Toplantı Tutanakları Paylaşıldı! Avrupa Merkez Bankası Üyeleri Endişeli!

Avrupa Merkez Bankası’nın toplantı tutanakları büyümenin toparlanmasının aksine güvenin düşüşüne işaret etti.

ECB Üyelerinin Endişeleri Arttı

ECB yani Avrupa Merkez Bankası’nın tutanaklarından üyelerin Euro Bölgesi ekonomisinin endişe duyulandan daha düşük olmasından seviyelere gerilemesinden korktukları öğrenildi. 10 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen Avrupa Merkez Bankası’nın toplantısına ait tutanaklar paylaşıldı. Tutanaklara göre ECB üyelerinin Euro Bölgesi’nde ekonominin 2019 yılının ikinci yarısında toparlanacağına dair güveni azalıyor. Üyeler Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin son aylarda beklenen seviyenin altında ilerliyor olması karşısında Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomiye daha çok destek vermesi gerektiğini düşünüyorlar.

ECB Verilerin Zayıf Olduğunun Bilincinde

Avrupa Merkez Bankası’nın 10 Nisan tarihindeki toplantıda fikir bildiren üyeleri ayrıca ekonomik büyümenin zayıflamasının geçici bir durum mu, yoksa kalıcı bir durum mu olduğunun anlaşılabilmesi için daha çok analiz yapılması gerektiği görüşünde birleşiyorlar. Tutanaklarda ECB Yönetim Konseyi’nin son aylarda elde edilen verilerin beklenenden daha da zayıf olduğunun bilincinde odluğuna vurgu yapıldı.  Büyüme ile ilgili senaryolara olan güvende azalma olduğu belirtildi. ECB Yönetim Konseyi’nin toplantısında TLTRO olarak kısaltılan uzun vadeli finansman operasyonunda şartların ne olacağını da ele aldı, ancak bu şartların gelecek toplantılarda belirlenmesi kararına vardı.

TLTRO Şartları Bankalara Göre Belirlenmeli

ECB toplantı tutanaklarına göre Avrupa Merkez Bankası’nın bazı üyeleri TLTRO’yu bir destek olarak görürken, bazıları ise belirsizliklerin yaşandığı dönemlerde bir sigorta olarak görüyor. Üyelere göre uzun vadeli finansmanlarda şartlar belirlenirken ekonomik büyüme rakamları, bankaların bu finansmanları reel ekonomiye ne şekilde sağladıkları gibi noktaların göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Etiketler
Başa dön tuşu