Banka Çek Senet Yetkilisi/Uzmanı Görevleri

Bankaların şube ve Genel Müdürlük olmak üzere bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmiş olduğu iki ana hizmet ve yönetim birimi bulunmaktadır. Bu birimler de kendi içerisinde departmanlara ve birimlere ayrılmaktadır. Bankaların şubelerinde gerçekleştirilecek olan bankacılık hizmet ve faaliyetleri için iki temel birim bulunmaktadır. Bu birimler satış ve operasyondur.

Bankaların operasyon biriminde; gişe memurları, servis yetkili ve uzmanları, çağrı merkezi operatörleri, satış ve pazarlama alanında görevli olan yetkili ve uzmanlar, banka çek senet yetkilileri ve uzmanları gibi çeşitli pozisyonlarda görev alan personeller bulunmaktadır. Bu personeller bankayı ve bankanın müşterilerine ait portföyünü düzenlemek, müşteri işlemlerini talep ve isteklere göre yönetmek, bankanın ürün ve hizmetlerini geliştirmek, yönetmek, işletmek ve müşteriye aktarmakla görevlidir. Bankaların operasyon birimi, banka içerisinde bulunması gereken zorunlu bölümdür. Bu nedenle bankalar bu bölüme yoğun bir şekilde personel alımı da gerçekleştirmektedir.

Bankacılık üzerine kariyer yapmak isteyen adayların banka operasyon birimleri ve pozisyonları hakkında bilgi sahibi olması, gelecekteki kariyer yaşamları hakkında bilgilenmelerini, kariyer planlamalarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır.

Banka Çek Senet Yetkilisi Kimdir?

Banka çek senet yetkilisi kimdir ve görevleri nelerdir diye sorulacak olursa yapılacak olan en genel tanım; müşterilere ait çek ve senet işlemlerini takip eden, müşteri talebine göre çek ve senet işlemlerini düzenleyen, bankanın çek ve senet işlemlerindeki hukuki sürece uygun işlemler yapmasını sağlayan, tüm çek ve senet işlemlerini yürüten ve yöneten kişiler şeklinde olacaktır. Ülkemizde hukuki olarak “Çek Kanunu” bulunmaktadır ve bankalardaki çek senet yetkilileri bu kanuna uygun işlem gerçekleştirmek zorundadır.

Banka Çek Senet Yetkilisi Görevleri Nelerdir?

Banka çek senet yetkilisi görevleri yalnızca müşteri tarafından ibraz edilen çek işlemlerini takip etmek ve işlemlerini yerine getirmek ile sınırlı değildir. Bu pozisyonda görev almak isteyen adayların, pozisyona ait görev ve sorumlulukları bilmesi gerekir. Çek senet yetkilileri ve uzmanları, finansal anlamda hukuki işlemlere bağlı olarak mesleklerini yerini getirmektedir. Dolayısıyla hata yapma unsurları bulunmamaktadır. Aşırı dikkat ve önem gerektiren bu meslekte yapılacak olan ufak bir yanlış hem personeli hem müşteriyi hem de bankayı beklenmedik şekilde negatif yönde etkileyebilmektedir.

Bankaların çek senet yetkilisi pozisyonda çalışan personellerine ait görev ve sorumluluklar şu şekilde yer alır:

 • Bankaya ve müşterilere ait çek ibraz belgelerini, başvurularını değerlendirmek ve hukuki alanda takibi başlatmak
 • Çek ve senet başvurularıyla ilgili olarak hem müşterilere hem de banka üst düzey departman ve birimlerine süreçle ilgili olarak bilgi aktarmak
 • Çek ve senet başvurularını gerçekleştiren müşterilerin çek ve senetle ilgili sorularını cevaplamak ve başvuru yapan müşteriye yönelik çek ve senet işlemlerine dair hukuki süreç ile ilgili bilgilendirmek
 • Müşterilere çek ve senet temini konusunda rehberlik edebilmek
 • Bankanın Ticaret Kanunu içerisinde yer alan 5941 sayılı Çek Kanunu, 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan maddelere göre hareket etmesini ve işlemlerin tam anlamıyla hukuki süreçlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Çek ve senet tahsis işlemi sırasında çek ve senet verilerini ve finansal tablolarını analiz etmek, bu analizleri rapor haline getirerek ilgili birimlere bilgi aktarabilmek
 • Müşterilerin finansal raporlarını değerlendirerek müşteri ve banka açısından en uygun çek ve senet tahsis işlemini oluşturmak
 • Çek ve senet başvurularını değerlendirme işleminden sonra onaylanan işlemler hakkında banka komitelerini bilgilendirmek
 • Çek ve senet sözleşmesiyle ilgili olarak müşteriye ilgili hükümleri açıklamak ve bilgilendirmek
 • Daima müşteri, çek ve senet bilgilerini, müşteri güvenliği açısından korumak ve gizli tutmak
 • Çek ve senet dosyalarıyla ilgili yapılan tüm işlemleri takip altında tutmak, kontrol etmek, diğer birimler ile koordine olarak çalışma düzeni sağlamak ve ilgili dosyaları yönetime iletmek
 • Müşterilere ait çek ve senet işlemleri ilgili şikayetleri dikkate alarak sonuç odaklı olmak ve müşteri şikayetlerine yönelik çözümler üretmek
 • Çek ya da senet ödemesini gerçekleştirmeyen müşterilere yönelik ödeme düzenlemelerini müzakere etmek, gerektiğinde hukuki ve yasal işlemlerin başlatılmasını sağlamak
 • Birimde yer alan diğer personelleri denetlemek ve yaptıkları işlemleri takip etmek
 • Yönetimle birlikte, çek ve senet politikaları, çek ve senet limitleri ile prosedür ve standartlarını ayarlamak
 • Çek ve senet prosedürleri ve standartlarıyla ilgili saha çalışmalarında rol almak

Nasıl Banka Çek Senet Yetkilisi Olunur?

Banka çek senet yetkilisi olmak için adayların üniversitelere ait dört yıllık lisans eğitimi veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yer alan İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye gibi ilgili bölümlerden mezun olması gereklidir. Adayların mezun olma dereceleri ve eğitim yaşamlar boyunca aldıkları hukuk dersleri de bu meslek açısından önem taşımaktadır. Genel olarak adaylardan “3.00” ve üzeri derece beklenmektedir. Ticaret Kanunu ve bu kanunla ilgili olarak Çek Kanunu hakkında adayların eğitim almış olması istenmektedir.

Bankaların çek senet yetkilisi olacak adaylardan da beklentileri mevcuttur. Aşağıda yer alan kişisel özelliklere, niteliklere, yetkinlik ve becerilere sahip olan adaylar, banka tarafından çek senet yetkilisi pozisyonuna uygun görülmektedir.

 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olarak sözlü ve yazılı iletişimde müşteri odaklı olması,
 • Bankaya karşı aidiyet duygusuna sahip olması
 • Müşterilerin çek ve senet işlemlerini düzenli olarak takip etmesi, gerektiğinde yasal işlemleri uygulayabilmesi
 • Analitik ve matematiksel düşünce biçimine sahip olması
 • Banka içi kurum işleyişine ve kültürüne yönelik hizmet verme potansiyelinin bulunması
 • Çek ve senet işlemlerinde müşterilerin problemlerine yönelik hem banka prosedürlerine hem de kanuna uygun bir şekilde çözüm üretme becerisine sahip olması
 • Müşterilere çözüm ve strateji odaklı yaklaşabilmesi
 • Takım çalışmasına yatkın olması
 • Gerekli iştiraklerle yapılan çek ve senet işlemlerinde sözleşmeleri takip edebilmesi, sözleşme düzenlemelerini yapabilmesi
 • Özdisiplin, dikkat, otokontrol, zaman ve stres yönetiminde başarılı olması
 • Erkek adaylar açısından askerlik görevlerini yerine getirmiş olması