Türkiye İş Bankası Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapacak!

Türkiye’nin “ilk ulusal bankası” olarak bilinen Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet Dönemi zamanında kurulan bankalardan biridir. Kuruluş tarihi 26 Ağustos 1924’tür. Bankanın kuruluşu Atatürk’ün verdiği direktif ve İzmir Birinci İktisat Kongresi’nde alınan karar sonucunda gerçekleşmiştir. Bankanın ilk genel müdürlüğünü Celal Bayar yapmıştır.

Banka ilk kurulduğunda 37 adet personeli ve iki şubesi ile bilinmekteydi. Günümüzde ise banka, Türkiye’nin her noktasında gerek şubeleri gerekse ATM’leri ile hizmet vermeye devam etmektedir. Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15 şube, İngiltere’de 2, Irak’ta 2 ve Kosova’da 2 şube ve Bahreyn’de 1 şubesi bulunmaktadır.

AR-GE politikaları gereğince İş Bankası her yıl düzenli olarak banka personel alımı gerçekleştirmektedir. Açılan yeni şubelerinde görevlendirmek ve mezun olan öğrencilere kariyer imkanı tanımak amacıyla düzenli olarak personel alımı yapmaya devam etmektedir.

Önümüzdeki günler içerisinde Müfettiş Yardımcılığı için sınav düzenleyecek olan banka, başvuru yapmak isteyen adaylar için sınav şartları, yöntemleri, başvuru şartları ve mülakatların nasıl gerçekleşeceğine dair tüm bilgilerini yayımlamıştır.

Türkiye İş Bankası Müfettiş Yardımcılığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Müfettiş Yardımcısı olmak isteyen adaylar için “İş hayatına güçlü bir adım at” sloganını seçerek duyurusunu gerçekleştiren banka, başvuru yapmak isteyen adayların 9 Ekim 2019 ile 30 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurularını kabul etmektedir. 30 Ekim 2019 günü saat 17.00’a kadar tüm adaylar başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Görev tanımı olarak banka, “bankanın bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerinin, Genel Müdürlük bölümlerinin, yurt içi, yurt dışı şubelerinin, yönetimini kontrol ettiği iştiraki olan kuruluşlarının ve bilgi teknolojilerinin denetiminde görevlendirilecek çalışma arkadaşları” olarak belirtmiştir. Bu tanıma uygun vizyon ve misyona sahip olan adaylar başvurularını yapabilmektedir.

Başvuru yapmak isteyen adayların yerine getirmesi gereken şartlar ise şu şekilde yer almaktadır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 30 yaşını doldurmamış olmak (9 Kasım 1989 sonrası doğumlu olmak)
 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen ve aşağıda yer alan bölümlerinden mezun olmak:
  Aktüerya
  Aktüerya Bilimleri
  İktisat
  Pazarlama
  İnşaat Mühendisliği
  Pazarlama / Satış Yönetimi
  Avrupa Birliği İlişkileri
  İstatistik
  Sermaye Piyasası
  Bankacılık
  İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
  Sigortacılık
  Bankacılık ve Finans
  İş İdaresi
  Sigortacılık ve Risk Yönetimi
  Bankacılık ve Finansman
  İşletme Sistem Mühendisliği(*)
  Bankacılık ve Sigortacılık
  İşletme Bilgi Yönetimi
  Siyaset Bilimi
  Bilgisayar Mühendisliği
  İşletme Enformatiği
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
  İşletme Mühendisliği
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Bilgisayar-Enformatik İşletme-Ekonomi Uluslararası Finans
  Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  Kamu Yönetimi
  Uluslararası İlişkiler
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  Küresel ve Uluslararası İlişkiler
  Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
  Ekonometri Makine Mühendisliği
  Uluslararası İşletme
  Ekonomi Makine ve İmalat Mühendisliği
  Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)
  Ekonomi ve Finans
  Maliye
  Uluslararası İşletmecilik
  Ekonomi-Yönetim Bilimleri
  Matematik
  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
  Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları Matematik Mühendisliği
  Uluslararası Ticaret
  Elektrik Mühendisliği
  Mekatronik Mühendisliği
  Uluslararası Ticaret ve Finansman
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  Muhasebe Uluslararası
  Ticaret ve İşletmecilik
  Elektronik Mühendisliği
  Muhasebe Bilgi Sistemleri
  Uluslararası Ticaret ve Lojistik
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi
  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
  Endüstri Mühendisliği
  Muhasebe ve Denetim Yazılım Mühendisliği
  Endüstri Sistemleri Mühendisliği
  Muhasebe ve Finans Yönetimi
  Yönetim Bilimleri
  Enformatik Muhasebe ve Finansal Yönetim
  Yönetim Bilişim Sistemleri
  Hukuk Muhasebe ve Finansman
  Yönetim ve Organizasyon
 • İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek ve aşağıda yer alan sertifikalardan birine sahip olmak:
  – İngilizce TOEFL-IBT – 85
  – Almanca (Goethe Enstitüsü)
  Goethe Zertifikat C1 (ZMP)
  Goethe Zertifikat C2 (GDS)
  – Fransızca
  Fransız Milli Eğitim Bakanlığı (Fransız Kültür Merkezi)
  DALF C1 – DALF C2
  TEF (Fransız Kültür Merkezi) – 699
 • Erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamış/muaf olması ya da en erken 2020 yılının Haziran ayına kadar tecilinin bulunması
 • Adayların seyahat etme engelinin bulunmaması ve Türkiye’nin her noktasında görev yapabilme durumunun bulunması
 • Daha önce banka tarafından yapılan herhangi bir sınavdan, Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan aktiviteden ya da mülakat aşamalarından herhangi birinden başarısız olmamak
 • Daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavına birden fazla katılmamış olmak
 • Herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymemek
 • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun olmamak

Adaylar sınav başvurularını gerçekleştirmek amacıyla özgeçmişlerini İş Bankası’nın Aday Kariyer Portalı olan mail adresine göndermelidir. Başvurular şube ya da Genel Müdürlük aracılığı ile kabul edilmemektedir. Adaylara yönelik olarak sınav ile ilgili tüm bilgilendirmeler yine İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden verilecektir. Adaylar bu portaldaki “Başvurularım” bölümüne tıkladığında, sınava ve mülakatlara yönelik bilgilendirmeleri takip edebilecektir. Adaylar bu portala erişim sağlayabilmek için güncel e-posta adresini kontrol etmelidir. Portala erişim için her adaya bir kullanıcı adı ve şifresi verilecektir. Adaylar kullanıcı adları ve şifreleri ile birlikte herhangi bir problem yaşamadan portal üzerinden gerçekleşecek sınavların takibini, sınav süreçlerini, başvurularının değerlendirmelerini görebilecektir.

Mülakat Süreci Nasıl Olacak?

Adaylar için ilk aşama başvuru aşaması olacaktır. 9 Ekim 2019 tarihinde başlayan İş Bankası sınav başvurusu süreci, 30 Ekim 2019 günü tamamlanacak ve adaylar 9 Kasım 2019 Cumartesi günü İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek olan sınava katılacaktır.

Adaylar başvuru yaparken CV’lerini ve başvuru formunu göndermek zorundadır. İkisinden birini eksik gönderen adayın başvurusu kabul edilmemektedir. Gönderilecek e-posta içerisine aday yabancı dil sertifikası ya da internet üzerinden temin edilen sonuç belgesini ekleyebilmektedir. Yine e-posta içerisinde 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (fotoğrafın uzantısı jpeg olmalıdır), T.C. kimlik numarası, lisans diploma notu, mezuniyet ortalaması, “docx” uzantılı özgeçmiş belgesi olmasına ve bu belgesinin 1 MB’ı geçmemesine dikkat etmelidir.

Yazılı sınav aşamasında adayları iki sınav beklemektedir. İlki “Türkçe Yeterlilik Sınavı” olacaktır. Burada adayların Türkçe dil bilgisi, kompozisyon yazma ve yazılı ifadelerdeki yetkinlikleri ölçülecektir. Sınavın ikinci bölümünde ise adayların genel yeteneklerini tespit etmek amacıyla “Genel Yetenek Sınavı” uygulanacaktır. Genel Yetenek Testi içerisinde:

 • Sayısal ve sözel kavrama
 • Veri yorumlama
 • Sistematik düşünme
 • Problem çözme

becerilerini kapsayan sorular yer alacaktır. Türkçe Yeterlilik Sınavı ve Genel Yetenek Testi uygulamalarından adayların en az 70 puan olması gereklidir. 70 puan ve üstünde not alacak olan adaylar, ikinci aşamaya kabul edilecektir.

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar için Değerlendirme Merkezi tarafından görevlerindeki performansı ölçmek amacıyla iş simülasyonu ile gözlemleme olanağını sağlayan uygulamalar düzenlenecektir. Bu aşamada adayların görevlerindeki başarısı, sahip oldukları kişisel beceriler, yetkinlikler ve özelikler, performans ve verimlilik düzeyleri kontrol edilecektir. İş simülasyonu ile yapılacak olan uygulamalar 2019 yılının Kasım ayında gerçekleştirilecektir. Net tarih adaylara bildirilecektir.

İş Bankası tarafından düzenlenen banka sınavları sonrasında iş simülasyonunu tamamlayan adaylar için son aşama olan “Panel Mülakat” gerçekleştirilecektir. Burada adaylar, bankanın üst düzey yöneticileri ile birlikte iş görüşmesine katılacaktır. Burada adaya yönelik iş performansı, verimlilik, gelecekteki kariyer hedefleri, bankaya sunabileceği katkılar ile ilgili olarak kapsamlı sorular sorulacak ve gerekirse mülakatlar yabancı dil bilgisi üzerinden gerçekleştirilecektir. Panel Mülakat aşaması İstanbul’da 2019 yılının Aralık ayında yapılacaktır. Adaylara yönelik tarih bilgilendirmesi “İş Bankası Aday Kariyer Portalı” üzerinden sunulacaktır.

Başvuru yapmak için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
https://www.kariyer.net/is-ilani/turkiye-is-bankasi-a-s-mufettis-yardimcisi-2372310