Online Banka Sınavlarına Nasıl Hazırlanmalı?

Online banka sınavları hazırlığı yapan adaylar, bu sınav türüne hazırlık yaparken sınavın nasıl gerçekleşeceğini, hangi şartlar arandığını ve sınavın nasıl değerlendirileceğini bilmelidir. Geniş kapsamlı yapılan araştırmalar sonucunda edinilecek bilgiler, adayın sınav günü daha rahat olmasını ve sınava hazırlıklı bir şekilde çalışma programı oluşturmasını sağlamaktadır.

Online Banka Sınavları

Bankalar tarafından gerçekleştirilen bu sınav türüne “Çevrimiçi Sınav” da denmektedir. Bu kavram özellikle son zamanlarda artan dijitalleşme sebebiyle ortaya çıkmış ve kurumların zaman ve maliyetten tasarruf etmesini sağlamaktadır. Çevrimiçi olarak yapılan yazılı ve sözlü sınavlar, tıpkı birebir olarak kurum tarafından belirlenen ortam içerisinde yapılan sınavlarla aynı sistemi kapsamaktadır. Tek fark, bu sınavların internet ortamında yapılmasıdır.

Çevrimiçi banka sınavları için adaylardan aranan şartlar tıpkı yazılı sınav için hazırlık yapan adaylar için de aynı kapsamdadır. Personel alımı için iş başvurusu gerçekleştirecek olan adayın, başvuru yapacağı bankaya ait resmi internet sitesi üzerindeki duyuru ve ilan bölümünü sık sık takip etmesi gereklidir. İş başvurusu yapılacak olan pozisyon için iş ilanları, bu iş ilanındaki adaylardan beklenen genel ve özel şartlar, sınav ve mülakatların nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği, sınav ve mülakat değerlendirme sistemi, bankaların bu bölümlerinde bildirilmektedir.

Online Banka Sınavları Nasıl Yapılır?

Online banka sınavları nasıl yapılır sorusu pek çok iş başvurusu yapan adayın zihnini karıştırmaktadır. Genel olarak Türkiye’de yapılan banka sınavları birebir ve yüz yüze gerçekleşmektedir. Dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak amacıyla yeni bir sınav sistemine geçiş yapan bankaların bu sınav ve mülakat türüne hazırlıklı olmak gerekir.

Online olarak yapılacak banka sınavları, tıpkı yazılı sınavlar gibidir. Üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; “Genel Yetenek Testi”, “Genel Kültür Testi” ve “Alan Bilgisi Testi” olarak yer alır. Pozisyonda aranan şart gereği “Yabancı Dil Bilgisi Sınavı” da gerçekleştirilmektedir. Kimi zaman bankalar “Kişilik Envanter Testleri” için de çevrimiçi sınav uygulamaktadır. Adaylar nasıl ki yazılı banka sınavları hazırlığı yapıyor ise online banka sınavlarına da öyle hazırlanmalıdır.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde “E-Sınav” sistemine geçiş yapıldığı görülmektedir. Bu sınavlar, “E-Sınav Merkezleri” adı verilen ortamlarda, tam teşekküllü bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bankalar online olarak yapacakları sınavlarda, kendilerine özgün soruları belirledikten sonra ya E-Sınav Merkezi ya da bağlı oldukları üniversitelerin sınav merkezi aracılığıyla sınavı yapmaktadır. Sınav merkezi olarak genellikle bankalar Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir’i tercih etmektedir. Üniversite bağlılığında gerçekleşen sınavlarda ise Anadolu Üniversitesi iş birliğinin sağlandığı görülmektedir.

Bankalar, çevrimiçi sınavlarını her pozisyon için uygulama hakkına sahiptir. Gişe Memurluğu, Satış ve Pazarlama Birimi, Operasyon ve Servis Birimi, Genel Müdürlük departmanı, Müfettiş, Müfettiş Yardımcılığı ya da Uzmanlık fark etmeksizin her pozisyon adına uygulanabilmektedir.

Online olarak gerçekleşen sınavlar genellikle “test” şeklinde ve “çoktan seçmeli soru” biçiminde hazırlanmaktadır. Banka yazılı sınavları ile online banka sınavlarını karşılaştırmak gerekirse, test biçiminde çoktan seçmeli olarak hazırlanan sınavlar daha kolay olmaktadır. Lakin bu sınav türünde de en zor olan sınav Müfettiş, Müfettiş Yardımcılığı, Uzmanlık ve Management Trainee pozisyonları için yapılan sınavlardır.

Online Banka Sınavlarına Kimler Katılabilir?

Online banka sınavları aranan şartlar da tıpkı banka iş başvurusunu gerçekleştirecek olan adaylarda aranan genel ve özel şartlar gibidir. Her bankanın aradığı genel ve özel şartlar değişmektedir. Aynı zamanda bu şartlar, başvuru yapılacak pozisyona göre de değişkenlik göstermektedir. Genel olarak aranan şartlar şu şekilde yer almaktadır:

 • Kadınlara 26, erkeklerde 28 yaşını doldurmamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
 • Üniversitelerin 4 yıllık İktisadı ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olan
 • İyi derecede MS Office programlarını kullanabilen
 • Erkek adaylar için askerlik görevlerini tamamlamış ya da 1 yıl süreli tecil ettirmiş olması
 • Satış ve pazarlama alanında kariyer hedefleri bulunan ve bu alandaki becerilerini geliştiren
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu olabilen
 • İletişim ve ikna kabiliyeti yüksek
 • Kendine güvenen
 • Girişimci ve yenilikçi olan
 • Müşteriye yönelik hızlı ve sürdürülebilir çözümler üretebilen
 • Takım çalışmasına yatkın olan
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan
 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İstatistik bölümleri, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun olması
 • Lisans diplomasına bakılmadan adayların: Ekonomi, İşletme/Finans konulu Yüksek Lisans programları ile bunlara eşdeğer oldukları yetkili makamlarca onaylanmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki okullardan birini bitirmiş olması
 • Satış ve pazarlama alanında kariyer hedefleri bulunan ve bu alandaki becerilerini geliştiren
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu olabilen

adaylardır.

Online Banka Sınav Başvurusu Nasıl Yapılır?

Online banka sınav başvurusu yapacak olan adayların banka tarafından iş başvurusuna dair yayımlanan duyurudaki yönergeyi takip etmesi ve bu yönergeye uygun bir şekilde başvuru yapması gereklidir.

Ülkemizde gerçekleşen çevrimiçi banka sınavlarında adaylardan ilk olarak yazılı sınav ise sınav ücretlerini banka tarafından belirlenen kurum ya da internet bankacılığı, ATM, havale ya da EFT yolu ile yatırmaları istenmektedir. Bu işlem yapılırken adayın adını, soyadını ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarasını dekont içerisine belirtmesi gerekir. Ardından, banka eğer ki talep ediyorsa iş başvurusu da online olarak gerçekleştirilmelidir ya da bankanın talep ettiği başvuru formu resmi internet sitesi üzerinden doldurulmalıdır.

Sınav başvuru formu eksiksiz, hatalı bilgi içermeyen ve mutlaka son 6 ay içerisinde çekilmiş olan vesikalık fotoğrafınızın yer aldığı şekilde doldurulmalıdır. Başvuru formunda talep edilen tüm bilgiler doğrulanabilir ve erişilebilir olmalıdır. Eksik ya da hatalı bilgi veren, başvuru formu içerisine herhangi bir şekilde fotoğraf eklemeyen ya da fotoğrafta yüzü net bir şekilde görülmeyen adayların başvurusu direkt olarak reddedilmektedir.

Başvuru formuyla beraber adaylardan özgeçmişlerini de form içerisine eklemeleri istenmektedir. Etkili ve dikkat çekici bir özgeçmiş hazırlanmalı, özgeçmiş hazırlanmasındaki püf noktalara dikkat edilmelidir. CV tam anlamıyla okunaklı ve belli bir akış şemasına sahip şekilde hazırlanmalıdır. İletişim bilgileri, kişisel bilgiler, eğitim durumu, deneyimler, alınan sertifikalar, yetenek ve beceriler, hobiler, referanslar şeklinde ilerleyen bir CV şeması oluşturulmalıdır. CV içerisine de mutlaka son 6 ay içerisinde çekilmiş olan bir vesikalık fotoğraf eklenmelidir. Başvuru formunda yer almasına rağmen CV içerisine fotoğraf eklemeyen adayların başvurusu direkt olarak reddedilmektedir.

Başvuru formu ya bankanın resmi internet sitesi üzerinden doldurulmalı ya da duyuruda belirtilmiş olan e-posta adresine iletilmelidir. Bankaya giderek herhangi bir şekilde başvuru yapılmamalıdır. Adaylar bu şekilde bir başvuru gerçekleştirmek isterse, başvuruları reddedilecektir.

Online sınav öncesinde adaylar, mutlaka sınav başvuru kağıdının bir kopyasını yanında bulundurmalıdır. Adaylara herhangi bir şekilde ikamet ettikleri adrese posta yolu ile sınav başvuru kağıdı yollanmamaktadır. Adayların belirtmiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden ya da bankanın aday sistemine yönelik hazırlamış olduğu sistem üzerinden sınav başvuru kağıdının çıktısı alınmalıdır.

Çoktan seçmeli sorular yer alacağı için sınav soruları dikkatli okunmalıdır. Özellikle “-meli, -malı, -me, -ma” eklerine sınav sorularında dikkat edilmelidir.

Online Banka Mülakat Soruları Örnekleri

Online banka mülakat soruları örnekleri şu şekilde yer almaktadır:

 1. Bir banka çalışanı yapacağı işlemlerin önce % 45’ini sonra kalanın %20’sini bitiriyor. Geriye 44 müşterinin işlemi kalıyor. Bu banka çalışanı gün içerisinde kaç işlem gerçekleştirmiştir?
  A) 45
  B) 75
  C) 100
  D) 125
  E) 135
 2. Hangisi bir özelliğine göre diğerlerinden farklıdır?
  A) Gişe Görevlisi
  B) Uzman Yardımcısı
  C) İç Kontrolör Yardımcısı
  D) Tezgahtar
  E) Müfettiş Yardımcısı
 3. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Kredi
  B) Çek
  C) Poliçe
  D) Bono
  E) Kambiyo Senetleri
 4. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın fonksiyonlarından biri değildir?
  A) Para piyasalarında istikrar sağlamak
  B) Dış ticaret açığını kapatmak
  C) Bankaların bankası olmak
  D) Devletin bankacılığını yapmak
  E) Likiditenin son kaynağı olmak
 5. IMF ile en son kaçıncı stand-by anlaşması imzalandı?
  A) 17
  B) 18
  C) 19
  D) 20
  E) 21