Odeabank, Odeabank’lı Olmak, İşe Alım Süreci ve Kariyer İmkanları

15 Mart 2012 tarihinde kurulan ve 20 Haziran 2012 tarihinde bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmek adına BDDK Kurumu’ndan izin alan banka, 2 Ekim 2012 tarihinde bankacılık faaliyetlerine başlamıştır.  

Odeabank’ın ana hisseleri Bank Audi’ye aittir. Bank Audi’nin merkezi Lübnan’da bulunmaktadır. Banka 11 farklı ülkede hizmet vermektedir. Hizmetleri içerisinde kurumsal bankacılık, ticari bankacılık, bireysel bankacılık, yatırım ve özel bankacılık hizmetleri bulunmaktadır. Bankanın temel özelliği “bölgesel bankacılık faaliyetleri” gerçekleştirmesidir. Bulunduğu bölgedeki ekonomik yapı dikkate alınarak müşterilere hizmet verilmektedir. 

2018 yılında açıklanan verilere göre bankanın aktif kısmında yer alan varlığı 47.2 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Müşteri mevduatları 32 milyar dolar ve özkaynakları bölümünde de 3.9 milyar dolar bulunmaktadır. Günümüz itibariyle bankanın 11 farklı ülkede 6 bin 300 adet çalışan personeli, bin 500 adet de hissedarı vardır.  

Bankanın hisse senetleri Global Depo Sertifikaları (GDR), Beyrut Kıymetler Borsası ve Londra Menkul Kıymetler Borsası olmak üzere kote edilmektedir ve Beyrut Menkul Kıymetler Borsası üzerinden hisse senetleri işlem görmektedir. 

Odeabank’lı Olmak 

Rekabetçi iş dünyası içerisinde yer alan Odeabank, mesleki ve kişisel gelişime önem veren sayılı bankalardan biridir. Genel olarak banka içerisindeki çalışma ortamında “takım çalışması” hakimdir. Bunun sebebi, çalışanlara fırsat eşitliği tanımak ve personellere çeşitli kariyer imkanları tanımaktır. Banka ihtiyaçları doğrultusunda personellerin işe alım süreçleri, tayinleri, terfileri, görevlendirme ve uluslararası projelerde yer alma imkanları bulunmaktadır. 

Tüm bu görevlendirmeler ve sorumluluklar, bankanın kariyer gelişim olanakları içerisinde yer almaktadır. Adayların becerileri, yetenekleri ve yetkinlikleri baz alınarak gerekli kariyer gelişim uygulamaları düzenlenmektedir. Bankanın temel amacı, başarılı bir organizasyon yapısı oluşturmak ve bu organizasyon yapısını sürekli olarak geliştirerek sürdürülebilir bir gelişim ve rekabet pozisyonu elde etmektir. 

Dolayısıyla Odeabank bünyesine katılacak olan personellerin sürekli olarak mesleki ve kişisel alanda kendilerini geliştirmeleri, sürdürülebilir bir performans, verimlilik ve başarı potansiyeline sahip olmaları beklenmektedir. Yeni mezunların da istihdam edildiği banka da kariyer yolu oluşturmak adına çeşitli eğitim imkanları, bankacılık uygulamaları ve kariyer sürecinde adayın rotasını belirleme konusunda eğitim alabileceği kariyer koçları bulunmaktadır. Bireylere aktif roller verilerek geleceğin bankacıları yetiştirilmektedir. 

Odeabank İşe Alım Süreci  

Banka personeli olmak isteyen adayların öncelikle banka hakkındaki bilgilere ulaşması gerekir. Şirket profilini bilmek, kurum kültürünü tanımak işe alım sürecinde gerçekleşecek başvurularda ve mülakatta adayın bilgi sahibi olmasını, geleceğine yön vermesini kolaylaştırmaktadır. 

Odeabank çalışma kültürü, saygı ve güven çerçevesine dayanmaktadır. Bu nedenle banka himayesinde yer alacak personellerin açık, dürüst, şeffaf ve çift taraflı iletişime dayanan, uzun yıllar boyunca bu çerçeveye hassasiyet gösterecek şekilde olması beklenmektedir. Çalışma ortamı prensibinin saygı ve güvene dayanması, bankanın tüm çalışanları arasında fırsat eşitliği tanındığını da gösteren bir ifadedir. 

Adayların yaratıcı ve yapıcı zekaya sahip olması istenmektedir. Çalışma hayatının getirmiş olduğu riskler, tehditler, avantajlar ve fırsatlar karşısında personellerinin stratejik kararlar alabilmesini, analitik düşünce yapısına sahip olarak değer katma becerisini kullanmaları istenmektedir. 

Banka personel hedefleri içerisinde uluslararası kültür yapısına uyum sağlayabilecek adayların yer alması istenmektedir. 11 farklı ülkede hizmet vermesi sebebiyle bünyesinde çeşitli ülkelerden pek çok personelin yer alması, çeşitlilik oluşturmaktadır. Çalışma ortamının huzurlu olabilmesi için çalışanların etik değerlere sahip olması beklenmektedir. Adayların yenilikçi, girişimci, sorumluluk sahibi ve dinamik bir yapıya sahip olması bu nedenle önemli bir hale gelmektedir. 

Banka tarafından işe alım sürecinde adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde yer almaktadır: 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden 4 yıllık eğitimlerini tamamlamış olmak 
 • Uluslararası düşünce yapısına sahip olmak ve çeşitliliğe saygı duymak 
 • Müşteri memnuniyeti odaklı olmak 
 • Sürekli olarak kendisini geliştirmek, öğrenmeye açık, hevesli ve yeniliklere açık olmak 
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek 
 • Takım çalışmasına uyumlu olmak 
 • Liderlik özellikleri taşımak 
 • Uluslararası projelerde yer almak isteyen adaylarda ileri seviye İngilizce dil bilgisine sahip olması 

Odeabank işe alım sürecine dahil olan ve olmak isteyen adaylar, banka tarafından açık pozisyonları takip edebilmek, söz konusu olan pozisyona dair şartları görebilmek ve yeterli bilgiye ulaşmak için banka tarafından sunulan “Odeabank Aday Kariyer Portalı” üzerinden başvurularını, işe alım süreçlerini ve pozisyon için istenen nitelikleri, gereklilikleri ve şartları takip edebilmektedir. 

Başvurular bankanın İnsan Kaynakları departmanı tarafından “fırsat eşitliği” çerçevesinde değerlendirilmektedir ve uygun görülen adaylarla direkt olarak iletişime geçilmektedir.  

Odeabank Performans Yönetimi 

Çalışanlarının daima eğitimlerine ve kariyer yaşamlarına destek veren banka, performans yönetimi uygulaması yaparak personellerinin sürdürülebilir gelişim elde etmesini sağlamaktadır. Yönetim biriminde yer alan personeller dahil olmak üzere tüm banka çalışanlarını alanlarında geri bildirim alabilmek adına koçluk desteği dahil olmak üzere pek çok ekip çalışması ve proje görevlendirmelerine dahil edilmektedir. 

Personellerin daha yüksek performansa sahip olmasını hedefleyen banka, performans takibi gerçekleştirerek adayların ekip çalışması içerisinde göstermiş olduğu yeteneklerini geliştirmek ister. Bu nedenle belirli dönemlerde performans yönetimi alanında uygulamalar ve eğitimler gerçekleştirerek adayların iş ve özel yaşam arasında denge kurarak kariyer profillerini geliştirmeye destek olur.  

Odeabank Eğitim ve Kariyer İmkanları 

Banka, en değerli kaynağının insan gücü olduğunu benimseyerek hareket etmektedir. Bu nedenle iş hayatına yeni başlayan çalışanları dahil olmak üzere üst düzey yönetici biriminde yer alan personellerini kapsayan eğitim ve kariyer imkanları sunmaktadır. 

Banka her biriminde başarılı ekipler oluşturmayı kendisine misyon edinmiştir. Kurum içerisinde yer alan kültürü geliştirmek adına oryantasyon programları düzenlemektedir. Özellikle bankacılık kariyerine yeni başlayan adayların çalışma ortamına uyum sağlayabilmesi ve takım çalışması içerisinde yer alabilmesi için bu oryantasyon programlarını gerçekleştirmektedir. 

Farklı rollerde ve ekiplerde yer alan bireyler arasında kurum kültürünü geliştirmek, saygı ve güven çerçevesinin aşılanmasını sağlamak, personellerini desteklemek ve çeşitli birimlerdeki iş kolları üzerine eğitimler vermek adına güncel uygulamalı eğitimler verilmektedir. Bu sayede birimler arasında organizasyon şeması oluşturulmaktadır. 

Çalışanların, iş hayatının gerektirdiği sorumluluklara ve sorumluluk bilincine sahip olması adına iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim uygulamaları da düzenlenmektedir. Bu eğitimler teknik becerilerle entegre edilmektedir. Bu sayede bireyler pek çok eğitim faaliyetine katılarak mesleki alandaki gelişimlerini sürdürülebilir hale getirebilmektedir. 

Odeabank Ücretlendirme, Yan ve Sosyal Haklar 

Odeabank çalışanlarının ücretlendirme bakımından adil ve eşit olmasını önemsemektedir. Banka, piyasa koşullarını ve banka ekonomik koşullarını baz alarak çalışanlarına adil ve şeffaf ücretlendirme politikasına uygulamaktadır. Kurum içi ödüller de bulunmaktadır. 

Bu ödüller adayların yerine getirdiği sorumluluklara, görevlendirmelere, terfi derecelerine, gerçekleştirdikleri başarılara ve gösterdikleri yüksek performansa göre değişkenlik gösterebilmektedir. Personeller yılda 1 kez olmak üzere terfi hakkına sahiptir. Personellere kıdem tazminatı, performans ödüllendirme tazminatları da verilmektedir. 

 • Odeabank Genel Müdürlük çalışanlarına kafeterya ve ulaşım hizmeti bulunmaktadır. Şubelerde çalışan personeller için yemek kartı uygulaması verilmektedir.  
 • Çalışanlar iş hayatına başladıkları ilk günden itibaren sağlık, ferdi ve kaza sigortalarından yararlanmaktadır. Çalışanların bakmakla yükümlü olduğu eşleri ve çocukları da bu sigortadan faydalanmaktadır. Anlaşmalı olan sağlık kuruluşlarıyla birlikte her türlü tıbbi ve sağlık harcamaları karşılanmaktadır. 
 • Çalışanların yıllık izin uygulaması ve ölüm, doğum, evlilik, doğum günü gibi günlerde izin kullanma hakkı da bulunmaktadır.