Banka Şube Operason Yetkilisi/Uzmanı Görevleri

Bankalara ait şubelerde görev alınan pozisyonlardan biri de banka şube operasyon yetkilisi ve uzmanlığıdır. Banka şubelerindeki en önemli iki birim operasyon ve satıştır. Operasyon bölümünde gişe memurları ile birlikte operasyon birimi personelleri yer alır. Bu iki meslek pozisyonu birbiri ile tam anlamıyla uyumlu bir şekilde çalışmalıdır.

Banka Şube Operasyon Yetkilisi Kimdir?

Temel bankacılık hizmetleri, krediler, dış ticaret işlemleri ve bankaya ait banka hizmet ve çalışma faaliyetlerini kapsayan tüm süreçleri takip eden, planlayan, uygulayan, yürüten ve yöneten kişiler banka şube operasyon yetkilisi kimdir sorusunun cevabıdır.

Operasyon bölümünde çalışan personeller cari işlemler, gişe bölümü, takas ve görünmeyen kalemler dahil olmak üzere döviz efektif işlemlerini de gerçekleştirirler. Bir nevi bankaların “servis sağlayıcıları” olarak da nitelendirilebilirler. Müşteri ve banka arasındaki bağlantıyı sağlarlar. Bu bağlantıyı aynı zamanda bankanın ilgili birimlerine ve banka üst düzey yöneticilerine aktarmakla da görevlidirler.

Banka Şube Operasyon Yetkilisinin Görevleri Nelerdir?

Banka şube operasyon yetkilisi görevleri tüm temel bankacılık hizmet ve faaliyetlerini kontrol altında tutmak, düzenlemek, uygulamak, planlamak, yürütmek ve yönetmektir. Bu nedenle operasyon biriminde çalışan personeller, müşterilerin beklentileri ve bankanın hedefleri doğrultusunda çalışırlar. Müşteri beklentilerini, banka hedefleriyle uyumlu bir hale getirmeleri gerekir.

Operasyon yetkilileri için müşterilerin istekleri, talepleri ve şikayetleri ön plandadır. Müşteri ile birebir bir iletişim sağlandığı için tüm istek, talep ve şikayetlere yönelik kalıcı çözümler sunmaları gerekir. Müşterinin isteklerini pratik bir şekilde cevaplamaları ve yerine getirmeleri önemlidir. Hedef müşteri kitlesinde banka statüsünü ve saygınlığını arttırabilmek adına çalışılan kurumdaki faaliyetleri ve hizmetleri geliştirmeye, sürdürülebilir kılmaya ve büyütmeye odaklanmaları gerekir. Her ne kadar temel görevleri ve sorumlulukları bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmek olsa da bankaların üst düzey yöneticileri tarafından belirlenen hedeflere yönelik stratejiler geliştirmek, bu stratejileri uygulanabilir hale getirmek de onların sorumluluğu altındadır. Yani, banka ürün ve hizmetlerine ait satış, pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetleri banka şube operasyon yetkilisi kontrolünde ve denetimindedir.

Operasyon biriminde çalışacak olan personeller bu birimde ilk olarak operasyon elemanı olarak göreve başlar, servis yetkilisi, servis uzmanlığı, müşteri temsilcisi ve operasyon yönetici olarak kariyer yapabilirler. Her kariyer adımında bankanın ilgili yazılı sınavlarına ve mülakat aşamalarına katılmaları gerekir.

Banka Şube Operasyon Yetkilisi Ne İş Yapar?

Banka şube operasyon yetkilileri bankalarda gözde meslek gruplarından biridir. Bankacılık alanında kariyer yapmak isteyen kişiler için bu sektöre giriş aşamasında kullanabilecekleri pozisyonlardan biridir. Bir diğeri de gişe memurluğudur.

Bankaların operasyon bölümünde çalışan personellerin banka çalışma prensipleri gereğince; araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanmaları, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma ve düzenlemelerine katılmaları, pozisyona ait verimlilik ve kalitelerine uyum göstermeleri şarttır. Bu doğrultuda mesleki sorumluluk ve görevler şu şekilde yer almaktadır:

 • Müşterilerin istek ve talepleri doğrusunda hesap işlemlerini gerçekleştirme
 • Müşteriye ait yeni bir hesap açma ya da kapatma
 • Gerçekleştirilmesi gereken havale, EFT ya da SWIFT gibi işlemleri yerine getirme
 • Para yatırma ve para çekme işlemlerini yapma
 • Çek senet işlemlerini hukuki ve ticari yasalara uygun bir şekilde, müşteriyi de bilgilendirerek gerçekleştirme
 • Döviz ve kambiyo işlemlerini yapma
 • Müşterinin talebi doğrultusunda elektrik, su, doğalgaz vb. faturalara ait fatura tahsilat işlemlerini yerine getirme
 • Banka içerisindeki iş süreçlerini takip ederek bu süreçleri planlamak
 • Planlanan iş süreçlerini yönetmek, iyileştirmek ve gerektiği takdirde ilgili birimlere ve yönetim birimlerine bilgi vererek süreci yeniden planlamak
 • Banka yönetimi tarafından belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak, bu hedefler için stratejiler geliştirmek, personelleri bu hedefler doğrultusunda motive etmek
 • Bankanın müşterilere yönelik ürün ve hizmetlerinde destek faaliyetlerini planlamak
 • Gerektiğinde saha çalışmalarına katılmak
 • Bankaya ait ürün ve hizmetlerin reklamını, tanıtımını, satışını ve pazarlamasını sağlamak
 • Gişe yetkililerin gerçekleştirdiği çalışmaları, işlemleri kontrol etmek, gerçekleşen işlemleri onaylamak ve kasa bağlantılı işlemlerde koordinasyonu ve düzeni sağlayarak tüm kontrolleri gerçekleştirmek
 • Bankanın ve müşterilerin gerçekleştirdiği işlemlerde, işleme ait bilgi ve belgeleri güvenlik gereğince saklı ve gizli tutmak
 • Onaylanan virman talimatlarını muhasebeleştirmek ve bir rapor halinde bu işlemlerin kayıtlarını tutmak
 • Müşterilere ait vadeli hesapların vadelerini izlemek ve vadelere ait pazarlama gruplarına uyarılarda ve kontrollerde bulunmak
 • Bankanın tüm şubeler arası işlemlerinde provizyon alınmasını ve verilmesini sağlamak
 • Operasyon bölümünde tutulacak dosyaların gereğine uygun şekilde tutulmasını ve saklanmasını sağlamak ve saklanması gereken kredi belgelerinin (kredi sözleşmesi/taahhütname ve kredi kullandırma talimatları, kredinin teminatını oluşturan belgeler, imza sirkülerleri vb. belgeler) her zaman kilit altında bulundurmak

Banka Şube Operasyon Yetkilisi Nasıl Olunur?

Banka şube operasyon yetkilisi olmak için bireylerin üniversitelerdeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde lisans eğitimi veren ve bankacılıkla direkt olarak ilişkisi bulunan İşletme, İktisat, Muhasebe, Maliye, Ekonomi, Bankacılık ve Finans, Çalışma Ekonomisi vb. bölümlerinden mezun olması gerekir.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar bankalar tarafından gerçekleştirilen banka yazılı sınav ve mülakatlarına katılmalıdır. Adaylar gerçekleştirilen tüm sınav ve mülakatlardan başarılı olmalıdır. Bankalar operasyon birimlerinde çalışmak isteyen personellerin öncelikli olarak gişe memuru bölümünde istihdam edilmesini ister. Bu birimden yükselerek operasyon yetkilisi konumuna gelinmesi, hem banka hem de personel açısından oldukça önemlidir. Çünkü bankalar bu pozisyonda çalışmak üzere istihdam etmek istediği personellerde en az 3 yıllık bir deneyim aramaktadır.

Başarılı bir operasyon yetkilisinin tüm bankacılık faaliyetlerini ve hizmetlerini bilmesi, temel bankacılık becerilerine, yetkinlik ve yeteneklerine sahip olması beklenmektedir. Müşteriler ile birebir iletişim sağlandığı için etkili iletişim becerilerinde güçlü olunması da aranan şartlar içerisinde yer almaktadır.

Bankaların Şube Operasyon Yetkilisinde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Bankalar banka şube operasyon yetkilisi alımı gerçekleştireceği zaman, gerek internet siteleri gerek kariyer siteleri üzerinden iş ilanına dair duyurusunu yayımlamaktadır. Bu duyuru içerisinde adayları bekleyen mülakat süreci, yazılı sınava ait konu dağılımları ve mülakat ile yazılı sınav sürecinde adayı bekleyen, adaydan beklenti duyulan ve adaylarda aranan şartlar yer almaktadır.

Bankalar bu birimde istihdam edilmek üzere işe alınacak personellerinde aşağıdaki nitelik ve özellikleri aramaktadır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kadınlarda 26, erkeklerde 28 yaşını doldurmamış olmak
 • Erkek adaylar için askerlik görevlerini yerine getirmiş olmaları ya da en az 2 yıl süreli olarak tecil ettirmeleri
 • En az 3 yıllık bankacılık deneyimlerinin olması
 • Bankacılık sektöründeki temel bankacılık faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olunması
 • Lojistik, tedarik, hizmet operasyonları ya da perakende operasyonları gibi konularda bilgi sahibi olunması
 • Etkili iletişim ve ikna becerileri konusunda iyi derecede yetenek ve becerilere sahip olmak
 • Yabancı dil bilgisi olarak ileri seviyede bulunmak
 • TCK’nın 53’üncü maddesinden yer alan haklardan mahrum olmamak
 • Herhangi bir sağlık ve seyahat engelinin bulunmaması
 • Planlama ve organizasyon konusunda bilgili olmak, gerektiği takdirde takım arkadaşlarını yönetebilmek, liderlik özelliklerine sahip olmak
 • Yeniliklere açık olarak, banka içerisindeki yönetim ve karar süreçlerinde yaratıcı fikirler sunabilmek
 • Müşteri şikayetlerine yönelik çözüm odaklı olabilmek, yaratıcı ve geliştirilebilir çözümler üreterek bu çözümlerin kalıcı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak