Ofiste Yalnızlık Duygusuna Karşı Yapılabilecekler!

Genellikle başarılı ve daha verimli olan kişilerin hem özel yaşantılarında hem de iş hayatlarında diğer kişilere göre daha yalnız oldukları tespit edilmiştir. böyle durumlarda kişilerin ofis ortamında çalışırken yalnızlık duygusunu sıklıkla yaşadıkları ve hatta bu duygunun bir süre sonra kişilerin çalışma verimlerini de olumsuz anlamda etkilediği ortaya çıkmıştır. Peki ofiste çalışırken meydana gelen ve kişileri esir alan yalnızlık duygusu ile nasıl başa çıkılabilir?

Çalışma hayatında arkadaşlık kurmak hem çalışma motivasyonunu artırır hem de bir süre sonra yapılan işin çok daha kısa sürede çok daha verimli bir şekilde tamamlanmasına zemin hazırlar. Ancak bazı durumlarda işte bulunan çalışma arkadaşları ile anlaşamayan, çeşitli durumlara bağlı olarak dışlanan ve bundan sonra çalışma hayatını tamamen yalnız geçirmek zorunda kalacak olan kişilerin bir süre sonra ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar işe dahi gelmek istemedikleri belirlenmiştir.

Bazı kişilerin bilerek etrafındaki insanlardan uzaklaşmak ve kendilerine yeni bir dünya kurmak istedikleri bilinir. Bu tür kişiler tamamıyla yalnızlığı seven ve yalnızlıktan beslenen kişiler olarak ifade edilmiştir. Ancak bunu tercih etmemişken elinde olmayan sebeplere bağlı olarak yaşayan kişilerin kendi psikolojisine zarar verdiği gibi işteki verime ve başarıya da zarar verdiği tespit edilmiştir.

Yalnızlık İhtiyacı İle Karıştırılmamalıdır!

Yalnızlık kişinin tek başına olma ihtiyacı olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanım yanlış ve eksik verilmiştir. Özellikle kişinin isteği dışında geliştiği takdirde bir süre sonra ciddi bir ruhsal çöküntüye de neden olabilir. Bu anlamda depresyon ile aralarında ciddi bir bağ olduğu ifade edilmektedir. Yalnızlık durumunda kişi bir süre sonra yeni ilişkiler içerisine girerek içerisinde bulunduğu durumu sonlandırmayı amaçlar. Ancak depresyon ile yalnızlığı biraraya gelmesi sonrasında kişilerin içlerinde bulundukları bu duruma karşı bir teslimiyet gösterdikleri ve ardından bunun içlerinde ciddi bir sıkıntıya sebep olduğu ifade edilmektedir. Yalnızlıkla tek başına olma durumunun günümüzde karıştırıldığı ve bunun sonucunda olumsuz durumların yaşandığı ifade ediliyor.

Ofiste Yalnızlıktan Nasıl Kurtulabilirsiniz?

Yalnızlık durumu özellikle iş hayatında başarıyı engelleyen ve kişilerin motive olup başarı merdivenlerini tırmanmaları için gerçekleşen son derece büyük bir engel olarak ifade edilmektedir. Konu hakkında bilimsel verilerle birtakım araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalar sonrasında yalnızlık hissinin özellikle işçilerdeki verimi neredeyse yarı yarıya azalttığı ifade edilmektedir. Bu kişilerin bireysel olarak aldıkları sorumlulukların yanı sıra grup çalışmalarında da geçerli. Yalnızlık sosyalleşmek bakımından olumsuz bir durum olarak algılandığı için genel olarak kişilerin bir süre sonra daha sinirli, daha sert, daha negatif bireyler olmalarına neden olabilir. Kontrolünü kaybeden bu kişiler aynı zamanda etrafındaki kişilerle işbirliği yapmayı bir süre sonra reddedecekleri için çok daha olumsuz durumlar meydana gelebilir.

Yalnızlık problemi yaşayan ve bu sorunla savaşan kişilerin öncelikli olarak bu durumun bir duygudan ibaret olduğunu anlamaları ve bunun ardından soruna müdahale etmek için harekete geçmeleri gerekiyor. Çalışma hayatında yalnızlığı yenmek adına bir adım atmak diğer adımların peşinden geleceğini ifade etmektedir. Yalnız olduğunu ve kendinize yakın olabileceğini hissettiğiniz bir arkadaşınızı bu anlamda iş çıkışında kahve içmeye davet edebilirsiniz. Bunun büyük bir adım olduğunu düşünenler ise bir projede ya da işle ilgili bir konuda çalışma arkadaşının fikrini alması bile yeterlidir.

Çalışma arkadaşlarınızla kurduğunuz iletişime son derece dikkat etmeniz gerekmektedir. Bazen istemeden haliniz ve tavrınızla soğuk bir enerji yayıyor ve istemeden insanları kendinizden uzaklaştırıyor olabilirsiniz. Bu anlamda daha sıcak ve güler yüzlü olabilir yardımlaşmaya gereken özeni göstererek insanların size yaklaşmalarını da sağlayabilirsiniz.

Kapalı