Agile Metodu Nedir? İş Yaşamında Nasıl Kullanılır?

Agile Metodu, dünya üzerinde pek çok yazılımcı tarafından kullanılan oldukça özel bir yöntemdir. Genellikle yazılım geliştirme alanında ve proje geliştirme sürecinde uygulanır. Takım çalışmasında ekiplerin daha başarılı bir şekilde yazılım geliştirmesini sağlar. Ekip üyelerine öngörü kazandırır. Yazılımcı olmak isteyen ve başarılı yazılım tasarımları geliştirmek isteyen bireylerin bu yöntem hakkında bilgi edinmesi, kurumsal alanda genel bir bakış açısı kazanılmasını sağlar.

Metodun genel tanımına bakacak olursak, projelerin yönetim sürecinde aşamaların belirli olarak ayrılmasıdır. Her projede sprint bulunur ve bu sprintler tamamlandığında proje de tamamlanmış sayılır. Proje yönetimine dahil olan çalışanlar arasında yönetim süreciyle ilgili anlaşmazlıklar ve problemler ortaya çıkabilir. Fakat projenin tamamlanan aşamalarında bu problemlerle ilgili çalışmak yerine, gelecek zamandaki aşamaların geliştirilmesi gerekir. Agile Metodu geçmişe değil, geleceğe odaklanır.

Metodun uygulanırken genel prensipleri bulunmaktadır. Bu prensipler şu şekilde sıralanabilir:

  • Önemli olan müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Sürekli olarak yazılım geliştirmek temel amaçtır. Bu nedenle müşterilerin yarattığı rekabet ortamı baz alınır ve bu rekabet şirket için avantajdır. Değişen rekabet ortamında müşteri ihtiyaçları doğru tespit edilmelidir.
  • Çalışanların odak noktası yazılım hazırlamak ve sunmak olmalıdır. Yazılımların teslimatı en kısa sürede olmalıdır. Ekip çalışmasına tüm çalışanlar ve yöneticiler dahil olmalıdır. Motivasyon önemlidir ve proje içerisinde motivasyon düşüklüğü yaşayan bireyler projeden uzak tutulmalıdır.
  • Çalışanların kendisini güvende hissetmesi açısından yüz yüze iletişim kurulmalı ve sürekli bilgi aktarımı sağlanmalıdır. Çalışma süresi boyunca sürdürülebilir kalkınma elde edilmesi için sponsorlar, geliştiriciler ve kullanıcılar bulunmalı, bu kalkınmaya destek olanlar korunmalıdır.
  • Teknik alanda mükemmel olmak, iyi bir tasarım elde etmek, sadelikten yana olmak performansı en üst düzeye çıkaracaktır. Ekiplerin bu alanda kendi kendilerini organize edebilmesi gerekir. Belirli dönemlerde ekip çalışanlarının performansları değerlendirilmeli ve takım üyelerinin nasıl daha başarılı olacağına dair düzenlemeler getirilmelidir.

Agile Metodu kullanan firmaların sayısı günümüzde artış göstermektedir. Her ne kadar bu yöntemi kullanan firmaların sayısı resmi olarak belirlenemese de kullanan firmaların alan ve sektörleri bilinmektedir. Genel olarak IBM, yazılım ve yazılım geliştirme alanında bulunan firmalar bu yöntemi kullanmaktadır. Bu yöntem riskli olduğu için şirketler organizasyon yapısında değişikliğe gitmeyi tercih etmek istemez. Metodu başarılı bir şekilde uygulayamayan şirketlerde bozulma ve işten ayrılma görülmektedir.

Bu metot her ne kadar riskli olsa da işletmeye büyük avantajlar sağlar. Yazılım uzmanlarının deneyimlerini ortaya çıkarmayı sağlar. Ek olarak yeni deneyimler kazanılmasına da yardımcı olur. Bu deneyimler, gerçek yaşamdan elde edilir. Bu sayede geleneksel alanda elde edilen deneyimlerden uzak ve benzersizdir. Sınırları ortadan kaldırır ve çalışanların sürekli olarak kendilerini geliştirmesine yönelik baskı yapar.

Ekiplerin basit ama etkili olmasında faydalıdır. Geniş bir çerçevede ekiplerin odaklanması gereken nokta teslimatı kısa sürede gerçekleştirmek ve projenin geliştirilmesini sağlayarak müşteri memnuniyeti kazanmaktır. Metodun temelinde gelişim ve müşteri odaklı olmak vardır. Proje hakkındaki çözüm yollarını çalışanlar değil, müşteriler belirler. Bu sayede alınan sorumluluk en aza indirgenmiş olur. Aynı zamanda sürekli olarak geri bildirim alınmasını sağlar. Alınan geri bildirimler, projenin sürekli olarak geliştirilmesini ve yenilenmesini destekler.