TEB Ve BNP Paribas Paydaş Katılım Stratejisi Çalıştayı Gerçekleştirdi

TEB, stratejik ortağı konumunda bulunan BNP Paribas ile birlikte düzenlemiş olduğu Paydaş Katılım Stratejisi Çalıştayı ile sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda paydaş beklentilerini, katkıda bulunabilecek projeleri ve alanlarını ele aldı.

Çalıştay bu ay içinde İstanbul’da yapılırken, söz konusu çalıştaya Türk Ekonomi Bankası’nın üst düzey yöneticileri katılım gösterdi. Oldukça kapsamlı olan ve yoğun bir çalışmanın ele alındığı Çalıştay çerçevesinde, bankanın sürdürülebilir stratejileri ile uyumlu paydaş katılımı hedefleri ve öncelikli alanları gündem konusu olurken, global çapta örnekler incelendi.

TEB’den Gelecek Nesillere Değer Katma Hedefi

Müşterilerin, personellerin, toplumun yani tüm paydaşların önceliklerini ve temel değerlerini kurumsal öncelikleri olarak göz önünde bulunduran Türk Ekonomi Bankası, bankacılık işlemlerini en iyi biçimde faaliyete alırken, paydaşlarına karşı her şartta iyi bir banka olmayı ve bu durumun gereklerini yerine getirmeyi temel hedef olarak görüyor. Bu kapsamda Türk Ekonomi Bankası, sadece finansal bakımdan ekonomiye katkıda bulunmakla kalmayarak ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan sürdürülebilir kalkınmanın 3 temel alanda paydaşlarına ve gelecek nesillere değer katan faaliyetler içerisinde yer alıyor.

Ekonomik gelişimin yanında çevresel ve sosyal gelişim adına da bir zorunluluk durumuna gelen sürdürülebilir kurum olmanın sorumluluğu göz önüne alınarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporları ile üç alandaki performansını kamuoyu ile paylaşan Türk Ekonomi Bankası, PBP Paribas ile gerçekleştirilen çalıştayın sonuçları çerçevesinde orta vadede sürdürülebilirlik stratejisini faaliyete almayı ve hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.