Banka Merkezi Operasyon Yetkilisi/Uzmanı Görevleri

Bankalar, Genel Merkez ve şubeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki bölümde de bankacılığa dair ürün ve hizmetler planlanır, satış ve pazarlama işlemleri yapılır ve bankacılık çalışma ve hizmet faaliyetleri gerçekleştirilir. Her iki bölümde de banka operasyon yetkilisi bulunmaktadır. Bu yetkili, bankalarda bulunması zorunlu olan kişileri oluşturur. Çünkü bir bankanın ne iş yaptığını, hangi işlemleri gerçekleştirdiğini, operasyon yani bankaya ait tüm süreçleri takip eden kişi operasyon yetkilisidir.

Her ne kadar statü bakımından gişe memurluğundan sonra gelse de banka merkezi operasyon yetkilisi şirket içerisinde önemli bir pozisyona, görev ve sorumluluklara sahiptir.

Banka Merkezi Operasyon Yetkilisi Kimdir?

Banka merkezi operasyon yetkilisi kimdir, görev ve sorumlulukları nelerdir şeklinde düşünen ve bankacılık alanında kariyer yapmayı hedefleyen kişiler için öncelikle operasyon birimlerini açıklamak gerekir.

Bankaların operasyon bölümünde operasyon destek elemanı, operasyon uzmanı ve operasyon şefleri bulunmaktadır. Bu bölümde çalışmak isteyen adaylar bankalar tarafından düzenlenmiş olan kurum içi sınavlarına katılmalı ve yapılacak olan mülakatları başarılı bir şekilde tamamlamalıdır.

Banka operasyon yetkilisi, müşteri istek ve taleplerine yönelik olarak hizmet veren ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiren, bu işlemleri gerçekleştirirken tüm süreçleri başından sonuna kadar takip ederek ilgili birimlere işlemleri aktaran kişidir. Bu birimde çalışan personeller çeşitli görev ve sorumluluklara sahiptir. Bankaların merkez birimlerinde çalışan operasyon yetkilileri aynı zamanda bankanın yönetimine de katılır. İç denetim sistemindeki işleyişe ortak olur ve birim örgüt içerisindeki denetimi sağlayarak gişe memurlarını, servis yetkililerini ve uzmanlarını kontrol altında tutar.

Banka Merkezi Operasyon Yetkilisi Ne İş Yapar?

Banka merkezi operasyon yetkilisinin genel olarak görevleri kasa açmak, fatura yatırmak, para alışverişlerini sağlamak olarak sıralanabilir. Lakin bu görevler temel görevlerdir. Operasyon biriminde çalışan bir personelin üstlenebileceği görevler arasında şunlar bulunur:

 • Müşterilerin istek ve talepleri doğrusunda hesap işlemlerini gerçekleştirme
 • Müşteriye ait yeni bir hesap açma ya da kapatma
 • Gerçekleştirilmesi gereken havale, EFT ya da SWIFT gibi işlemleri yerine getirme
 • Para yatırma ve para çekme işlemlerini yapma
 • Çek senet işlemlerini hukuki ve ticari yasalara uygun bir şekilde, müşteriyi de bilgilendirerek gerçekleştirme
 • Döviz ve kambiyo işlemlerini yapma
 • Müşterinin talebi doğrultusunda elektrik, su, doğalgaz vb. faturalara ait fatura tahsilat işlemlerini yerine getirme
 • Banka içerisindeki iş süreçlerini takip ederek bu süreçleri planlamak
 • Planlanan iş süreçlerini yönetmek, iyileştirmek ve gerektiği takdirde ilgili birimlere ve yönetim birimlerine bilgi vererek süreci yeniden planlamak
 • Banka yönetimi tarafından belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak, bu hedefler için stratejiler geliştirmek, personelleri bu hedefler doğrultusunda motive etmek
 • Bankanın müşterilere yönelik ürün ve hizmetlerinde destek faaliyetlerini planlamak
 • Gerektiğinde saha çalışmalarına katılmak
 • Bankaya ait ürün ve hizmetlerin reklamını, tanıtımını, satışını ve pazarlamasını sağlamak

Banka Merkezi Operasyon Yetkilisi Nasıl Olunur?

Banka merkezi operasyon yetkilisi olmak için bireylerin üniversitelerdeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde lisans eğitimi veren ve bankacılıkla direkt olarak ilişkisi bulunan İşletme, İktisat, Muhasebe, Maliye, Ekonomi, Bankacılık ve Finans, Çalışma Ekonomisi vb. bölümlerinden mezun olması gerekir. Bazı bankalar Mühendislik fakültelerinden mezun olan kişileri de bankanın operasyon birimlerinde istihdam etmektedir.

Bankalar tarafından gerçekleştirilen banka yazılı sınav ve mülakatlarında başarılı olunması gerekir. Ek olarak operasyon biriminde çalışmak isteyen personellerin en az 3 yıllık bir deneyimi olması aranmaktadır. Bankalar bu nedenle operasyon birimlerinde çalışmak isteyen personellerin öncelikli olarak gişe memuru bölümünde istihdam edilmesini ister. Bu birimden kademe kademe yükselerek operasyon yetkilisi konumuna gelinmesi, hem banka hem de personel açısından oldukça önemlidir. Başarılı bir operasyon yetkilisinin tüm bankacılık faaliyetlerini ve hizmetlerini bilmesi, temel bankacılık becerilerine, yetkinlik ve yeteneklerine sahip olması gerekir. Müşteriler ile birebir iletişim sağlandığı için etkili iletişim becerilerinde güçlü olunması da şarttır. Sabırlı ve anlayışlı olmak, çözüm odaklı bir düşünce yapısına sahip olmak mesleğin gerektirdiği beceriler arasında yer alır.

Bu birimde çalışmak isteyen personellerin TCK’nın 53’üncü maddesinden yer alan haklardan mahrum olmaması ve seyahat etmesine mani bir durumun yer almaması da aranan şartlar arasında yer almaktadır.

Bankaların Merkezi Operasyon Yetkilisinde Aradığı Nitelikler ve Özellikler Nelerdir?

Bankalar banka merkezi operasyon yetkilisi alımı gerçekleştireceği zaman, gerek internet siteleri gerek kariyer siteleri üzerinden iş ilanına dair duyurusunu yayımlamaktadır. Bu duyuru içerisinde adayları bekleyen mülakat süreci, yazılı sınava ait konu dağılımları ve mülakat ile yazılı sınav sürecinde adayı bekleyen, adaydan beklenti duyulan ve adaylarda aranan şartlar yer almaktadır.

Bankalar bu birimde istihdam edilmek üzere işe alınacak personellerinde aşağıdaki nitelik ve özellikleri aramaktadır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kadınlarda 26, erkeklerde 28 yaşını doldurmamış olmak
 • Erkek adaylar için askerlik görevlerini yerine getirmiş olmaları ya da en az 2 yıl süreli olarak tecil ettirmeleri
 • En az 3 yıllık bir deneyimlerinin olması
 • Bankacılık sektöründeki temel bankacılık faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olunması
 • Lojistik, tedarik, hizmet operasyonları ya da perakende operasyonları gibi konularda bilgi sahibi olunması
 • Etkili iletişim ve ikna becerileri konusunda iyi derecede yetenek ve becerilere sahip olmak
 • Yabancı dil bilgisi olarak ileri seviyede bulunmak
 • TCK’nın 53’üncü maddesinden yer alan haklardan mahrum olmamak
 • Herhangi bir sağlık ve seyahat engelinin bulunmaması
 • Planlama ve organizasyon konusunda bilgili olmak, gerektiği takdirde takım arkadaşlarını yönetebilmek, liderlik özelliklerine sahip olmak
 • Yeniliklere açık olarak, banka içerisindeki yönetim ve karar süreçlerinde yaratıcı fikirler sunabilmek
 • Müşteri şikayetlerine yönelik çözüm odaklı olabilmek, yaratıcı ve geliştirilebilir çözümler üreterek bu çözümlerin kalıcı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak