Müşteri Deneyimi Nedir? Markalar İçin Önemi Nedir?

Ekonomi ve ticaret alanında yaşanan gelişmeler işletmeler için müşteri deneyimi kavramını ortaya çıkarmıştır. Globalleşen dünya içerisinde yer alan markalar ve işletmeler için müşteri deneyimi sunmak, müşteri kitlesini genişletmek ve var olan potansiyel müşteri kitlesini elde tutmak için uygulanan bir yöntem olmuştur.

Markalar tarafından müşteriler için sunulan ürün ya da hizmetler için dağıtım kanallarının çeşitlenmesi, pazar rekabetlerinin artması, müşteriye daha hızlı ürün ya da hizmet sunulması, pazar payının ölçeğinin genişlemesi gibi unsurlar sebebiyle, bu kavram daha da önemli bir hale gelmiştir.

Başarılı bir marka olmanın, yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca insana ulaşmanın en etkili yolu olarak görülen müşteri deneyimi, müşteriler için kaliteyi yansıtmak anlamında da kullanılabilmektedir. Bugün büyük ölçekli markaların birçoğu bu kavramı başarılı bir şekilde uygulamakta ve geliştirmektedir.

Kavramın genel olarak açıklamasına bakıldığında ürün ya da hizmet sunan işletmenin, markanın, satın alım öncesi ve satın alım sonrasındaki süreçte müşteri ile kurduğu tüm deneyime verilen isimdir. Bu durumda markaların ürünlerini ya da hizmetlerini, pazarlamadan önce 5 duyu organına hitap edecek şekilde müşterilerine sunması gerekir. Bu kavramı açıklayacak en iyi örnek mobilya sektöründe bulunan bir markanın “showroom” bölümüne sahip olmasıdır.

Markalar açısından bu kavramın önemli olma sebepleri arasında müşterileri elde tutmak, müşterilerin artmasını sağlamak ve daha geniş kitlelere ulaşmak vardır. Ne kadar çok müşteriye ulaşılırsa, pazar payında o kadar artış sağlanır. Bu da marka açısından sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmek demektir. Yani, marka geniş kitlelere ulaşarak satışlarını ve satışlardan elde ettiği gelirlerini arttırabilir. İşletmelerin daimi temel amacı da gelir elde etmektir.

Müşteri deneyimi sayesinde elde edilecek her müşteri, yeni bir müşteri anlamına gelir. Marka açısından ürün ya da hizmetten memnun kalan kişi demek, yeni bir müşteri adayı demektir. Bu durumda müşteri sürekli olarak markayla iletişim halinde olmak isteyecektir. Aynı zamanda geri bildirim sağlanacak ve bu yeni müşteri aracılığıyla, daha yeni müşterilere ulaşılması sağlanacaktır. Çünkü insanlar, beğendikleri kaliteyi ve markayı paylaşmaktan hoşlanırlar.

Bu deneyim aynı zamanda dünya pazarlarına girmek isteyen markalar için ayrı bir öneme sahiptir. Markanın güçlü bir marka olabilmesi için bilinir bir marka kimliğine sahip olması gerekir. Örneğin Apple veya Starbucks markaları, müşteri deneyimi sunarak günümüzde globalleşen markalar içerisinde yer almaktadır. Stratejilerin doğru bir şekilde planlanması ve müşteriler üzerinde olumlu etki bırakacak deneyimler sunulması, markanın güçlenmesini sağlayacaktır.

Şirketin gelecek hedeflerini, planlarını, büyüme ve gelişmesini etkileyen bu kavram, aynı zamanda güçlü bir istihdam alanı da yaratmaktadır. Ürün ve hizmet pazarlaması için işe alınan insanlar için, yeni bir iş kapısı olarak değerlendirilmektedir. Müşteri ile birebir iletişim halinde olunması sağlanmakta, dolayısıyla insan gücüne de ihtiyaç duyulan iş pozisyonlarını ortaya çıkarmaktadır.