Sigortasız Çalışanların Emeklilik Süresini Kısaltmaları Mümkün!

Yurtdışında çalışanlar bazı şartlara bağlı olarak emeklilik borçlanması yapabiliyorlar.

18 Yaşından Büyük Kadınlar Çalışmasalar da Borçlanabiliyor

Yurtdışında çalışan kişiler belirli şartları yerine getirmek suretiyle yurtdışında çalıştıkları süreleri emeklilik hesaplarına borçlanmak suretiyle katabiliyorlar. Ayrıca yurtdışında bulunan TC vatandaşı kadınlar 18 yaşından sonra başka bir ülkede geçirdikleri süreyi çalışmış olmasalar dahi borçlanma yapabiliyorlar.

Hizmet Tespit Davası ile Erken Emekli Olunabiliyor

TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerden çalışanların büyük bir kısmının deneme süresi gerekçesiyle aylarca sigortasının yapılmadığı ortaya çıktı. TÜİK verilerinden çalışanların yüzde 34.2’lik kısmının kayıt dışı olduğu öğrenildi. Başka bir deyişle Türkiye’de 10 milyon kişi civarında sigortasız çalışan bulunuyor. Sigortasız olarak çalışılan sürede iş yeri sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) çeşitli sebeplerle işe giriş bildirimi yapmıyor. Bu süre içinde çalışanların SGK primleri yatmıyor. Bir başka sorun da yüksek maaş aldığı halde SGK pirim ödemesinin asgari ücret üzerinden yatması olarak biliniyor. Sigorta primi yatmayanların veya eksik yatan çalışanların emeklilik süreleri ve emekli maaşları etkileniyor. Yasalar tarafından çalışanlara bu işverenler hakkında hizmet tespit davası açma hakkı tanıyor.

Hizmet Tespit Davası Şartları Nelerdir?

Hizmet tespit davası açarak işvereninden davacı olan binlerce kişi emeklilik süresini öne çekmeyi başardı. İşçi statüsünde çalışanlar sigortasız olarak çalıştırıldıkları sürenin son yılından başlamak üzere takip eden 5 yıl içinde dava açabiliyorlar. İşçi çalışanın vefatı halinde aynı hak kişinin hak sahiplerine devroluyor. Hizmet tespit davası iş mahkemelerine açılıyor. Dava açacak kişinin elinde geçerli belgeler ve sigortasız çalıştırıldığına dair şahitler olması gerekiyor.

Kapalı