Yöneticiler için Zaman Yönetimi Önerileri!

Bir iş yerindeki tüm çalışanlar için zaman yönetimi önemlidir. İş hayatında üretken ve verimli olmanın sırrı, zaman yönetimini etkin ve etkili bir şekilde kullanmaktan geçer. Yönetici pozisyonuna yükselen ya da bu pozisyonda yer alan kişiler için zaman yönetimi daha önemli bir kavram haline gelmektedir. Çünkü, iş yaşamındaki düzenin sağlanabilmesi, faaliyetlerin aksamaması için mutlaka belli bir plan çerçevesinde hareket edilmesi ve zaman yönetimi yapılarak hedeflere ulaşılması gerekecektir.

İş Hayatında Zaman Yönetimi

Bir yöneticinin görev ve sorumlulukları diğer çalışanlara göre çok daha fazla olduğundan iş yerinde zaman yönetimi konusunda başarılı olunması şarttır. İş yaşamında zaman yönetimini doğru yapabilmek performans ve motivasyonun artmasına da yardımcı olan etkenlerdendir. Yöneticilerde kendi tecrübeleri ve gözlemledikleri iş yaşamı unsurları, durumları ve olayları sayesinde kendileri için en etkin zaman yönetimi yöntemini belirleyerek bulundukları pozisyonun gerektirdiği yüksek performansı sergileyebilirler. Ayrıca bir yöneticinin zamanı en verimli şekilde kullanması demek diğer çalışan personele de örnek olması demektir.

Yöneticiler için Zaman Yönetimi Teknikleri

  • İş hayatında zaman yönetimi teknikleri denince ilk olarak akla gelen, başarılı yöneticilerin de kullandıkları bir yöntem olan yöntem, çalışma arkadaşlarını dinlemektir. Bir yöneticinin dikkatle dinlediği bir çalışanından öğreneceği bir nokta belki de işlerin daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Her fikre kulak veriyor olmak çalışma hayatının gerekliliklerindendir. Fikirlere kulak vermek farklı stratejiler ve çözüm yolu geliştirilmesini sağlayabilir.
  • Bir işin zamanında bitirilmesinden çok, o şirkette genel olarak işlerin çabuk bitirilmesinin yüzdesi önemlidir. Bir yöneticinin öncelikli görevleri arasında işlerin hızlı ve çabuk bitmesini sağlamak olmalıdır. Bu yönde gerekli motivasyonu sağlamak da yöneticilerin görevidir.
  • İyi bir yönetici günün hatta haftanın planını mesai saatlerinin haricinde de yapabilmelidir. Her gün işe o günün planını yaparak gelmiş bir yöneticinin kadrosunda çalışanların da bu alışkanlığı edinmesi kaçınılmazdır. Bir yönetici öncelikle örnek olur, daha sonra öğretir. Planlı ve programlı çalışan, çalışma arkadaşlarına örnek olan yöneticiler, başarıyı da beraberinde getirecektir.
  • İş yerlerinde önemsenmesi gereken kurallardan biri de teknolojinin işe faydalı olacak şekilde kullanılmasıdır. Çalışanlarının teknoloji yüzünden işi aksattığı bir yönetici kesinlikle başarılı sayılmaz. iş yaşamında sosyal medyada zaman harcamak, işle ilgili olmayan uzun telefon görüşmeleri yapmak zaman yönetiminde başarısızlık nedenleridir.
  • Yöneticilerin sorumlulukları çalışanlardan daha fazladır. Ancak kapasitesinin üzerinde sorumluluk üstlenen bir yöneticinin işlerin içinden çıkamaması sık rastlanan durumlardandır. İş yükünü hafifletmek isteyen yöneticiler ekiplerine adaletli bir iş dağılımı yaparak bunu sağlayabilirler.
  • Alt kadrosuna görev verirken bu dağılımı doğru yapan yöneticiler liderlik sıfatını da hak ederler.
  • Bir yöneticinin ana hedeflerinden biri de iş hayatında kendisine yardımcı olacak bilgiyi ve kişileri organize etmektir. Organizasyon ve planlama, zaman yönetiminin olmazsa olmazıdır.