2023’te Muhasebeci Olmak İsteyenler İçin Aranan Yeni Özellikler!

2023'te Muhasebeci Olmak İsteyenler İçin Aranan Yeni Özellikler!
2023'te Muhasebeci Olmak İsteyenler İçin Aranan Yeni Özellikler!

Meslek bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli olarak yaptığı iş veya uğraştır.

Muhasebeci Olmak

Ancak bir işin veya uğraşının meslek olarak kabul edilebilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir:

  • Karmaşık ve sürekli gelişen bir bilgi yapısını içermelidir,
  • Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünde mesleki yargıyı kullanmalıdır,
  • Kamu yararına hizmet edecek mesleki bir sorumluluk taşımalıdır,
  • Kişiye bir gelir kazandırmalıdır.

Muhasebe Mesleği ve Meslek Mensuplarının Taşıması Gereken Nitelikler

Muhasebe mesleği yukarıdaki özelliklerin hepsini taşımaktadır. Bu nedenle de bir meslek olarak kabul edilmektedir.

Muhasebe; gelişen ve değişen kapsam ve nitelikte, çağın işletmecilik anlayışına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine uygun bilgi üretimi ile bir muhasebe teorisi ve uygulamasını geliştirmiştir.

Bunu yaparken aynı zamanda hukuk, maliye, ekonomi, teknoloji gibi alanlarda uzman kişilerin de katılımıyla karmaşık ve sürekli gelişen bir bilgi yapısını içeren meslek olma özelliği de kazanmıştır.

Meslek mensubu aldığı eğitimin etkisiyle karşılaştığı sorunların çözümünde mesleki bilgi ve yargılarını kullanabilmektedir. Muhasebe mesleği sosyal sorumluluk gerektiren bir meslektir. Çünkü, muhasebe meslek mensubu muhasebe aracılığıyla ürettiği ve finansal raporlarda sunduğu bilgilerden dolayı sadece ilgili gruplara karşı değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerine karşı sorumludur.

Üretilen bilgiler ekonomik kaynakların dengeli ve adil dağılımını sağlamakta, haksızlığın önüne geçerek toplum refahının sağlanmasında rol oynamaktadır. Muhasebe meslek mensubu aynı zamanda bir profesyoneldir.

Eğitimi aracılığıyla edindiği bilgi ve beceriyi ihtiyaç duyanlara yasalar ve meslek örgütünün belirlediği sınırlar içinde sunarak yaşamını idame ettirecek kazancı sağlamayı hedeflemektedir.

Meslek mensubunun taşıması gereken nitelikler nelerdir?

1-Kişisel Nitelikler:

  1. a) Zihinsel Yetenek ve Olgunluk,
  2. b) Analitik Yetenek,
  3. c) Kavramsal Anlama,
  4. d) İletişim Yeteneği,
  5. e) Tarafsız Olabilme’dir.

2—Mesleki Nitelikler:

Meslek mensubu bilgi ve fikir birikimi olarak ifade edilebilecek teknik yeterliliğe sahip olmalıdır. Bunun yolu da alanında eğitim almak ve sürekli olarak kendisini mesleki alanda geliştirmekle sağlanabilir. Bunun için öncelikle alanında eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması almak gereklidir.

Sonrasında bu eğitim yüksek lisansla pekiştirilebilir. Mesleğe giriş sınavında elde edilen başarı ise yeterliliğin bir işaretidir.

3- Meslek Bilinci ve Ahlaki Nitelikler:

Meslek mensubu mesleki değerleri iyi oluşmuş, sosyal sorumluluğunun bilincinde, meslek ahlakına sahip, kendisini kontrol edebilen, dürüst ve bağımsız bir kimse olmalıdır.