Kurumsal Bankacılık

Finans sektörü, ekonominin küreselleşmesi sayesinde gün geçtikçe büyüyen ve gelişen bir iş alanıdır. Söz konusu sektörde en çok ön plana çıkan mesleklerden biri olan bankacılık, kurumsal iş hayatı ve kadro çeşitliliği sayesinde pek çok kişinin kariyer hedeflediği mesleklerden biri haline gelmiştir. Bankacılık, bir çok farklı meslek dalını bünyesinde barındıran bir iş alanıdır. Bu meslekte başarı yakalamak istiyorsanız eğer, öncelikle bankacılığın hangi kolunda çalışmak istediğinize karar vermelisiniz.

Bir bankacı olarak bankanın genel merkezinde veya şubelerinde çalışabilirsiniz. Bulunduğunuz yere göre banka departmanları ve kadroları da değişiklik göstermektedir. Bankanın genel merkezinde hukuk, insan kaynakları, denetim, muhasebe gibi departmanlar bulunmaktadır. Bankanın yönetimini ve işlevselliğini sağlayan bölüm genel merkezdir. Bunun yanında banka şubeleri, müşteriyle direkt temasa geçilen bölümlerdir. Banka şubelerinde pek çok farklı departman bulunmaktadır. Kurumsal bankacılık, bireysel bankacılık, gişe gibi farklı departmanları bünyesinde barındıran banka şubelerinde sık sık personel ihtiyacı doğmaktadır. Bu departmanlardan kurumsal bankacılık, bankacı olmak isteyen kişilerin en çok yönelim sağladığı alanlardan biridir. Bankaların kurumsal bankacılık hizmeti veren, kurumsal şube adı altında faaliyetlerin yürütüldüğü şubeleri vardır.

Kurumsal bankacılık, kişilere değil kurumlara bankacılık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Bankaların kurumsal şubeleri bu hizmet için özel olarak yapılanmıştır. Kurumsal bankacılık kapsamında bankaların kurumsal müşterilerine proje finansmanı, yatırım bankacılığı, nakit yönetimi gibi çeşitli hizmetler verilmektedir. Bu hizmetler sayesinde bankalar büyük miktarda gelir elde etmektedir. Kurumsal müşteriler ne kadar güçlü olursa, bankanın ekonomik faaliyetleri de o kadar gelişecektir. Söz konusu kurumsal müşterileri ulusal ve uluslararası arenada aktif rol oynayan ticari işletmeler oluşturmaktadır. Ticari işletmelerin yurtdışında yapacakları alım-satım işlemlerine aracı olmak, bu işletmelere kredi finansmanını sağlamak gibi görevleri olan kurumsal bankacılık faaliyetleri, bankaların gerçekleştirdiği en önemli faaliyetler arasındadır. Bankaların kurumsal müşterilerine sunduğu hizmetler, müşteriye özel uygulamalardan oluşmaktadır. Bu da kurumsal bankacılığı özel ve önemli kılmaktadır.

Kurumsal bankacılık alanında müşteri temsilcisi, satış temsilcisi, portföy yöneticisi gibi çeşitli kadrolar bulunmaktadır. Bankalar, diğer kadrolarda olduğu gibi kurumsal bankacılık kadrolarına da sık sık personel alımı gerçekleştirmektedir. Her bankanın kurumsal bankacılık hizmeti olduğu için bu alanda çalışmak isterseniz eğer seçenekleriniz oldukça fazla olacaktır. Bunun için öncelikle kurumsal bankacılık alanında gerçekten verimli olabileceğinize, aranan kriterleri sağlayıp sağlamadığınıza dikkat etmeniz gerekmektedir. Bireysel bankacılığa kıyasla daha büyük ölçekli çalışmalar yürüten kurumsal bankacılık alanında çalışmak için bankaların personel alım duyurularını sürekli takip etmeli ve ona göre başvurunuzu gerçekleştirmelisiniz. Kurumsal bankacılık müşterilerinin uluslararası alanda yaptığı ticari faaliyetlerden dolayı yabancı dil yeterliliğini sağlayan personeller, işe alım sırasında daha avantajlı olmaktadır. Bunu da göz önünde bulundurarak kurumsal bankacılık için banka sınavlarına hazırlanmalısınız.

Kurumsal bankacılık, kariyerinizi geliştirmek için oldukça büyük bir alandır. Temasta bulunacağınız kurumsal müşteriler, büyük ölçekli ticari işletmeler olacaktır. Kurumsal bankacılık alanında yatırımlar, ticari alışverişler, proje finansmanları gibi standart hizmetlerden ziyade kuruma göre özelleştirilmiş hizmetler sunulmaktadır. Bu nedenle müşteri profilini iyi analiz edebilmeli ve banka hizmetlerini ona göre yönlendirebilmelisiniz. Bankacılık piramidinin en tepesinde yer alan kurumsal bankacılık faaliyetleri, ülke ekonomisine yön verecek kadar büyük ölçekli işletmeler için geliştirilmiştir. Bankaların kurumsal müşterileri aynı zamanda bankanın ekonomisinde de büyük oranda etki sahibidir. Bu nedenle kurumsal müşterilere sunulan hizmetlerin profesyonelliği bankanın imajını oldukça etkileyecektir. Gördüğünüz gibi kurumsal bankacılık, bankanın en önemli faaliyet alanlarının başında gelmektedir. Bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız kurumsal bankacılığın ne olduğunu, nasıl hizmetler verildiğini, kurumsal müşteri tipini iyi anlamalı ve analiz etmelisiniz.

Kurumsal Bankacılık Ne İş Yapar?

Bankacılık, günümüzde pek çok kişinin kariyerini geliştirmek istediği bir iş alanıdır. Bunun sebebi bankaların kurumsal yapısı ve kadro çeşitliliğine sahip geniş organizasyonudur. Bankalardaki kadro çeşitliliği, bölüm ve departman farklılaşmasının bir sonucudur. Bireysel bankacılık, KOBİ bankacılığı, ticari bankacılık ve kurumsal bankacılık olmak üzere müşteri profiline göre bankaların bölümleri de farklılaşmıştır. Çünkü her bir müşteri profiline göre bankanın sunduğu hizmetler de değişmektedir. Bireysel bankacılıkta müşterinin kredi kartıyla ilgilenilebilirken kurumsal bankacılıkta müşterinin uluslararası alanda yaptığı alım-satım faaliyetlerine yönelik hizmet verilebilmektedir. Bu noktada hangi bölümde hangi faaliyetlerin yürütüldüğünü iyi bilmeniz gerekmektedir. Peki kurumsal bankacılık ne iş yapar?

Kurumsal bankacılık, banka hizmetleri göz önüne alındığında en tepede yer almaktadır. Bunun sebebi kurumsal bankacılık müşterileridir. Söz konusu müşteriler büyük ölçekli ticari işletmelerdir. Bankaların kurumsal müşterileri, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, ülke ekonomisine yön veren işletmelerdir. Bu nedenle kurumsal müşterilerin sayısı oldukça azdır. Aynı sebeple kurumsal bankacılık faaliyetleri bankaların ekonomisini ve imajını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu faaliyetler, standart hizmetler değil müşteriye göre özelleştirilmiş hizmetlerdir. Örneğin kurumsal müşterinin portföy yönetimini gerçekleştirmek, uluslararası alanda yaptığı alım-satım faaliyetlerinde aracı olmak gibi büyük çaplı ve müşteriye özel hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetler, söz konusu kurumsal müşterilerin ekonomik faaliyetlerini yürütmesini sağlamaktadır. Bu nedenle kurumsal müşteri olan büyük işletmeler için bankanın sunduğu hizmetlerin kalitesi oldukça önemlidir. Müşterinin bankaya güvenmesi, ekonomik faaliyetlerini rahatça sürdürebilmesi için gereken en önemli şarttır. Bu noktada kurumsal müşterilerle kurulan iletişim mümkün olduğunca profesyonel olmalıdır. Sunulan hizmetlerin kalitesine önem verilmeli ve müşteri profili iyi analiz edilmelidir. Kurumsal müşterinin hangi alanlarda faaliyet yürüttüğü ve bankadan ne tür bir hizmet talep ettiği analiz noktasında oldukça önemlidir. Buna göre kurumsal bankacılık personelleri tarafından bankanın standart hizmetleri müşteri profiline göre özelleştirilmelidir.

Kurumsal bankacılık hizmetleri, bankaların kurumsal şubelerinde yürütülmektedir. Sunulan hizmetlerin farklı yapısı, değişen müşteri profili sebebiyle bankaların kurumsal faaliyetleri ayrı bir alanda yürütülmektedir. Kurumsal şubelerde işleyiş bankaların diğer şubeleriyle aynıdır. Satış temsilcisi, müşteri temsilcisi gibi pozisyonlar burada da bulunmaktadır. Diğer şubelerden tek farkı, müşteri profilidir. Kurumsal bankacılık müşterilerine sunulan hizmetler, diğer bankacılık faaliyetlerinden farklıdır. Söz konusu müşteri profili, ekonomideki pay itibariyle en tepede yer alan işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmelere sunulan hizmetler bu nedenle banka için oldukça önemlidir. Kurumsal bankacılık departmanının yaptığı iş, bankanın bütün imajını etkilemektedir. Bir banka kurumsal bankacılık alanında ne kadar kaliteli hizmet verirse ve ne kadar çok kurumsal müşteri edinirse finans dünyasında o kadar büyük bir yer edinecektir. Bu nedenle kurumsal bankacılığın yaptığı iş, bankanın bütün faaliyetlerine etki etmektedir. Kurumsal bankacılık ne kadar gelişirse banka da o kadar büyüyecek ve gelişecektir.

Kurumsal Bankacılık Ürün ve Hizmetleri

Ekonomiye ilgi duyan pek çok kişinin kariyer geliştirme konusunda yöneldiği bankacılık, gün geçtikçe gelişmekte ve büyümekte olan bir meslek dalıdır. Bankacılık mesleği, pek çok uzmanlık alanını bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle banka sektöründe oldukça farklı meslek dalında çalışma imkanı bulabilirsiniz. Organizasyonunda bir çok bölüm ve departman bulunan bankalar, sundukları hizmet çeşitlerine göre ayrı bölümlere ayrılmaktadır. Bu ayrımın temel sebebi, müşteriye en uygun hizmeti sunabilmek adına kaliteli ve verimli çalışmayı sağlamaktır.

Bankaların ürün ve hizmetleri, müşteri profiline göre farklılık göstermektedir. Daha verimli ve kaliteli hizmet vermek için bankalar faaliyetlerini farklı bölümlere ayırmıştır. Özel kişilere sunulan hizmetlerle kurumlara sunulan hizmetler arasında büyük farklılıklar vardır. Bu nedenle bireysel bankacılık, KOBİ bankacılığı, ticari bankacılık ve kurumsal bankacılık adı altında bankacılık ürün ve hizmetleri müşteri profiline özel olarak sunulmaktadır. Kurumsal bankacılık hizmeti alan müşterilerin sayısı oldukça azdır çünkü kurumsal müşteriler, büyük ölçekli ticari işletmelerdir. Hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren bu işletmelerin gerçekleştirdiği finansal işlemler bankanın ve ülkenin ekonomisine yön verebilmektedir. Bu nedenle kurumsal müşteriler ne kadar çok olursa bankanın prestiji de o kadar artacaktır. Bu noktada kurumsal bankacılık, bankanın en önemli bölümleri arasında yer almaktadır.

Kurumsal bankacılık ürün ve hizmetleri, kurumsal müşterinin tipine ve taleplerine göre özelleştirilmektedir. Bankaların standart olarak yaptığı işlemler bu noktada müşteriye göre şekillendirilir. Kurumsal bankacılık ürün ve hizmetleri genel olarak proje finansmanı, dış ticaret ürünleri, nakit yönetimi, mevduat ve yatırım araçları gibi kurumsal müşterilere sunulan çeşitli hizmetler vardır. HES projesi, avm, havaalanı, fabrika, şirket alım-satımı gibi finansal projelerde bankalar kurumsal müşterilerine proje finansmanı sağlamakta ve projenin yönetimini gerçekleştirmektedir. Bu projeler kurumsal müşterilerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerin başında gelmektedir bu nedenle proje finansmanı hizmeti, müşterinin talepleri doğrultusunda eksiksiz sağlanmalıdır. Bankaların sunduğu bu hizmetlerin bir diğeri ise uluslararası alanda kurumların yaptığı ticari işlemler için aracı olmaktır. Global ekonominin bir gereği olarak uluslararası çalışan firmaların ekonomik faaliyetlerini yürütmek bankalar adına oldukça önemli hizmetler arasında bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi kurumsal bankacılık ürün ve hizmetleri büyük ölçekli ekonomik faaliyetlerden oluşmakta bu nedenle hem banka sektöründe hem de ulusal ve global ekonomide önemli etkilere sahip olmaktadır.

Bankalar, kurumsal müşterilerin nakit yönetimini gerçekleştirmelerini sağlayan kurumlardır. Hem ticari faaliyetlerin yürütülmesi hem de işletmenin bütün ekonomik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi adına bankanın kurumsal müşteriye karşı güvenilir olması ve kaliteli hizmet sunması oldukça önemlidir. Uluslararası alanda kurumsal müşterilerin ekonomik faaliyetlerinin banka aracılığıyla gerçekleşmesi de bankanın global olarak imajını etkileyen bir olaydır. Bu nedenle bankaların kurumsal bankacılık hizmetleri hem ulusal hem global arenada bankanın ekonomisini ve imajını belirleyen en önemli faaliyetlerdir.

Kurumsal Bankacılık ve Ticari Bankacılık Farkları

Bankacılık faaliyetleri, kişi ve kurumların finansal işlemlerini gerçekleştirmek üzerine geliştirilmiştir. Bu faaliyetler alım-satım işlemleri, yatırım, kredi finansmanı gibi pek çok farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada hangi ürün ve hizmetlerin hangi müşterilere sunulacağını ayırt etmek önemlidir. Çünkü söz konusu ekonomik faaliyetler, müşteri profiline göre özelleşmektedir. Bireysel bankacılık faaliyetleri özel kişilere bankacılık hizmeti sunmayı sağlarken kurumsal bankacılık faaliyetleri büyük ölçekli ticari işletmelere hizmet sunmaktadır. Bunun gibi farklılaşan bankacılık hizmet alanları arasında birbirine en çok karıştırılan iki alan ticari bankacılık ve kurumsal bankacılıktır.

Kurumsal bankacılık, büyük ölçekli ticari işletmelere bankacılık hizmeti sunan bir alandır. Kurumsal bankacılık müşteri profili ulusal ve uluslararası arenada finansal faaliyet gösteren işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmeler hem ülke ekonomisine hem de bankanın finansal gücüne yön verecek nitelikte finansal ağırlığa sahiptirler. Bu nedenle bankacılık hizmetleri sunulmadan önce kurumsal bankacılık hizmeti alan müşterilerin bankadan ne talep ettiği, neye ihtiyaç duyduğu iyi analiz edilmelidir. Buna göre bankanın hizmetleri müşteriye göre özelleştirilmelidir. Kurumsal bankacılıkla çoğu zaman karıştırılan ticari bankacılık ise, yıllık iş hacmi yani cirosu belli bir seviye ve üzerinde olan ticari işletmeler için hizmet sunan bir bankacılık alanıdır. Ticari bankacılık faaliyetleri kurumsal bankacılığa benzerlik göstermektedir. Burada da nakit yönetimi, proje finansmanı, yatırım danışmanlığı gibi hizmetler sunulmaktadır. Müşterilerin yıllık cirosu ve iş hacmi göz önüne alındığında ticari müşterilerin iş hacmi, kurumsal müşterilerin iş hacminden azdır. Bir piramit olarak düşünüldüğünde bireysel > KOBİ > ticari > kurumsal sıralamasıyla bankacılık bölümleri ilerlemektedir. Kurumsal bankacılık müşterileri genellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalarken ticari bankacılık müşterileri orta ve büyük ölçekli firmalardır. Yapısal olarak birbirine oldukça benzeyen ticari ve kurumsal bankacılık arasındaki en büyük fark söz konusu müşteri profilidir.

Kurumsal bankacılık ve ticari bankacılık faaliyetleri bankaların en önemli iş alanları arasında yer almaktadır. Yapı olarak birbirine oldukça benzeyen bu iki alanda müşterilerin finansal gücü ve iş hacmi farklılık göstermektedir. Ekonominin globalleşmesiyle git gide gelişip büyüyen ticari ve kurumsal bankacılık, müşterilerin finansal faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlar. Bu faaliyetler kurumsal bankacılıkta daha büyük etkilere sahiptir zira kurumsal müşteriler ülke ve dünya ekonomisinde pay sahibidirler. Kurumsal müşterilerin sayısı bu nedenle ticari müşterilere göre daha azdır. Ticari bankacılık hizmeti alan işletmelerin sayısının fazla olması, bankaların faaliyetlerinin çeşitlenmesini ve müşteri portföyünün genişlemesini sağlar. Orta ve büyük ölçekli bu işletmelerin alım-satım faaliyetleri, kredi finansmanları, nakit varlıklarının yönetimi gibi finansal işlemler ticari bankacılık sayesinde gerçekleştirilir.

Gördüğünüz gibi ticari bankacılık ve kurumsal bankacılık arasındaki en belirgin fark müşterilerin iş hacmidir. Bunun haricinde sunulan hizmetler, müşteri bazında özelleştirilen standart bankacılık faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Kurumsal Bankacılık ve Bireysel Bankacılık Farkları

Bankalar, ekonomi dünyasında işlevselliği sağlayan kurumlardır. Özel kişilerden uluslararası firmalara kadar her müşteri profiline özgü hizmet veren bankaların gerçekleştirdiği faaliyetlerin hepsi finansaldır. Krediler, yatırım danışmanlığı, nakit yönetimi gibi pek çok ürün ve hizmete sahip bankaların müşteri profili oldukça çeşitlidir. Özel kişiler, küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli ticari işletmeler bankaların başlıca müşterileridir. Sunulan finansal hizmetler de bu müşteri profiline göre farklılık göstermektedir.

Özel kişilere sunulan bankacılık hizmetleri bireysel bankacılık adı altında sunulmaktadır. Bireysel bankacılık hizmeti alan müşteriler, adından da anlaşıldığı üzere bireylerdir. Kişisel bankacılık işlemlerinizi bireysel bankacılık hizmetleriyle gerçekleştirebilirsiniz. Bireysel bankacılık hizmetleri arasında kredi kullanımı, kredi kartları, hesap açma ve kapama işlemleri, otomatik ödeme, birikim koruması, yatırım yapma gibi pek çok hizmet bulunmaktadır. Bankaya bir birey olarak gidip paranızı yatırabilir, hesabınızdan para çekebilir, bankanın kredi kartını kullanabilir ve birikiminizi banka aracılığıyla güvende tutabilirsiniz. Bireysel bankacılığın iş hacmi, kurumsal bankacılığa göre oldukça düşüktür çünkü gerçekleştirilen finansal işlemlerin işlem hacmi azdır. Kurumsal bankacılık hizmetleri ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ticari işletmeler için sunulmaktadır. Bu nedenle kurumsal bankacılığın hedefleri proje finansmanı sağlamak, yatırım danışmanlığı yapmak, yurtdışı alım satım işlemleri için aracı olmak gibi büyük finansal hacimli işlemleri gerçekleştirmektir. Her ne kadar bireysel müşterilerin sayısı kurumsal müşterilere kıyasla oldukça fazla olsa da kurumsal müşteriler büyük ölçekli işletmeler olduğundan gerçekleştirdikleri finansal işlemlerin hacmi çok büyüktür. Bu nedenle söz konusu bankacılık hizmetlerinin sunulduğu şube sayısı da değişmektedir. Genellikle bireysel bankacılıkta müşteriler banka şubelerine giderken kurumsal bankacılıkta bankalar müşteri ziyaretlerini gerçekleştirirler. Bunun yanında hem bireysel bankacılık hem de kurumsal bankacılık hizmetleri banka şubelerinde sunulmaktadır. Bireysel bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz şube sayısı fazlayken kurumsal şubeler sayıca daha azdır.

Kurumsal bankacılık ile bireysel bankacılık arasındaki farklar işlem hacmi, müşteri profili ve sunulan hizmetlerdir. Söz konusu hizmetlerin finansal işlem hacimleri kurumsal bankacılıkta oldukça büyüktür. Büyük ölçekli firmaların yaptıkları yatırımlar, alım-satım işlemleri, proje finansmanları gibi büyük finansal işlemler gerçekleştirilirken bireysel bankacılıkta bu işlemlerin hacimleri küçülmektedir. Kredi kartı kullanımı, hesap işlemleri ve kredi çekme bireysel bankacılıkta en sık gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Bu işlemler sayıca fazla müşteriye sunulsa da kurumsal müşterilerin işlem hacimlerinin büyüklüğünden dolayı bankanın finansal gücünü kurumsal müşteriler belirlemektedir. Buna rağmen bireysel bankacılık işlemleri, bankaların en çok talep gören ve en sık sunduğu hizmetler arasındadır. En basit finansal işlemler için bile bireyler bankaların bireysel bankacılık hizmetlerinden yararlanmak durumundadır. Bireysel bankacılık ve kurumsal bankacılık hem hizmet çeşitleri hem de müşteri profili açısından oldukça farklı alanlardır. Bankaların müşteri profilleri sıralamasında finansal işlem hacmi değerlendirildiğinde bireysel bankacılık en alt sırada yer alırken kurumsal bankacılık en üstte yer almaktadır.

Kurumsal Banka Hesabı Nedir?

Bankalar, finansal işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan kurumlardır. Para yatırma, para çekme, hesap açma, kredi kartı ve kredi kullanımı gibi temel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra kurumların proje finansmanı, uluslararası alım-satım işlemleri, yatırım danışmanlığı gibi daha büyük işlem hacmine sahip faaliyetlerini gerçekleştirecek banka hizmetleri vardır. Söz konusu bankacılık faaliyetleri bankanın sahip olduğu müşteri profiline göre özelleştirilmiştir. Bunun sebebi bankanın daha verimli ve kaliteli hizmet sunmasını sağlamaktır. Bankacılık hizmetleri, müşteri profiline göre kurumsal bankacılık, ticari bankacılık, KOBİ bankacılığı ve bireysel bankacılık adı altında çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Bankacılık işlemleri arasında işlem hacmi fark etmeksizin bütün müşterilere sunulan bir hizmet vardır; banka hesabı.

Banka hesabı, bankanın müşteriye sunduğu ve en çok talep gören hizmetleri arasındadır. Banka hesabını müşterinin banka bünyesinde kişiselleştirilmiş özel profili gibi düşünebilirsiniz. Her bir banka hesabı, adına açılan müşteriye özeldir. Bireysel bankacılıktan kurumsal bankacılığa kadar her alanda her müşteri için banka hesabı açılabilmektedir. Banka hesabı açtırmak için ilgili bankaya hesap açtırma işlemi başvurusu yapmanız gerekmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde artık telefon ve internet aracılığıyla da banka hesabı açtırmak için başvuru yapabilirsiniz. Banka hesabı açtırarak bu hesaba para yatırabilir, hesaptan para çekebilir veya vadeli hesaba para yatırıp birikiminizin güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanında açtıracağınız banka hesabı sayesinde diğer banka hesaplarıyla para transferi gerçekleştirebilirsiniz. Banka hesabınız üzerinden vereceğiniz otomatik ödeme talimatlarıyla faturalarınızı ve diğer giderlerinizi pratik bir şekilde ödeyebilirsiniz. Banka hesabı müşteri için oldukça işlevsel bir bankacılık hizmetidir. Bireysel müşteriler de kurumsal müşteriler de banka hesabı açtırabilmektedir.

Bankacılık hizmetlerinin sayıca en az müşteriye sahip olanı kurumsal bankacılıktır. Bunun sebebi kurumsal müşterilerin büyük ölçekli işletmeler olmasıdır. Söz konusu büyük ölçekli ticari işletmelerin finansal faaliyetleri dünya ekonomisine ve ülke ekonomisine etki edebilecek niteliktedirler. Bu müşterilerin finansal işlem hacmi oldukça büyüktür. Bu nedenle kurumsal bankacılık, bankaların prestiji için fazlasıyla önemlidir. Kurumsal bankacılık hizmeti almak isteyen müşteriler öncelikle kurumsal banka hesabı açtırmaktadırlar. Banka hesabı açıldıktan sonra bankanın resmi müşterisi olarak alım-satım faaliyetlerini yönetebilir, yatırım yapabilir, proje finansmanı hizmeti alabilirler. Saydığımız kurumsal bankacılık hizmetleri çeşitlenebilir. Kurumsal müşterinin açtıracağı kurumsal banka hesabı, ticari işletmenin alım-satım faaliyetlerinin finansal boyutunu gerçekleştireceği, yatırım hizmeti alabileceği, bankanın açılan hesap üzerinden yurtdışında yapılan ticari işlemlerde aracı olmasını sağlayan hesaptır. Kurumsal banka hesabının açılabilmesi için gerçekleşen başvuru süreci bireysel banka hesaplarından farklıdır. Bunun için banka kurumdan çeşitli belgeler talep etmektedir. Bu belgeler çoğu zaman aynı olsa da bazen bankadan bankaya farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle kurumsal müşteri olarak, beraber çalışmak istediğiniz bankanın hizmetlerini ve hesap açma başvurusu için istediği belgeleri bankayla iletişime geçerek detaylı bir şekilde öğrenmelisiniz.

Kurumsal Hesap Açmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bankalar, ekonomi dünyasının en önemli finansal kuruluşları arasında yer almaktadır. Özel kişilerden büyük kuruluşlara kadar pek çok farklı müşteriye sahip olan bankalar, her bir müşteri profili için ayrı ürün ve hizmet sunmaktadırlar. Bankacılık ürün ve hizmetlerinin müşteri tiplerine göre özelleştirilmesinin sebebi, müşteri taleplerine göre hizmet sunulmasını sağlamaktır. Kredi kartından proje finansmanına kadar bankacılık faaliyetleri geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu hizmetler müşteri tiplerine göre çeşitli kategorilerde toplanmıştır. Bankacılık hizmet ve ürünleri; bireysel, KOBİ, ticari ve kurumsal bankacılık adı altında farklı alanlara ayrılmıştır. Kurumsal bankacılık, bankacılık hizmetleri arasında en büyük finansal işlem hacmine sahip olan ve bankanın prestijini doğrudan etkileyen önemli bir alandır.

Kurumsal bankacılık hizmeti alan müşteriler, büyük ölçekli ticari işletmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu ticari işletmelerin yaptıkları finansal işlemlerin hacmi oldukça büyüktür. Bu nedenle bankaların kurumsal müşteri sayısı bankanın finansal gücünü ve ekonomi dünyasındaki prestijini doğrudan etkiler. Finansal gücü fazla olan kurumsal müşterilerin sayısı oldukça azdır. Sayıca az olması ve finansal gücünün yüksek olması kurumsal müşterileri banka cephesinde daha değerli kılmaktadır. Kurumsal müşteriler banka sayesinde para transferi yapabilmekte, yurtdışı alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilmekte, yatırım yapabilmekte ve proje finansmanı sağlayabilmektedir. Bu işlemlerin gerçekleşmesi için öncelikle bankada kurumsal hesap açmak gerekmektedir. Banka hesabı, müşterilerin finansal işlemler yapmalarını sağlayan, müşteriye özel olan bir hizmettir. Bireysel bankacılık için bireysel banka hesabı açtırmak daha kısa ve kolay olsa da kurumsal banka hesabı açtırmak biraz daha fazla işlem gerektirir. Kurumsal hesap açmak için banka kurumsal müşteriden çeşitli belgeler talep etmektedir. Bu belgeler bankadan bankaya değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle kurumsal müşteri olarak hangi bankayla çalışmak istiyorsanız o bankanın aradığı şartları sağlamalı ve gerekli belgeleri temin etmelisiniz. Genel olarak bankalar kurumsal müşterilerin hesap açma taleplerine karşılık müşteriden vergi levhası, şirket sahibinin kimlik fotokopisi, imza sirküleri, ticaret odası kayıt belgesi, faaliyet belgesi gibi temel belgeler istenmektedir. Kurumsal hesap açma işlemini, ulusal bankalarda veya yurtdışında faaliyet gösteren yabancı bankalarda gerçekleştirebilirsiniz. Kurumsal müşteriler uluslararası ticari faaliyetler gerçekleştirdikleri için yabancı bankalarla da sık sık çalışmaktadırlar. Beraber çalışılması planlanan yerli ve yabancı bankalarda kurumsal banka hesabı açtırmak gereklidir. Bu hesabın açılması için gereken belgeleri bankaya ulaştırmanız gerekir.

Bankanın kurumsal müşterisi olmak için belli bir seviyenin üzerinde yıllık ciroya sahip olmanız gerekir. Bu ciro firmanızın işlem hacmini göstermektedir. Söz konusu finansal işlem hacmine göre ticari bankacılık, KOBİ bankacılığı veya kurumsal bankacılık hizmeti alırsınız. Eğer firmanız büyük ölçekliyse, ulusal ve uluslararası alanda ticari faaliyetlerde bulunuyorsanız ve yıllık cironuz bankanın belirlediği seviyenin üzerindeyse kurumsal bankacılık hizmetlerini alabilir ve kurumsal banka hesabını açtırabilirsiniz.

Kurumsal Müşteri Nedir?

Bireylerden esnaflara, küçük işletmelerden büyük kurumlara kadar her profilde müşteriye sahip olan bankaların sunduğu bankacılık ürün ve hizmetleri, müşteri tipine göre farklılık göstermektedir. Örneğin bireysel müşterilere kredi kartı sunulması yaygın bir bankacılık hizmetiyken kurumsal müşterilere proje finansmanı sunulması yaygın bankacılık hizmetleri arasındadır. Müşterinin işlem hacmine ve taleplerine göre bankacılık hizmetlerinin finansal boyutu da değişmektedir. Bu nedenle bankacılık kendi içinde özel alanlara ayrılmıştır. Bu alanların en önemlilerinden biri kurumsal bankacılıktır. Kurumsal bankacılık hizmetleri, büyük ticari işletmelere sunulmaktadır. Ticari bankacılık ve KOBİ bankacılığı ticari işletmelere hizmet verse de kurumsal bankacılık müşterileri finansal işlem hacmi en yüksek işletmelerdir. Bu nedenle kurumsal müşterilerin bankalar için fazlasıyla önemli olduğu görülmektedir.

Kurumsal bankacılık hizmeti alan kurumsal müşteriler, büyük ölçekli ticari işletmelerdir. Bu işletmelerin gerçekleştirdiği finansal faaliyetlerin işlem hacmi oldukça büyüktür. Bu nedenle söz konusu ticari işletmeler, ülke ve dünya ekonomisinde söz sahibi olmaktadırlar. Kurumsal müşterilerin bu yönü, bankaların prestijini doğrudan etkilemektedir. Bir bankanın ne kadar çok kurumsal müşterisi olursa banka finansal açıdan o kadar güçlenecek ve ekonomi dünyasında prestij kazanacaktır. Banka ürün ve hizmetleri kurumsal müşteriler için özelleştirilmektedir. Müşterinin profili ve talepleri iyice analiz edildikten sonra gerekli bankacılık hizmetleri sunulmaktadır. Proje finansmanı, yurtdışı alım-satım işlemleri, yatırım gibi pek çok finansal işlem kurumsal bankacılık çatısında müşterilere sunulmaktadır. Kurumsal müşterileri ulusal ve uluslararası arenada ticari işlemler gerçekleştirirler. Söz konusu kurumsal müşteriler yerli veya çok uluslu olabilmektedir. Finansal işlem hacmi büyük olan büyük ölçekli ticari işletme sayısı oldukça azdır. Bu nedenle bankaların kurumsal müşterileri, bireysel, ticari ve KOBİ bankacılığı müşterilerine göre göre sayıca azdır. Kurumsal müşteri, bankanın finansal gücünü ve prestijini etkileyen en önemli müşteri tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bankaların sunduğu kurumsal bankacılık ürün ve hizmetlerinde kalite ile profesyonellik ön planda olmaktadır.

Kurumsal müşteriler, bankacılık hizmeti almak için bankaların kurumsal şubelerine gidebilecekleri gibi banka personeli tarafından sıklıkla ziyaret edilirler. Finansal işlem hacmi oldukça büyük olan kurumsal müşterilerin bankaya güvenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle kurumsal müşteriye sunulan hizmetlerin talebe birebir cevap verir nitelikte olması fazlasıyla önemlidir. Bankaların standart hizmetleri, kurumsal bankacılıkta kurumsal müşteriye göre özelleştirilmektedir. Her bankanın kurumsal bankacılık ürün ve hizmetleri mevcut olduğu için kurumsal müşterinin seçenekleri oldukça fazladır. Kurumsal müşteri seçim yaparken bankanın sunduğu ürün ve hizmetlere, bankanın işlem hacmine, müşterilerin memnuniyetine dikkat eder. Kurumsal müşteri, bankanın müşteri profilin en tepesinde yer alan sayıca en az ancak işlem hacmi en yüksek müşterisidir. Her banka kurumsal müşteri sayısını arttırmak ister bu nedenle kurumsal müşterilere sunulacak hizmet ve ürünlerin kalitesi, kurumsal müşteriyle kurulan iletişim oldukça önemlidir.

Kurumsal Müşteri Temsilcisinin Görevleri Nelerdir?

Finans sektörünün en önemli kuruluşları arasında yer alan bankalar, kurumsal yapıya ve geniş organizasyona sahiptirler. Kadro çeşidinin fazla olması pek çok kişinin bankacı olarak kariyerini geliştirmesini sağlamaktadır. Banka bünyesinde satış temsilcisi, müşteri temsilcisi, portföy yöneticisi gibi pek çok farklı pozisyonda iş bulabilirsiniz. Bu pozisyonlar bankanın bölümlerine göre de çeşitlenmektedir.

Bankaların bireysel bankacılık, KOBİ bankacılığı, ticari bankacılık ve kurumsal bankacılık adı altında çalışma alanları vardır. Her bir alanda satış temsilcisi, müşteri temsilcisi gibi kadrolar bulunmaktadır. Kurumsal bankacılık, büyük ölçekli ulusal ve uluslararası çalışan ticari işletmelere bankacılık hizmeti sunan bölümdür. Bankaların kurumsal bankacılık bölümünde müşteri temsilcisi olarak çalışabilirsiniz. Kurumsal bankacılık müşteri temsilcisi, bankanın kurumsal müşterilerinin taleplerini ve şikayetlerini alır. Bu doğrultuda en kaliteli hizmet sunumunu gerçekleştirmeyi amaçlar. Bankanın kurumsal ürün ve hizmetlerini müşteriye tanıtır ve bu şekilde müşterinin bilgi edinmesini sağlar. Kurumsal müşteri temsilcisinin görevi oldukça önemlidir. Özellikle müşterinin şikayetlerine çözüm üretme noktasında müşteri temsilcisinin donanımı ön plana çıkmaktadır. Şikayetlerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesi ve derhal çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bu sayede kurumsal müşteri memnuniyeti sağlanacaktır. Kurumsal müşteri temsilcisi, bankanın kurumsal müşterilerini yeni hizmet ve ürünlerden haberdar ederek bankaya dair gelişmelerin müşteri cephesinde güncel tutulmasını sağlar. Sıklıkla satış temsilciliği ile karıştırılan kurumsal müşteri temsilciliği, ürün ve hizmetlerin satışından ziyade kurumsal müşterilerin talep ve şikayetleriyle ilgilenir. Bankayla müşteri arasında bir köprü görevi gören kurumsal müşteri temsilcisi, bankaların kurumsal şubelerinde çalışırlar.

Banka bünyesinde kurumsal müşteri temsilcisi olarak çalışmak istiyorsanız eğer yabancı dil bilmeniz ve lisans mezunu olmanız iş bulma şansınızı arttıracaktır. Kurumsal müşteriler uluslararası alanda çalışan işletmeler olduğu için sık sık yurtdışı bağlantılı finansal faaliyetler gerçekleştirmeniz gerekecektir. Bu nedenle banka, kurumsal müşteri temsilcisi alımı yaparken yabancı dil bilgisine dikkat etmektedir. Kurumsal müşteri temsilcisi olarak, müşteri olan kurumun bütün bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmeniz gerekir. Proje finansmanı hizmeti, yatırım danışmanlığı, alım-satım işlemlerinde aracılık gibi pek çok bankacılık hizmetini sağlarsınız. Kurumsal müşteri bankanın hizmetlerinden ne kadar memnun kalırsa bankanın prestiji aynı oranda artacağı için kurumsal müşteri temsilcisi olarak gerçekleştireceğiniz bankacılık faaliyetleri oldukça önem taşımaktadır. Kurumsal müşteri temsilcisi, müşterilerin şikayetlerini ve taleplerini dikkate alarak bankanın sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesini sağlar. Müşteri portföyünün genişletilmesi için gerekli araştırmaları yapar ve banka bünyesine yeni kurumsal müşterilerin kazandırılmasına yardımcı olur.

Görüldüğü gibi kurumsal müşteri temsilcileri bankayla müşteri arasında köprü görevindedir. Bankanın hizmet kalitesinin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda kurumsal müşteri temsilcisinin oldukça önemli rolü vardır. Müşterinin talep ve şikayetlerini alarak, doğru hizmeti sunmak ve hizmet kalitesinin artması için gerekli çalışmalarda bulunarak bankanın prestijini arttırmak kurumsal müşteri temsilcisinin en temel görevidir.

Kurumsal Satış Temsilcisinin Görevleri Nelerdir?

Bankalar, finansal işlemler gerçekleştiren kuruluşlardır. Bünyesindeki kadro çeşitliliği ve kurumsallığı sayesinde çoğu kişinin kariyer hedeflediği bankaların müşteri profiline göre sunduğu ürün ve hizmetler de farklılaşmaktadır. Özel kişiler ve ticari işletmeler bankaların temel müşteri kitlesini oluşturmaktadırlar. Buna göre bankalar çeşitli alanlarda hizmet vermektedirler. Bireysel bankacılık özel kişilere hizmet sunarken, KOBİ, ticari ve kurumsal bankacılık şirketlere ve işletmelere hizmet sunmaktadır. Bankanın her alanında benzer nitelikte iş pozisyonları yer almaktadır. Müşteri temsilciliği ve satış temsilciği ise en çok alım yapılan kadrolar arasında bulunmaktadır.

Kurumsal bankacılık, finansal işlem hacmi oldukça büyük olan büyük ölçekli ticari işletmelere hizmet sunan bankacılık alanıdır. Kurumsal müşteriler, ulusal ve uluslararası alanda ticari ve finansal faaliyet gösterirler. Ülke ekonomisine yön verecek kadar büyük iş hacmine sahip olan bu işletmelerin sayısı oldukça azdır. Bu nedenle kurumsal müşteriler, bankanın gücünü arttırmaktadır. Bu noktada bankaların sunduğu ürün ve hizmetler, kurumsal müşterinin profiline ve taleplerine göre özelleştirilir. Bu işlemin amacı, müşteriye en kaliteli hizmetin sunulmasını sağlamaktır. Müşteriye en uygun hizmetin sunulmasını sağlayacak personel ise kurumsal satış temsilcisidir.

Bankanın her bölümünde olduğu gibi kurumsal bankacılık bölümünde de satış temsilcisi kadrosu yer almaktadır. Müşteri profili ne olursa olsun banka ürün ve hizmetlerinin satışının gerçekleştirilmesi, banka için en önemli işlemler arasında yer almaktadır. Kurumsal müşterilerin iş hacminin büyüklüğü de göz önüne alındığında, kurumsal satış temsilcisinin görevi banka için oldukça kritiktir. Kurumsal satış temsilcisi, bankanın sunduğu ürün ve hizmetlerin kurumsal müşterilere satışını gerçekleştirir. Bunun için kurum ziyaretleri yaparak ürün ve hizmetlerin sunumunu yapar. Ayrıca sunulan bu hizmetleri müşteri profiline ve taleplerine göre özelleştirir. Yeni kurumsal müşterileri bankanın müşteri portföyüne katmak için gerekli araştırmaları yaparak kurum ziyaretlerini gerçekleştirir. Kurumsal satış temsilcisi, kurumsal bankacılık hizmetlerinin satışını gerçekleştirerek bankanın finansal gücünün artmasını sağlar.

Banka bünyesindeki görevi oldukça önemli olan kurumsal satış temsilcilerinde iletişim yeteneğinin kuvvetli olması, karşı tarafa güven vermesi, yabancı dil bilmesi ve ikna yeteneğine sahip olması en çok aranan nitelikler arasında yer almaktadır. Kurumlarla yapılan görüşmeler oldukça ciddi ve resmi olacağı için profesyonel görünmek fazlasıyla önemlidir. Kurumsal satış temsilcisi, kurumsal müşteri temsilcisinden farklı olarak ürün ve hizmetlerin satışını gerçekleştirmeyi hedefler. Söz konusu satışın başarılı olması için müşteriye en doğru hizmetin sunulması gerekmektedir. Bu noktada hem müşteri temsilcisinin hem satış temsilcisinin yapacağı analizler oldukça önemlidir. Müşteri ne talep ediyor? Müşteri nelerden şikayetçi? Müşteri temsilcisinin de katkısıyla özelleştirilen bankacılık ürün ve hizmetlerinin kurumsal satış temsilcisi sayesinde satışı gerçekleştirilir. Kurumsal satış temsilcisi ne kadar başarılı olursa bankanın finansal gücü de o kadar artacaktır. Çünkü satış, bankanın en önemli hedefleri arasındadır.

Kapalı