. Diğer iş pozisyonları için genel olarak aranan nitelikler ise aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Cinsiyet fark etmeksizin 30 yaşını doldurmamış olmak
 • Üniversitelerin bankacılık, mühendislik ve hukuk fakültelerinden lisans mezunu olmak
 • Başvuru yapacak olan erkek adaylar için askerlik görevlerini yerine getirmiş ya da muaf olmaları
 • Herhangi bir sağlık ya da seyahat engelinin bulunmaması