→ ING Bank 0.79'dan başlayan oranlara ihtiyaç kredisi başvurusu  

→ ING Bank 0.79'dan başlayan oranlara ihtiyaç kredisi başvurusu  

Merkez Bankası’nda Yeni Dönem Nasıl Olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın görevlerinde ve yetkilerinde değişiklikleri içeren yasa teklifi kabul edildi.

TCMB’nin Görev ve Yetkilerinde Değişiklik

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan ve kabul gören yasa teklifi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın görev ve yetkilerinde yapılacak değişiklikleri de kapsıyor. Ekonomi alanında birçok yeni düzenlemeyi içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi.

Zorunlu Karşılıkların Etkinliği Artırılacak

TBMM’de kabul edilen teklifle TCMB’nin görev ve yetkileri de değişecek. Para politikası araçlarından olan zorunlu karşılıkların etkinliğinin artırılarak Merkez Bankası ve bankalar tarafından uygun görülen diğer finans kuruluşlarının bilançolarının içindeki ve dışındaki uygun kalemlerde oluşan değişiklikler zorunlu karşılığa tabi tutulacak. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası zorunlu karşılıkları hesaplanırken bilanço içi ve dışı bahsi geçen kalemler de dikkate alınacak.

Bankaların Talepleri Anında Karşılanacak

Merkez Bankası’na ulaşan bankalardan gelen talepler anlık ve gerçek zamanlı olarak karşılanacak. Bu taleplerin karşılanabilmesi için bankaların, kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine entegrasyon sağlamasının yolu açılacak.

Zorunlu Karşılık Detayları Bankalar Tarafından Belirlenecek 

Bankalar, elektronik ödeme kuruluşları ve bankaların uygun gördüğü finans kuruluşları; bankalarda açılacak olan hesaplarda yükümlülükleri esas alınmak üzere zorunlu karşılıklar oluşturulurken uygun görülen kalemleri de hesaplamaya dahil edilecek. Zorunlu karşılıklara dair tüm detaylar bankalar tarafından belirlenecek.

Merkez Bankası’nın Yedek Akçesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yıllık karının yüzde 20’lik kısmının yedek akçe olarak ayrılması ile ilgili hüküm kaldırılacak. Hisse senetlerinin ilk karının yüzde 6’lık bölümündeki ilk kar payı hissedarlara dağıtılmaya devam edilecek. Geriye kalan bölümün yüzde 10’u ihtiyat akçesi olarak Hazine’ye aktarılacak.


→ ING Bank 0.79'dan başlayan oranlara ihtiyaç kredisi başvurusu  
Kapalı