Banka Krediler Yetkilisi/Uzmanı Görevleri

Bankacılık sektörüne olan yoğun ilgi ile birlikte üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan bireyler, banka içerisinde yer alan birimleri, meslekleri, pozisyona bağlı olarak yerine getirilmesi gereken görev ve sorumlulukları merak etme ve araştırmaktadır.

Banka içerisinde çalışmak isteyen adaylar öncelikle şubede mi yoksa Genel Müdürlük içerisinde mi çalışmak istediğine karar vermelidir. Her iki bölümde de bazı meslek ve pozisyonları bir olsa da Genel Müdürlük içerisinde yer alan departman ve birimler daha geniş çaplıdır.

Şube ve Genel Müdürlük birimleri içerisinde benzer görev ve pozisyonlardan biri de operasyon bölümüdür. Bu bölüm içerisinde gişe memurları, servis yetkili ve uzmanları, banka krediler yetkilisi ve uzmanları, satış ve pazarlama yetkili ve uzmanları, müfettiş, uzman ve yardımcıları yer almaktadır.

Operasyon bölümünde yer alan personeller, bankanın ürün ve hizmetlerini müşteriler ile buluşturmalı ve müşterilere bankanın ürün ve hizmetleri hakkında bilgi vermeli, bu ürün ve hizmetlerin satışını ve pazarlamasını sağlamakla beraber reklam ve tanıtımları gerçekleştirmeli ve müşterilerin istek ve taleplerini yerine getirmelidir.

Bankaların operasyon bölümünde çalışmak isteyen adaylar, temel bankacılık hizmetlerini yerine getirmelidir. Temel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra kredi ve dış ticaret işlemleri, süreçleri ile ilgilenmeli, gerekli işlemleri gerçekleştirmeli, gerçekleştirilen işlemlerle ilgili birimleri bilgilendirerek gerekli koordinasyonu düzenlemeli ve birimlerin müşteri ve servislerle ilgili olan ilişkilerini düzenlemelidir.

Operasyon birimi içerisinde çeşitli meslek grupları yer almaktadır ve bu gruplardan biri banka kredi yetkilisi ve uzmanlığıdır. Bu kişilere “kredi tahsis uzmanı” da denmektedir. Bankalar kredi tahsis uzmanlarına ihtiyaç duymaktadır çünkü müşterilerin gerekli kredi işlemlerini yürütmek için bu personellerin bankalarda yer alması gereklidir.

Banka Kredi Yetkilisi Kimdir?

Banka kredi yetkilisi kimdir ve ne görev yapar diye sorulacak olursa en genel tanım; müşterilerin kredi başvurularını alan, bu başvuruları değerlendiren, bankanın ve müşterilerin kredi işlemlerini yürütmekle sorumlu olan kişiler şeklinde olacaktır. Banka kredi yetkililerinin bankaya ait mali durumunu analiz etmek ve bu analizleri banka üst düzey yöneticilerine rapor halinde sunmak şeklinde görevleri de bulunmaktadır. Bankanın mali durumuna bağlı olarak müşterilerine sunabileceği kredi kampanyaları, faiz oranları, faiz indirimleri, kredi verilebilecek müşteri kitlesi ve sayısı, hedef müşteri kitlesi bu raporlar dahilinde belirlenmektedir. Dolayısıyla banka kredi yetkilileri ve uzmanları, banka içerisinde oldukça önemli bir statüye sahip olan ve ciddi mesleki sorumluluk gerektiren meslek grupları içerisinde yer almaktadır.

Banka Kredi Yetkilisi Görevleri Nelerdir?

Banka kredi yetkilisi görevleri bakımından yalnızca kredi işlemlerini yerine getirmek ve bu işlemleri takip etmek ile sınırlı değildir. Bu pozisyonda görev alan personellerin görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Bankaya ve müşterilere ait kredi başvurularını, kredi belgelerini değerlendirmek ve düzenlemek
 • Kredi başvurularıyla ilgili olarak hem müşterilere hem de banka üst düzey departman ve birimlerine süreçle ilgili olarak bilgi aktarmak
 • Kredi başvurularını gerçekleştiren müşterilerin krediyle ilgili sorularını cevaplamak ve başvuru yapan müşteriye yönelik en doğru kredinin belirlenmesini sağlamak
 • Müşterilere kredi temini konusunda rehberlik edebilmek
 • Kredinin tahsis işlemi sırasında kredi verilerini ve finansal tablolarını analiz etmek, bu analizleri rapor haline getirerek ilgili birimlere bilgi aktarabilmek
 • Kredi risk raporları hazırlamak
 • Müşterilerin finansal raporlarını değerlendirerek müşteri ve banka açısından en uygun ödeme planını oluşturmak
 • Kredi başvurularını değerlendirme işleminden sonra onaylanan krediler hakkında kredi komitelerini bilgilendirmek
 • Kredi sözleşmesiyle ilgili olarak müşteriye ilgili hükümleri açıklamak ve bilgilendirmek
 • Daima müşteri ve kredi bilgilerini müşteri güvenliği açısından korumak ve gizli tutmak
 • Kredi dosyalarıyla ilgili yapılan tüm işlemleri takip altında tutmak, kontrol etmek, diğer birimler ile koordine olarak çalışma düzeni sağlamak ve ilgili dosyaları yönetime iletmek
 • Bankanın kredi bilgilerini müşteri ihtiyaç ve taleplerine göre düzenleyebilmek, gerektiği takdirde bankanın kredi verilerini yeni tip krediler ile güncelleyebilmek, finansal hizmet ve ürünlerden daima haberdar olmak
 • Müşterilere ait kredilerle ilgili şikayetleri dikkate alarak sonuç odaklı olmak ve müşteri şikayetlerine yönelik çözümler üretmek
 • Borç ödemesini gerçekleştirmeyen müşterilere yönelik ödeme düzenlemelerini müzakere etmek
 • Birimde yer alan diğer personelleri denetlemek ve yaptıkları işlemleri takip etmek
 • Yönetimle birlikte, kredi politikaları, kredi limitleri ile prosedür ve standartlarını ayarlamak
 • Kredi prosedürleri ve standartlarıyla ilgili saha çalışmalarında rol almak

Nasıl Banka Kredi Yetkilisi Olunur?

Banka kredi yetkilisi olmak için adayların üniversitelere ait dört yıllık lisans eğitimi veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yer alan İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye gibi ilgili bölümlerden mezun olması gereklidir. Adayların mezun olma dereceleri de bu meslek açısından önem taşımaktadır. Genel olarak adaylardan “3.00” ve üzeri derece beklenmektedir.

Bankaların kredi yetkilisi olacak adaylardan da beklentileri mevcuttur. Aşağıda yer alan kişisel özelliklere, niteliklere, yetkinlik ve becerilere sahip olan adaylar, banka tarafından kredi yetkilisi pozisyonuna uygun görülmektedir.

 • Analizlerinde dikkatli ve detaycı yaklaşımlar sergileyebilmesi
 • Analitik ve matematiksel zekaya sahip olabilmesi
 • Banka içi kurum işleyişine ve kültürüne hakim olması
 • Problemlere yönelik çözüm üretme becerisine sahip olması, müşterilere çözüm odaklı yaklaşabilmesi
 • Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olması
 • Takım çalışmasına yatkın olması ve işbirliği kurabilmesi
 • Özdisiplin, dikkat, otokontrol, zaman ve stres yönetiminde başarılı olması
 • Erkek adaylar açısından askerlik görevlerini yerine getirmiş olması