Bankacılık Eğitimi

Bankacıların ve bankacı adaylarının mesleki alandaki gelişimlerini “yaşam boyu öğrenme” metoduyla devam ettirmesi gereklidir. Bu gelişim sürecinde teknik, teorik, pratik, mesleki alanda bilgi kazanabilecekleri, uygulama alanı bulabilecekleri eğitim programlarına katılmaları fayda sağlayacaktır. Bu nedenle bankacılık eğitimi başlığı altında çeşitli kurum içi ve kurum dışı programlara katılım sağlanmalıdır.

Kurum içi ve kurum dışı eğitim programları ile çalışanlar ve adaylar, mesleki ve kişisel gelişimlerine uygulama alanı bulacağı gibi kariyer yaşamlarında da ilerleme kaydetmelerine yarayacak püf noktalar hakkında bilinç sahibi olacaklardır. Bir bankacının mesleki alanda; mali tabloları analiz edebiliyor, yorumlayabilir ve elde edilen verilere göre stratejiler üretebiliyor olması, müşteriye yönelik en iyi finansal tabloyu inşa edebilmesi, bankanın belirlediği hedeflere göre stratejiler üretebilmesi, bu stratejiler doğrultusunda gerekli satış ve pazarlama unsurlarını kullanarak müşteriye doğru ve etkili hizmet verebilmesi, diksiyon yönünden kuvvetli olarak etkili iletişim ve sosyal becerilerini kullanabilmesi gerekir. Söz konusu “iyi bir bankacı olmak” ise bu beceriler mikro alanda kişi tarafından uygulanabilir ve geliştirilebilir düzeyde olmalıdır. Bunun için de personelin ya da adayın bankacılık eğitimi alarak kendisini geliştirmesi gerekir.

Eğer bankacı olmak isteyen bir adaysanız, eğitiminiz üniversite yıllarınızda başlayacaktır. Bankacılar, bankacılık sektörüyle ilgili üniversitelerin önlisans ya da lisans bölümlerinden mezun olmalıdır. Öncelik daima üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olunmasıdır. Bu fakültelerdeki bölümler; İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Ekonometri olarak yer alır. Bu bölümler haricinde adaylar Mühendislik fakültelerinden mezun olabilir. Bankalar, Mühendislik ve Hukuk fakültelerinden mezun olan kişiler için de personel alımları gerçekleştirmektedir. Yine aynı şekilde iki yıllık bölümler olarak bilinen önlisans mezunları için; Bankacılık, Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret, Ekonometri, Ekonomi, Finans, Bankacılık ve Finans vb. bölümlerine öncelik tanınmaktadır.

Eğer bankacı olan ve iş hayatında yer alan biriyseniz, eğitimleriniz kurum içi ya da kurum dışı eğitim programlarına katılmanız yolu ile devam edecektir. Bankacılık alanında kariyer yapmak istiyorsanız kendinizi sürekli güncel tutmalısınız. Bunun için de sektörü A’dan Z’ye her yönü ile öğrenmeniz ve bankacılığın tüm yapı taşları hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Günümüzdeki teknolojinin eğitim alanında da gelişmesi ile birlikte personeller, iş hayatının dışında bulundukları yerden eğitim alabilecek düzeye gelmiştir. Ücretsiz çevrimiçi eğitimler olduğu gibi bankacılık kurslarından da eğitim alınabilmektedir. Bankacılık mesleği ile ilgili olan ve kişisel gelişime faydası bulunan dijital eğitimler, kurslar ve programlar da günümüzde bulunmaktadır. Önemli olan kariyer hedefleri doğrultusunda alınması gereken eğitimleri bilmektir.

Üniversiteden alınan eğitimin yeterli olacağını düşünen adaylar ve personeller bu konuda yanılmaktadır. Teknoloji, ilk olarak bankacılık ve finans sektörünü etkilemektedir. Parasal işlemler ile ilgili verilen ürün ve hizmetler, teknoloji ile birlikte sürekli olarak gelişim ve değişim göstermektedir. Dolayısıyla iş yapış biçimleri, çalışma stilleri, hizmet sunulma şekli ve bankacılık hizmetlerinin oluşturulması teknolojiyle birlikte çeşitlenmekte, gelişmektedir. Bu gelişime ayak uydurulabilmesi için yazımızın başında da belirttiğimiz gibi personellerin ve adayların bankacılık eğitimi alması, profesyonel iş yaşamının gerekliliklerine uyum göstermesi, yaşam boyu öğrenme metodu ile bu sektörde yer alması gerekir.

Peki, bankacı adaylarının ve personellerinin yaşam boyu öğrenme metodunu kullanmak, teorikte öğrendiği bilgileri uygulama alanına yerleştirmek ve iş hayatında başarılı olmak istediğinde hangi eğitimleri almalıdır?

Temel Bankacılık Eğitimi

Bankacılık sektöründe “insan” faktörüne yatırım oldukça önemlidir. Çünkü sektörün işleyişini devam ettiren ve gerçekleştiren şey insan gücüdür. Günümüz şartları her ne kadar dijital ortama yönelik ilerlese ve bankacılık sektöründe de dijital dünyaya geçiş sağlansa da, kurumun varlığını sürdürebilmesi, uluslararası alanda kendine rekabet ortamı yaratabilmesi için kaliteli insan gücüne ihtiyacı vardır. Kaliteli insan gücünün oluşturulması için de gerekli eğitimlerin alınması gerekir. Dolayısıyla temel bankacılık eğitimi, her personel ve her aday tarafından alınması gereken eğitimlerin başında gelir.

Temel bankacılık eğitiminin adaylara ve personellere mesleki alanda fayda sağlar. Finansal ve ekonomik alanda bankacılık sektörünün tarihini öğrenmek, yapı taşlarını bilmek, yetenek ve becerileri geliştirmek, kurum ve müşteri arasında bağ kurabilmek, finansal verileri inceleyebilmek, analiz edebilmek, bu veriler doğrultusunda yorum yapabilmek ve farkındalık yaratarak yaratıcı ve stratejik düşünebilmek açısından katkıda bulunmaktadır.

Bu eğitim sayesinde bankacılığın geçmişi, banka türleri, bankaların hizmet ve faaliyet alanları, bankacılık sistemi, bankacılık sisteminin işleyişi ve bankaların hizmet ve faaliyet alanlarına göre işlevleri öğrenilmektedir. Alınan eğitim sonucunda adaylar ya da personeller, bulunmuş oldukları banka hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmakla beraber, bankacılık sistemini ve işleyişini de öğrendiği için kurum içerisinde sahip olduğu görev ve sorumluluklarının da farkında olacaktır.

Temel bankacılık eğitimi içerisindeki konu başlıkları şu şekilde yer almaktadır:

 • Temel Bankacılık Eğitimi
 • Finansal Sistem
 • Bankaların Fonksiyonları ve Ekonomiye Etkileri
 • Banka Türleri
 • Bankacılığın Yasal Çerçevesi ve Denetimi
 • Temel Bankacılık Kavramları
 • Mevduat ve Yatırım Türleri
 • Krediler ve Kredi Türleri
 • Bankacılık Hizmet ve Ürünleri
 • Para, Sermaye ve Hazine Ürünleri
 • Alternatif Dağıtım Kanalları
 • Kredi Kartları
 • Dış Ticaret İşlemleri

Bu eğitim bankacılara günümüz teknolojisinin gelişmesi sayesinde çevrimiçi platformlarda da verilmektedir. Eğer internet üzerinden eğitim alınmak istenmiyorsa bankacılık kurslarına da gidilerek alınabilmektedir. Risk yönetimi, finansal uzmanlık, ekonomist ve değerleme uzmanlığı, kredi birimleri, piyasa yönetimi, sigorta ve leasing uzmanlığı gibi çeşitli banka pozisyonlarında görev almak isteyen kişilerin bu eğitimi alması gereklidir. Bu eğitim bankacılığa giriş olarak da nitelendirilebilir. Bankalara ve sektöre dair kavramların öğrenilmesi, mesleki teorik bilgilerin edinilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Alınan eğitim sonucunda sertifika hakkının da doğması, iş başvurusu yapacak ya da kariyer değişikliğine gidecek adaylar açısından da önem kazanır. Bu eğitimi almış olmak deneyimsiz bir aday olunsa bile “Bankacılığın ne demek olduğunu biliyorum” demenin bir yoludur.

Bankacılık Kursları

Bankalar, personellerinin profesyonel alanda çeşitli becerilere, yeteneklere, yetkinliklere ve bankacılık hakkında iyi bir bilgi birikimine sahip olmasını isterler. Belli bir bilgi birikiminin, deneyiminin sahip olunması için personellerin sadece çalışma ortamı içerisinde yer alması gerekmez. Bunun için gerekli bankacılık kurslarına da gidilebilir, deneyim ve bilgi birikimi bu kurslar aracılığıyla da kazanılabilir.

Bankacılık eğitimi, gerek internet üzerinden gerekse de eğitim alanı içerisinde de verilen kursları kapsamaktadır. Bu kurslar aracılığıyla bankacılığın ne demek olduğu, bankanın nasıl bir şekilde işleyişini ve faaliyetlerini devam ettirdiği, piyasalar ve uluslararası alanlar içerisinde bankanın neden önemli olduğu, finans ve muhasebe alanındaki bilgilere ulaşarak bir bankanın nasıl ödeme tahsis ettiği, kredi oluşturduğu ya da ödeme aldığına dair çeşitli ve benzeri bilgiler elde edilebilmektedir.

Bankacılık kursları temel amaç olarak bankacılık sektörü dahil olmak üzere ekonomi, finans ve muhasebe alanında yer almak isteyen kişilerin bu doğrultuda gerekli bilgiye, beceriye ve donanıma sahip olmasını belirlemiştir. Bu amaç doğrultusunda da eğitimler verilmektedir. Önemli olan hangi kursun hangi alanda yararlı olacağını bilmektir. Bu noktada da kariyer hedefini bilmek önem taşır.

Alınabilecek bankacılık kurslarını iki ana grup altında toplamak kariyer hedefleri açısından daha doğrudur. Bu gruplar “mesleki kurslar” ve “kişisel gelişim kursları” olarak gruplandırılmaktadır. Bankacılık için mesleki ve kişisel alanda gelişim göstermek oldukça önemlidir. Dolayısıyla hem mesleki hem de kişisel gelişim için eğitim almak ve kendini geliştirmek gerekir.

Mesleki kurslar:

 • Dış Ticaret Eğitimi
 • Finansal Yönetim Eğitimi
 • Dijital Pazarlama Eğitimi
 • MS Office Programları ve Excel Eğitimi
 • Genel Muhasebe Eğitimi
 • Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi
 • İç Denetim Eğitimi
 • İşletme Yönetimi Eğitimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi – CRM Eğitimi
 • Müşteri Odaklı Satış Teknikleri Eğitimi
 • Satış Yönetimi Eğitimi
 • Temel Bankacılık Eğitimi
 • Temel Ekonomi Eğitimi
 • Temel Muhasebe Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • Pazarlama İletişimi Eğitimi
 • Stratejik Yönetim Eğitimi
 • Mali Tablo Analizi Eğitimi
 • Risk Tabanlı Düşünme Tekniği Eğitimi

Kişisel Gelişim Kursları:

 • Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi
 • Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
 • İkna Teknikleri Eğitimi
 • İşaret Dili Eğitimi
 • Liderlik Eğitimi
 • Stres Yönetimi Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi

Bankacılık Sertifikaları

Bankacılık alanında kariyer yapmak isteyen kişilerin gerekli eğitimleri alması ve bu eğitimler doğrultusunda da CV’lerinin içerisine ekleyebileceği sertifikaları göz ardı etmemesi gerekir. Çok sayıda sertifikaya sahip olmak değil, kariyer hedefleri doğrultusunda sertifikaya sahip olmak önemlidir. Çalışma alanınız, pozisyonunuz, kariyer hayaliniz ve hedefleriniz doğrultusunda uygun alanlarda kullanabileceğiniz eğitimlere ve sertifikalara sahip olmak oldukça önemlidir.

Banka personel alımlarında, alımı gerçekleştirecek olan İnsan Kaynakları yetkilisi, başvuru yaptığınızda aldığınız sertifikalara ve eğitimlere odaklanacaktır. İş deneyimine sahip olmadığınız zaman alınan sertifikaların daha önemli olduğunu da belirtmek gerekir. Her ne kadar deneyim sahibi olunmasa da istenilen alanda bilgi sahibi olmak önem taşır. Üstelik bu eğitimler başvuru yapılan banka pozisyonu ile ortak noktalar taşıyorsa, mutlaka İK yetkilisinin de dikkatini çekecektir.

Alınan eğitimler ve sertifikalar, kişisel beceriler üzerinde de etkilidir. Bir adayın stratejik ve analitik düşünme yönünde eğitim almış, yaratıcılık becerilerini geliştirmiş ve uygulayabilir düzeyde olması diğer adaylardan bir adım öne çıkmasını sağlar. Çünkü bankalar stratejik, analitik düşünebilen, müşteri odaklı ve yaratıcı fikirler sunabilen kişileri bünyesinde bulundurmak ister.

Bir bankacının temel ve ileri düzeyde sahip olması gereken sertifikalar başvuru yapacağı pozisyona göre değişmektedir. Pozisyonlara göre alınabilecek sertifikalar şu şekilde yer alır:

 • SEGEM ve SMMM alanında sertifika almak bankacılık ve sigortacılık alanında eğitim almak demektir. Bu sertifikalara sahip olan personeller bankaların emeklilik ve sigortacılık faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bölümlerde hizmet verebilmektedir. Bu iki sertifika bankacılık hakkında temel bilgilere sahip olunmasını da sağlamaktadır.
 • Eğer banka içerisinde Kurumsal Finansman Uzmanı, Araştırma Uzmanı, Yatırım Danışmanı, Portföy Yöneticisi ve Risk Yönetimi pozisyonlarında çalışmak istiyor ya da bu pozisyonlar içerisinde kariyerinize başarılı bir şekilde devam etmek istiyorsanız; Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Belgesi’ne sahip olmanız gerekmektedir.
 • Bankaların Bilgi Teknolojileri departmanında çalışmak, yazılım, bilişim teknolojileri, veri analizi ve uluslararası alanda siber güvenlik alanında hizmet vermek istiyorsanız CISM, MCSA, MCSE, MCITP ve MCTS ile COBIT ve ITIL Fundation sertifikaları alınmalıdır.
 • Banka içerisinde denetçi, iç kontrolör, denetim alanında uzman, müfettiş, genel müdürlük, ve yönetim alanında yer alan pozisyonlardan herhangi birinde çalışmak isteniyorsa alınması gereken sertifikalar ise CISA, CFA, CIA, CFE, CFSA olarak yer almaktadır.

Bu sertifikalar tamamen mesleki alanda alınması gereken sertifikalardır. Bu sertifikaların dışında kişisel gelişime destek sunan eğitimlerin de sertifikalarının alınması önemlidir. Liderlik, motivasyon, inovasyon, yaratıcılık, stratejik ve analitik düşünme, zaman ve stres yönetimi gibi alanlarda eğitim alınması bankaların ilanlarında da sürekli olarak belirtmiş olduğu “Takım çalışmasına uyumlu” maddesine uygunluğu belirtmektedir.

Dijital Bankacılık Eğitimi

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ilk olarak ekonomi ve finans sektörünü etkilemektedir. Günümüz dünyasının dijitalleşme ve küreselleşme üzerine olması, bankacılık alanındaki faaliyetleri de etkilemiştir. Bankalar, dijital platformlarda da hizmet vermekte, ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirmekte ve tüm bankacılık hizmetlerinin bu platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır.

Tüketicilerin de giderek bankacılık hizmetlerini dijital platformlar üzerinden almaya yönelik isteği bulunmaktadır. Teknoloji yaşamı kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Dolayısıyla tüketiciler bu kolaylıktan faydalanmak istemektedir. Bu doğrultuda bankacılık alanında kariyer hedefi planlayan kişilerin de dijital bankacılık üzerine kendisini geliştirmesi ve geleceğe yönelik bir kariyer planlaması gereklidir.

Dijital bankacılık, banka içerisinde verilen hizmet ve faaliyetlerinin fiziki alanda aynı ortam içerisinde bulunulmamasına rağmen müşteriye iletilmesi ve müşteriden de alınmasıdır. Günümüzde nasıl ki faturalarımızı bankaların dijital uygulamaları ile yatırabiliyor, para gönderme ve yatırma işlemlerini bu platformlar aracılığıyla sağlıyorsak bunun sebebi dijital bankacılıktır. Personellerin ve adayların da gelecekte kendilerini bankacılık sektöründe görmesi için dijital dünyaya uyum sağlaması gereklidir. Yalnızca kendisini güncel kılabilen ve sektör içerisindeki gelişmeleri takip ederek kendisini geliştirebilen kişiler ilerleyebilmektedir.

Dijital bankacılık alanında bilgi ve deneyim sahibi olunmak için bilgisayar dilini iyi bilmek, bilgisayar programlarını kullanabilmek, bankaların dijital platformlardaki uygulamalarını öğrenmek, bilgisayarlı muhasebe eğitimlerine katılmak gerekir. Bunun için de dijital alanda kendinizi geliştirebileceğiniz eğitimlere katılım sağlamalısınız. Dijital bankacılık alanının günden güne gelişeceğini göz önünde bulundurursanız, mesleğinizi gelecek zamanlar için de hazırlamış olursunuz.

Bankalar dijital bankacılık faaliyetleri hakkında gerekli eğitimleri kurum içi hizmetleriyle vermektedir. Türkiye Bankalar Birliği tarafından da verilen “Dijital Bankacılık Çalışma Grubu” eğitimi bulunmaktadır. Bu alanda alınacak eğitimle birlikte bankaların Bilgi Teknolojileri departmanında uygun bir pozisyonda görev alınabilmektedir. Aynı zamanda bankaların çağrı merkezlerinde, satış ve pazarlama departmanlarında da çalışılabilmektedir.

Bankacılık Dersleri

Bankacı olmak isteyenler üniversitelerin iki yıllık (önlisans) ya da dört yıllık (lisans) eğitimi veren ilgili bölümlerinden mezun olmalıdır. İş başvurularında dört yıllık lisans eğitimi almış olan adaylar ön planda tutulmaktadır. Bu kişilerin bankacılık alanında daha fazla teorik bilgiye sahip olduğu düşünülmektedir.

Bankacıların üniversite zamanında almış olduğu dersler de önem taşımaktadır. Zorunlu olarak alınan dersler dışında seçmeli olarak alınabilecek dersler de bulunmaktadır. Seçilen derslerin ne olduğu, iş başvurularında önem taşımaktadır. Hangi alanlarda eğitim almış olduğunuz, başvuru yapacağınız pozisyonla direkt olarak ilgilidir. Genel olarak insanlar, üniversite bölümünün önemli olduğunu düşünmektedir fakat bu doğru değildir. İş başvurularında tarafınızdan diplomanız ve transkript belgenizin istenmesinin nedeni hangi dersleri aldığınızı, hangi derslerde yüksek ya da düşük başarı elde ettiğinizi görmektir. Dolayısıyla yatkın olduğunuz alanlar, sahip olduğunuz beceriler, yetenekler ve yetkinlikler de aldığınız derslere göre değişmektedir.

Bankacılık derslerini bu doğrultuda zorunlu ve seçmeli olarak ayırmak gerekir. Genel olarak bankacılık ile ilgili bölümleri okuyan ya da direkt olarak bankacılık ve finans bölümü okuyan bir kişinin zorunlu olarak alacağı dersler aşağıdaki gibidir:

 • İktisat
 • İşletme Yönetimi
 • Bankacılığa Giriş
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Yabancı Dil (İngilizce)
 • Türk Dili
 • Matematik
 • Genel Muhasebe
 • Davranış Bilimleri
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Finans Matematiği
 • Borçlar Hukuku
 • Finansal Yönetim
 • Banka Muhasebesi ve Raporlama
 • Pazarlama İlkeleri
 • Makro ve Mikro İktisat
 • Bankacılıkta Yönetim ve Organizasyon
 • İstatistik
 • Ticaret Hukuku
 • Bankacılıkta Pazarlama
 • Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri
 • Ekonometri
 • Uluslararası Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
 • Sermaye Piyasaları İşlemleri ve Uygulamaları
 • Portföy Analizi
 • Para ve Banka
 • Uluslararası Finans Sistemi
 • Mesleki İngilizce
 • Bankacılıkta Aktif-Pasif Yönetimi
 • Kredi Talep Değerleme ve Tahsisi
 • Sigorta Yönetimi ve Uygulamaları
 • KOBİ ve Bankacılık
 • Fon Yönetimi
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Seçmeli dersler ise şu şekilde yer alır (üniversiteye bağlı olarak yılda 2,3 ya da 4 adet seçmeli ders alınabilmektedir):

 • İşletme Finansı
 • Katılım Bankacılığı
 • Türk Vergi Sistemi
 • Uluslararası İktisat
 • Bankacılık Hukuku
 • Dünya Ekonomisi
 • Bankacılıkta Etik İlkeler
 • Bankacılıkta Güncel Yönetim Yaklaşımları
 • Yönetim Muhasebesi
 • İcra İflas Hukuku
 • Türkiye Ekonomisi
 • Bankacılıkta Reklam Stratejileri
 • İnovasyon Yönetimi
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Uluslararası Pazarlama
 • Elektronik Ticaret
 • Risk Yönetimi
 • Dünya Ekonomisi
 • Örgütsel Davranış
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Maliye Politikası
 • Yatırım Proje Analizi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Bankacılıkta Kredi Politikası
 • Borsa Hukuku
 • İletişim Teknikleri
 • Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi
 • Stratejik Yönetim

Açıköğretim Bankacılık Eğitimi

Ülkemizde Bankacılık ve Sigortacılık üzerine eğitim veren açıköğretim fakülteleri de bulunmaktadır. Bu fakülteler, çalışma hayatında bulunan ya da fiziki olarak okula gidemeyen kişiler için açılmıştır. Derslere fiziki olarak katılım zorunluluğu yoktur. Okul tarafından öğrenciye derslerin anlatıldığı kitaplar, CD’ler ve gerekli evraklar gönderilmektedir. Öğrenci, okulun sistemi üzerinden çevrimiçi derslere katılarak ya da okul tarafından gönderilen kitaplara, CD’lere ya da gerekli evraklara çalışarak bölümü okuyabilmekte ve mezun olabilmektedir. Mezuniyet sonrasında öğrenciye iki yıllık önlisans diploması verilmektedir. Alınan diploma tüm kurumlar içerisinde ve yurt dışındaki kurumlarda geçerliliğe sahiptir.

Üniversite sınavından beklediği puanı alamayan ya da fiziki olarak okula gitme şansı bulunmayan herkesin açıköğretim yolu ile bankacılık eğitimi alması mümkündür. Açıköğretim bankacılık eğitimi “Bankacılık ve Sigortacılık”, “Bankacılık”, “Finans” ya da “Bankacılık ve Finans” olarak geçmektedir. Bu bölümler haricinde de “İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Dış Ticaret, İşletme Yönetimi” ve benzeri bölümler de açıköğretim tarafından verilmekte ve okunabilmektedir. Bu bölümlerden mezun olan kişiler bankalar tarafından açılan önlisans personel alımı iş ilanlarına başvuru yapabilmektedir.

Lisans Bankacılık Eğitimi

Lisans bankacılık eğitimi ise dört yıl süre ile alınan eğitimdir. Bu bölümler de tıpkı açıköğretim fakültelerinde yer alan bölümler ile benzerlik göstermektedir. Bankacı adaylarının dört yıllık lisans bölümünden mezun olması önemlidir. Çünkü, iş başvurularında dört yıllık bir fakülteden mezun olan aday ön planda tutulmaktadır. Bunun sebebi teorik açıdan eğitimin daha detaylı verilmesidir. Önlisans bankacılık bölümleri, verilen eğitimi daha yüzeysel tutmaktadır. Fakat lisans düzeyinde alınan bankacılık eğitiminde detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Lisans düzeyinde bankacılık eğitimi almak isteyen kişilerin okuyabileceği üniversite bölümleri ise şu şekilde yer alır: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İstatistik bölümleri, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, Endüstri ve İşletme Mühendisliği.

Önlisans Bankacılık Eğitimi

Önlisans bankacılık eğitimi ile açıköğretim bankacılık eğitimi birbirine benzemektedir. İki eğitim modeli de iki yıl sürmektedir. Fakat aradaki fark, önlisans bankacılık eğitiminde derslere katılma zorunluluğunun bulunması ve staj zorunluluğunun yer almasıdır. Açıköğretim fakültelerinden bankacılık eğitimi alan kişilerin staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Önlisans ve lisans bölümlerinden mezun olan adayların ise üniversiteye bağlı olarak staj yapma zorunluluğu vardır.

Önlisans bankacılık eğitimi mezunları da açıköğretim bankacılık eğitimi programından mezun olanlar ile aynı eğitimi almaktadır. Eğitim lisans düzeyinden düşüktür fakat eğitimin DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile dört yıla tamamlanma olanağı da bulunmaktadır. Önlisans diploması ile mezun olanların da bankalarda iş bulma olanağı yüksektir. Çünkü bankalar her yıl düzenli olarak açıköğretim ve önlisans bölümlerinden mezun olanlara özel olarak iş ilanı oluşturmakta ve deneyimli/deneyimsiz fark etmeksizin iş başvurularını almakta, istihdam etmektedir.

Bankacılık Eğitimi Ücretleri

Bankacılık eğitimi ücretleri, eğitimin alındığı kuruma göre değişmektedir. Eğitimler banka içi hizmetler doğrultusunda alındığında, eğitime katılan katılımcılar ücret ödememektedir. Çünkü bu onların sosyal ve yan haklarını kapsamaktadır. Bankalar, personellerine sosyal ve yan hak olarak kurum içi hizmetlerden yararlanma hakkı tanımaktadır.

Eğitimler dijital platform üzerinden alınıyorsa, ücretsiz eğitimlere katılma şansı bulunmaktadır. Ücretli olarak birebir eğitim veren kurumlar ise eğitimi 75 ile 2 bin TL arasında gerçekleştirmektedir. Günümüzde sertifikalı eğitim programları (dijital platformlarda) 50 TL gibi oldukça uygun fiyatlardan verilmektedir. Amaç herkesin eğitim görebilmesi ve kendisini geliştirebilmesidir.