Ticari Bankacılık


Malların ve değerli varlıkların üretiminden tüketimine kadar olan süreçteki bütün alım satım faaliyetleri ticareti oluşturmaktadır. Ticaret faaliyetleri, insanlık tarihinin en eski zamanlarına kadar dayanmaktadır. Paranın ve malların el değiştirmesi sırasında tarafların değerli varlıklarının güvence altında tutulması, ticaretin geliştirilmesi adına ticaret bankaları kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk ticaret bankası aynı zamanda bir kamu bankası olan Ziraat Bankası iken, ticari bankacılığın kökenleri Osmanlı İmparatorluğu zamanlarına dayanmaktadır.

Bankacılık, sürekli gelişim gösteren ve büyüyen bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki bankacılık mesleğinin gelişimi de ticaretin gelişimi gibi köklü bir tarihe dayanmaktadır. Paranın korunması ve güvenli bir şekilde transferinin gerçekleştirilmesi bankacılık sektörünün doğmasına sebep olmuştur. Bu noktada bankaların herkes için bütün finansal işlemleri gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Bankalar bunun için müşterilerin taleplerine göre çeşitli ürün ve hizmetler sunmaktadırlar. Bu ürün ve hizmetler her müşteri tipi için özelleştirilmektedir. Çünkü müşterinin yapmak istediği finansal işlemlerin ekonomik hacimlerine göre bankanın sunduğu hizmetler de değişmektedir. Bu noktada bankaların müşteri tipleri ve müşterilerin talepleri dikkatli analiz edilmektedir. Analizlere göre daha verimli hizmet sunabilmek adına bankacılık çeşitli uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. Bireysel, KOBİ, kurumsal ve ticari bankacılık adı altında bankacılık faaliyetleri yürütülmektedir.

Ticari bankacılık, büyük ve orta ölçekli ticari işletmelere hizmet vermeyi amaçlayan bir bankacılık alanıdır. Bu ticari işletmelerin gerçekleştirdikleri ticari faaliyetler, ekonomide oldukça büyük bir paya sahiptirler. Müşterilerin işlem hacimleri göz önüne alındığında ticari bankacılık, kurumsal bankacılıktan sonra gelen en önemli bankacılık alanıdır. Burada dikkat edilen nokta söz konusu ticari işletmelerin yıllık cirosunun 120 milyon lira üzerinde olmasıdır. Ticari müşterilerin sayısı oldukça fazla olmakla beraber işlem hacimleri de azımsanamayacak boyuttadır. Özellikle yurtdışında faaliyet gösteren ticari işletmeler bankaların ekonomik gücünü fazlasıyla etkilemektedir. Ticari bankacılık, bankanın finansal gücünü, ulusal ve global prestijini doğrudan etkileyen önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Müşteri profiline göre farklılaşan bankacılık hizmetleri, farklı şubelerde sunulmaktadır. Ticari bankacılık faaliyetleri ise bankaların ticari şubelerinde yürütülmektedir. Bu şubelerde ticari müşteri temsilcisi, ticari satış uzmanı gibi çeşitli pozisyonlar bulunmaktadır. Müşteri temsilcileri, bankadan hizmet talep eden firmaların şikayetlerini ve taleplerini dinleyerek bunlara çözüm üretmekle görevlidir. Ticari müşteri temsilcileri bu noktada müşteri konumundaki firmaların memnuniyetini sağlamayı amaçlar. Ticari satış uzmanları ise, bankanın ticari müşterilere yönelik olarak özelleştirdiği ürün ve hizmetlerin müşteriye sunumunu ve satışını gerçekleştirmekle görevlidir. Bunun için zaman zaman ofis dışında müşteri ziyaretleri yapmaktadırlar. En çok bilinen bu iki kadronun haricinde portföy yöneticisi ve ticari krediler uzmanı gibi çeşitli pozisyonlar bulunmaktadır. Ticari bankacılık, bankacı olmak isteyenlere pek çok farklı pozisyonda iş imkanı sunan bir bankacılık alanıdır. Bu alanda çalışmak ve uzmanlık kazanmak istiyorsanız istiyorsanız bankaların ilanlarını düzenli olarak takip etmelisiniz.

Ticari bankacılık faaliyetleri genel olarak mevduat toplayarak ticari işletmelerin alım-satım işlemlerini, yatırım danışmanlığını, kredi ihtiyaçlarını, portföy yönetimlerini, leasing işlemlerini sağlamaktan oluşmaktadır. Bütün bu işlemler, ticari müşterilerin en sık talep ettiği bankacılık hizmetleridir. Diğer bankacılık kollarında olduğu gibi ticari bankacılıkta da önemli olan müşteri memnuniyetini sağlayarak bankanın prestijini ve ekonomik gücünü arttırmaktır. Bunun için bankaların ticari müşteri portföyü ne kadar geniş olursa ve mevcut müşterilere ne kadar kaliteli hizmet sunulursa bankanın başarısı da aynı oranda artacaktır. Kurumsal bankacılıktan sonra en büyük işlem hacmine sahip olan ticari bankacılık faaliyetleri gördüğünüz gibi banka için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Ticari Bankacılık Nedir?

Ekonomiye yön veren en önemli iş alanı hiç kuşkusuz ticarettir. Ticaret faaliyetleri basit alım-satım işlemlerinden büyük yatırımlara kadar değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle ticaretin ne olduğunu ve ticari faaliyetlerin boyutlarını iyi analiz etmek gerekmektedir. Ticari faaliyette bulunan orta ve büyük ölçekli işletmeler bu noktada değerli varlıklarını muhafaza etmeyi, ticari faaliyetlerinin finansal boyutunda çeşitli danışmanlık hizmeti almayı istemektedirler. İşte bu noktada ekonomi alanında bütün finansal işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan en önemli kurumlar devreye girer, bankalar.

Bankalar, parayı muhafaza etme ihtiyacından doğan ve zaman içinde farklı alanlara yayılıp gelişerek bütün finansal işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan kurumlar haline gelmiştir. Öyle ki bir bankanın müşterisi herhangi bir üniversite öğrencisi ya da global faaliyetlerde bulunan büyük bir işletme olabilmektedir. Bankaların müşteri çeşitliliği bu kadar fazlayken, sunulan bankacılık hizmetleri de bir o kadar çeşitlendirilmiştir. Zira bireysel müşteriye sunulan hizmetle büyük bir işletmeye sunulan hizmet aynı olamayacaktır. Bunun sebebi ise müşterilerin bankadan talep ettiği finansal işlemlerin farklı oluşudur. Bu noktada bankacılık faaliyetleri; bireysel, KOBİ, ticari ve kurumsal müşteriler için ayrı ayrı özelleştirilmiştir.

Bankanın müşteri profilinde kurumsal müşterilerden sonra en büyük finansal işlem hacmine sahip olan müşteri kesimi ticari müşterilerdir. Ticari bankacılık faaliyetleri, büyük ve orta ölçekli ticari işletmelere yönelik olarak sunulmaktadır. Söz konusu işlem hacmi, bankanın finansal gücüne büyük etki etmektedir. Ticari bankacılık faaliyeti alan müşteri sayısı, ne kurumsal müşteriler kadar az ne de bireysel müşteriler kadar fazladır. Sunulan hizmetlerin ve müşteri profilinin özelleşmesi sebebiyle ticari bankacılık faaliyetleri bankaların ticari şubelerinde gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler; müşterilerin leasing işlemleri, yurtdışı alım-satım faaliyetlerinin ve hazine işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kredi kullanımının sağlanması, yatırımlarının yönetilmesi gibi çeşitlendirilmektedir. Bunun yanında bankanın müşterisi olan işletmeler için pos hizmetinin sunulması, üye iş yeri için kredi kartı kullandırılması ve sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi de yaygın olan ticari bankacılık faaliyetleri arasında bulunmaktadır. Amaç, ticari işletmelerin ticari faaliyetleri için gerçekleştirilmesi gereken bütün finansal işlemlerin ve finansal güvencenin sağlanmasıdır. Ticari bankacılıkta müşterinin güveninin kazanılması, müşteri taleplerinin doğru analiz edilmesi ve taleplere birebir cevap verecek nitelikte bankacılık hizmet sunulması oldukça önemlidir.

Ticari bankacılık, personel bazında kadro çeşitliliği açısından oldukça zengin bir iş alanıdır. Bankaların ticari şubelerinde portföy yöneticisi, krediler uzmanı, müşteri temsilcisi, satış temsilcisi gibi çeşitli kadrolar bulunmaktadır. Her bir kadroda çalışan personel, sadece ticari işletmelerle muhatap olmaktadır. Örneğin ticari satış temsilcileri, banka şubesine gelen ticari müşterilere hizmetlerin satışını gerçekleştirmekle, kendi müşteri portföyünde yer alan ticari işletmelere düzenli ziyaretler gerçekleştirerek bankanın ticari bankacılık hizmetlerini sunmakla görevlidir. Ticari bankacılık alanındaki kadroların hepsi müşterilerin ticari faaliyetleri için gereken finansal işlemleri yürütmeyi amaç haline getirmiştir.

Ticari Bankacılığın Görevleri Nelerdir?

Banka sektörü, ekonominin gelişmesine paralel olarak büyüyen ve her geçen gün gelişen bir sektördür. Kurumsal yapısıyla ön plana çıkan bankaların temel görevi, finansal işlemleri gerçekleştirmektir. Müşterinin parasının muhafaza edilmesinden, nakit sıkıntısına çözüm olarak banka kredisi sunulmasına kadar pek çok bankacılık hizmeti mevcuttur. Bu hizmetler müşterinin taleplerine ve yaptığı finansal işlemlerin hacmine göre farklılaştırılmıştır. Bankacılık hizmetlerinin profesyonelce sunulması ve müşteri için verimli olabilmesi adına bankacılık faaliyetleri çeşitli alanlara ayrılmıştır.

Bireysel, KOBİ, ticari ve kurumsal olmak üzere 4 alanda hizmet sunan bankalar, müşteri profiline özel faaliyette bulunmaktadırlar. Her müşterinin bankadan talep ettiği finansal işlemler farklı olabilmektedir. Örneğin bireysel müşterilerin en sık talep ettiği hizmet banka hesabı açmak ve kredi kartı kullanmak iken kurumsal müşteriler yurtdışı alım-satım faaliyetleri için bankanın finansal işlemler yürütmesini isteyebilmektedirler. İşte bu noktada bankanın sunduğu hizmetlerin müşteriye göre özelleştirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Bu müşteri profillerinden büyük ve orta ölçekli ticari işletmeler, kurumsal müşterilere göre sayıca daha fazladırlar ve bankaların ticari bankacılık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Bu hizmetler bankaların ticari şubelerinde verilmektedir. Ticari şubede çalışan banka personellerinden bazıları zaman zaman müşteri ziyaretleri gerçekleştirerek mevcut müşterilere bankacılık hizmetleri sunmakla ve bankanın müşteri portföyünü genişletmek adına banka bünyesine yeni ticari müşteriler katmakla görevlidirler. Bu nedenle ticari müşteriler, hem banka şubelerinden hem kendilerine yönlendirilen banka personellerinden bankacılık hizmetleriyle alakalı bilgi alabilmektedirler. Buradaki en önemli nokta, müşteri olan ticari işletmenin bankadan ne talep ettiğini iyi analiz edebilmektir. Ticari bankacılık ürün ve hizmetleri, müşterinin ihtiyaçlarına göre mutlaka özelleştirilmelidir.

Ticari bankacılığın görevleri, ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerin finansal işlemlerini gerçekleştirmektir. Bu işlemler firmaların alım-satım faaliyetleri başta olmak üzere; yatırım danışmanlığı, leasing faaliyetleri, firmanın hazine işlemleri, proje finansmanı, üye iş yerine özel kredi kartı ve pos cihazı temini, ticari işletmenin profiline ve taleplerine özel sigortacılık işlemleri, ticari kredi kullanımı gibi bankacılık faaliyetleridir. Söz konusu faaliyetler, ticari işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu ve en sık talep ettiği bankacılık işlemleridir. Özellikle yurtdışında faaliyet gösteren ticari işletmelerin nakit yönetimi ve alım-satım faaliyetlerinin yürütülmesi bankalar için oldukça önemlidir. Zira bu işletmeler sayesinde bankanın global prestiji güçlenecek, aynı zamanda finansal gücü de artacaktır. Bunun yanında ulusal arenada faaliyet gösteren oldukça fazla ticari işletme vardır. Ticari bankacılığın bir diğer görevi olarak, düzenli müşteri ziyareti gerçekleştirerek bu işletmelerin memnuniyetinin sağlanması oldukça önemlidir.

Ticari bankacılık alanında gerçekleşen işlemlerin finansal hacmi, kurumsal bankacılıktan sonra gelen en büyük paya sahiptir. Bu nedenle ticari bankacılığın görev ve faaliyetleri bankalar için oldukça önemlidir. Ticari müşterilere kaliteli finansal hizmet sunulması ve yeni müşterilerin banka bünyesine dahil edilmesi ticari bankacılığın temel misyonlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır

Ticari Bankacılığın Fonksiyonları Nelerdir?

Eşya, para ve değerli varlıkların alışverişinden doğan ticaret, günümüzde ekonomiye yön veren en önemli faaliyetler arasında görülmektedir. Ticari faaliyetler artık beraberinde finansal işlemleri de getirmektedir. Para vasıtasıyla gerçekleştirilen bu finansal işlemlerin güvence altında yapılması ve işletmelerin ticari faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri adına bankaların fonksiyonları oldukça önemlidir. Kurumsal, ticari, KOBİ ve bireysel bankacılık alanlarından ticari bankacılık, fonksiyonları incelendiğinde farklılaşmakta ve buna bağlı olarak sunulan ticari bankacılık hizmetleri de değişmektedir.

Bankalar, finansal faaliyetleri gerçekleştirmekle görevlidirler. Bankada paranızı muhafaza edebilir, nakit sıkıntısı yaşadığınızda bankadan kredi çekebilir veya bir ticari işletme olarak yatırımlarınızı bankanın danışmanlığında yürütebilirsiniz. Bankaların yürüttüğü finansal faaliyetler, müşteri profiline göre değişiklik göstermektedir. Müşterilerin taleplerine göre şekillenen söz konusu bankacılık hizmetleri, ayrı alanlarda yürütülmektedir. Bu alanlardan ticari bankacılık, büyük ve orta ölçekli ticari işletmelere hizmet veren bankacılık alanıdır. Ticari bankacılığın en temel fonksiyonu, piyasadan mevduat toplayıp bu mevduatı ticari müşterilerin bankacılık hizmetleri için değerlendirmektir. Bunu yaparken müşterilerin kar elde etmeleri amaçlanmaktadır. Ticari müşteriler için vadesiz mevduat hesapları oluşturarak çek, senet gibi araçlarla ödeme yapabilmeleri sağlanmaktadır. Bu sayede müşteri nakit kullanmadan ticari alım-satım faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebilmektedir. Bunun yanında müşteriler için fon sağlama ve fon kullandırtma ticari bankacılığın bir diğer önemli fonksiyonudur. Mevduat toplayarak ve tahvil ihraç ederek fon sağlanırken, müşteriye kredi kullandırılarak veya proje finansmanı sağlayarak fonlar kullandırılmış olur. Ticari bankacılığın bu fonksiyonlarına bağlı olarak ticari işletmelerin alım-satım faaliyetleri yürütülür, yatırım yapmaları sağlanır ve paraları muhafaza edilir. Bunun yanında nakit ihtiyacı olan işletmelere banka kredileri sunularak ticari işletmenin faaliyetlerine devam etmesi sağlanır. Ticari bankacılık faaliyetleri, ticari bankacılığın fonksiyonlarından da anlaşıldığı üzere ticari işletmelerin finansal işlemlerini yürütebilmeleri için özelleştirilmiştir.

Ticari bankacılık, özel sermayeli ve kamu sermayeli pek çok banka bünyesinde yürütülen bir hizmet alanıdır. Ticari işletmelerin çek, senet, kambiyo işlemlerini yürüterek ödemelerini ve para transferlerini gerçekleştirmek söz konusu işletmelerin en çok talep ettiği finansal işlemlerin başında gelmektedir. Bunun yanında ticari bankacılığın bir diğer fonksiyonu olarak ticari müşteriye kredi kartı ve pos cihazı temin etmek en sık karşılaşılan ticari bankacılık faaliyetleri arasında görülmektedir. Leasing yani yatırım mallarının kiralanması da ticari bankacılığı diğer alanlardan ayıran ve en çok talep edilen önemli fonksiyonlardandır. Günümüzde pek çok ticari işletme, bankaların leasing fonksiyonu sayesinde kar elde etmektedir.

Ticari bankaların temel amacı ve en önemli fonksiyonu ticari işletmelerin finansal faaliyetlerini yürütürken kar elde etmelerini sağlamak ve bunu yaparken mevduat kullanmaktır. Banka, ticari bankacılık fonksiyonlarını verimli bir şekilde kullandığı takdirde müşterinin güvenini kazanır ve memnuniyetini sağlar. Güven ve memnuniyet ticari bankacılıkta oldukça önemlidir çünkü ticari müşterilerin sayısı ve finansal gücü bankanın müşteri portföyüne büyük etki etmektedir.

Ticari Bankacılık Uzmanı Ne İş Yapar?

Bankalar, ekonomi dünyasının en aktif iş alanlarının başında gelmektedir. Bunun sebebi banka yapılanmasının köklü bir tarihe sahip olması ve yılların getirdiği deneyimle bankalarda oluşan kurumsal yapılanmadır. Bu durum, iş arayan personel adaylarına güven vermekte ve profesyonel iş hayatı vadetmektedir. Büyük organizasyonu ve kurumsal yapısıyla ön plana çıkan banka sektörü, finans dünyasına ilgi duyan çoğu kişinin çalışmak istediği bir iş alanı haline gelmiştir. Banka organizasyonundaki kadro çeşitliliği, pek çok kişiye iş fırsatı sunmaktadır. Söz konusu kadrolar için bankalar sık sık personel alımı yapmaktadırlar. En sık alım yapılan bankacılık alanlarından biri de ticari bankacılıktır.

Ticari bankacılık alanında kadro çeşitliliği oldukça fazladır. Portföy yöneticisinden satış temsilcisine kadar bankaların ticari bankacılık alanında geniş bir organizasyon yapısı vardır. Bu kadro çeşitlerinden en çok personel alımı sağlanan kadrolardan biri de ticari bankacılık uzmanlığıdır. Ticari bankacılık uzmanı, bankanın çeşitli departmanlarında görevlendirilmektedir. Portföy yönetimi, satış, pazarlama, krediler gibi departmanlarda çok sayıda ticari bankacılık uzmanı çalıştırılmaktadır. Departmanın farklılığına göre ticari bankacılık uzmanının görev ve yetkileri de değişiklik göstermektedir. Ticari bankacılık satış uzmanı, bankanın ticari bankacılık ürün ve hizmetlerinin müşteriye sunumunu ve satışını gerçekleştirir. Ticari krediler uzmanı, ticari işletmelerin kredi başvurularını inceleyerek en uygun şekilde kredi kullanabilmelerini sağlar. Bunun yanında ticari bankacılık portföy uzmanı bankanın hedeflerine uygun potansiyel müşterileri ziyaret ederek onları bankanın bünyesine katmaya çalışır. Gördüğünüz gibi ticari bankacılık uzmanlarının görevleri çalıştıkları departmana göre farklılık göstermektedir. Ancak bütün ticari bankacılık uzmanlarının ortak olan görevleri vardır. Bunların başında müşteriyi iyi analiz edebilme ve müşterinin taleplerine uygun hizmeti sunma gelmektedir. Özellikle bankanın ticari portföy uzmanları, bankanın stratejilerine en uygun müşteri profilini analiz edebilmeli ve bu yönde çalışmalarını sürdürmelidir. Bankanın müşterisi olan ticari işletmelerin talep ve şikayetleri ticari bankacılık uzmanları tarafından dikkatli bir şekilde dinlenmeli ve müşteri memnuniyetinin sağlanması adına hızlı bir şekilde çözüm üretilmelidir.

Ticari bankacılık uzmanı olarak kariyerinizi geliştirmek istiyorsanız iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Bunun yanında her bankanın kendi bünyesinde düzenlediği banka sınavlarından geçer not alıp, mülakatlardan başarıyla geçmeniz gerekmektedir. Bankaların ticari şube sayısı, bireysel şubelere göre sayıca daha az olduğu için ticari banka personel sayısı da daha azdır. Personel alımlarında şansınızı arttırmak istiyorsanız bünyesinde çalışmak istediğiniz bankanın ticari bankacılık uzmanında aradığı bütün niteliklere mutlaka sahip olmalısınız. Bankanın müşterisi olan büyük ticari işletmelerin çoğu global çapta ticari faaliyetlerde bulundukları için, İngilizce başta olmak üzere birden fazla yabancı dil bilmeniz işe alım sürecinde sizi rakiplerinizin önüne geçirecektir. Bunun yanında bankanın kurumsal yapısı gereği, müşteri profili bilhassa ticari işletmeler olduğu için ticari bankacılık uzmanı olarak her zaman bakımlı ve profesyonel görünmelisiniz.

Ticari Krediler Uzmanı Ne İş Yapar?

Varlığı uzun yıllar öncesine dayanan bankacılık mesleği, günümüzde hala popülaritesini yitirmeyen ve gelişmeye devam eden nadir mesleklerdendir. Ekonominin globalleşmesinin de etkisiyle bankaların sayısı artmış ve ulusal çapta hizmet veren çoğu banka yurt dışında faaliyet göstermeye başlamıştır. Hem ekonominin globalleşmesinin hem de bankaların dünyaya açılmasının temelinde yatan önemli sebeplerden biri ise ticari faaliyetlerdir.

Ticaret, alım-satım faaliyetlerinden oluşan ekonomik bir olaydır. Varlığı insanlık tarihiyle yaşıt olan ticari faaliyetler, ekonominin büyümesini ve gelişmesini sağlayan en önemli işlemler arasında görülmektedir. Bu noktada ticari faaliyetlerin büyük veya küçük çapta oluşu fark etmeksizin, ticaret yapan işletmeler çeşitli güvencelere ihtiyaç duymaktadırlar. Paralarının muhafaza edilmesi başta olmak üzere ticari işletmeler pek çok finansal faaliyeti gerçekleştirebilmek adına bankalarla çalışmaktadırlar. Ticari müşterilere özel hizmet sunan ticari bankacılık, kurumsal bankacılıktan sonra en çok işlem hacmine sahip alandır. Ticari bankacılık müşterileri büyük ve orta ölçekli ticari işletmelerdir. Bu nedenle yaptıkları alım-satım faaliyetleri, leasing yani finansal kiralama işlemleri, yatırımlar, yurtdışında yürüttükleri ticari faaliyetler bankalar için büyük finansal hacimli işlemler olarak görülmektedir. Bankalar, ticari müşterilerin taleplerine göre bankacılık hizmeti sunmaktadırlar. Söz konusu işletmelerin bankadan en çok talep ettiği hizmetlerden biri de kredilerdir.

Ticari bankalar, müşterileri olan ticari işletmelerin taleplerine istinaden banka kredisi sağlayabilmektedirler. Ancak her kredi talep eden müşteriye banka kredi verememektedir. Bankadan ticari kredi alabilmek için işletmenin sağlaması gereken şartlar vardır. Bu şartların sağlanıp sağlanmadığı ticari krediler uzmanı tarafından analiz edilmektedir. İşletme kredi almaya müsaitse ticari krediler uzmanı kredi verilebilmesi için gerekli işlemleri başlatır. Ticari kredi işletmeye nakit, teminat mektubu, kontrgaranti veya akreditif şeklinde verilebilmektedir. Ticari krediler uzmanı, bankadan kredi talep eden müşterinin mali analizini yaparak banka kredisinden en uygun şekilde yararlanmasını sağlamakla görevlidir. Müşterinin kredi kullanmaya uygun olup olmadığı, ne kadar miktarda krediden faydalanabileceği, kredinin ne şekilde verileceği, verilen kredilerin geri ödeme durumlarının takibi gibi önemli görevleri vardır. Ticari krediler uzmanı, müşteri tarafından bankaya iletilen kredi talebinden kredilerin geri ödenmesine kadar bütün sürece hakim olmak zorundadır. Ticari krediler uzmanları, bankaların ticari şubelerinde görev yapmaktadırlar.

Ticari işletmelerin yaptıkları uluslararası ticari faaliyetlerden dolayı ticari krediler uzmanları için çok iyi derecede İngilizce dil bilgisi şartı aranmaktadır. İngilizceye ek olarak başka yabancı dilleri bilmek de bankaların personel alım sürecinde bir adım öne çıkmanızı sağlayacaktır. Ayrıca ticari krediler uzmanı olabilmek için şansınızı arttırmak istiyorsanız eğer Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu alanda uzmanlaşmanızı sağlayacak lisans sınavlarına girebilirsiniz. Ticari krediler uzmanlığı, sık sık personel alımı yapılan ve yoğun talep gören bir kadrodur. Bu nedenle bankaların kendi siteleri üzerinden yayınlanan iş ilanlarını düzenli olarak takip etmelisiniz.

Ziraat Bankası Ticari Bankacılık

Ticaret, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden günümüze gelmeyi başarmış bir ekonomik faaliyettir. Ticaretin varlığının bu denli eski olması, yüzyıllardır paranın ve değerli varlıkların korunması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaçtan doğan bankacılık, ticaretin ve ekonominin güvenli kapısı olmuştur. Ticari faaliyette bulunanlara özel hizmet sunan ticari bankacılığın Türkiye topraklarında varlığı, Osmanlı İmparatorluğu’na dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ise en eski ticari bankası Ziraat Bankası’dır.

Ziraat Bankası, savaştan çıkmış ve yeniden doğmaya çalışan Türkiye’nin ekonomik faaliyetlerini düzenlemek, tarımda ve ticarette ülkenin gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ziraat Bankası’nın kuruluş amaçlarından en önemlisi ticari faaliyetleri destekleyerek ülkenin kalkınmasını sağlamaktır. Bu noktada Ziraat Bankası’nın en eski ticaret bankası olduğunu söyleyebiliriz. Zaman için gelişip büyüyerek hizmet alanını genişleten ve Türkiye’nin en köklü kamu bankası haline gelen Ziraat Bankası’nın ticari bankacılık ürün ve hizmetleri oldukça gelişmiştir.

Ziraat Bankası ulusal ve global olarak faaliyet göstermektedir. Ticari bankacılık hizmeti talep eden ticari işletmelerin uluslararası çapta gerçekleştirdikleri ticari faaliyetler, Ziraat Bankası’nın dünyaya açılmasına etki etmiştir. Ziraat Bankası ticari bankacılık faaliyetleri olarak müşterilerine oldukça kaliteli bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Altın ve döviz mevduat hesabı, vadesiz mevduat hesabı, kredili mevduat hesabı seçenekleriyle müşterilerin finansal varlıklarını banka hesaplarında korumaları ve yatırım yapmaları sağlanmaktadır. Bankadan kredi talep eden müşterilere özel nakdi, gayrinakdi, dış kaynaklı krediler sunularak işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kredi temini gerçekleştirilmektedir. Ayrıca müşterinin yatırım projelerinde finansman desteği sağlanması amacıyla proje kredileri de verilmektedir. İthalat ve ihracat kredileriyle ticari işletmelerin dış ticaret finansmanı da sağlanmaktadır. Mevduat ve kredi en çok talep edilen bankacılık hizmetlerinin başında gelmektedir. Bunun yanında Ziraat Bankası ticari bankacılık faaliyeti olarak üye iş yerlerine pos cihazı ve kredi kartı hizmeti de sunmaktadır. Ayrıca işletmelerin nakit yönetimleri de banka tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile Ziraat Bankası firmaların muhasebe sistemlerine entegre çalışan DBS uygulamalarını kullanarak firmanın ihtiyaçlarına yönelik en uygun çözümleri üretmektedir. Ödeme yöntemleri değerlendirilerek firmaların çek, senet işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında ticari işletmelerin temel giderleri olan vergi ve fatura gibi ödemelerin, işletme bünyesinde çalışan personellerin maaş ödemelerinin düzenli yapılması Ziraat Bankası tarafından sağlanmaktadır.

Hem ülkenin en eski kamu bankası oluşu hem de ticari işletmelere sunduğu destekler sebebiyle Ziraat Bankası, müşterilerin en çok tercih ettiği bankaların arasındadır. Ziraat Bankası ticari bankacılık faaliyetleri bankanın ticari şubelerinde yürütülmektedir. Bu şubelerde ticari krediler uzmanı, ticari satış yetkilisi, ticari müşteri temsilcisi, portföy yöneticisi gibi çeşitli pozisyonlarda çalışabilirsiniz. Kamu bankası olduğu için çoğu kişi Ziraat Bankası bünyesinde çalışmayı istemektedir. Ziraat Bankası ticari bankacılık alanında kariyerinizi geliştirmek istiyorsanız bankanın yapacağı sınavlara iyi hazırlanmalı ve yabancı dil bilginizi geliştirmelisiniz.

Halkbank Ticari Bankacılık

Banka sektörü, ticari faaliyetlere hayat veren para gibi değerli varlıkların korunması ve el değiştirmesi sırasında oluşan güvence isteğiyle doğmuştur. Ekonomide büyük söz sahibi olan bankaların işlem hacmi göz önüne alındığında en önemli müşterileri ticari işletmelerdir. Ticari işletmelerin faaliyetleri, bankaların finansal gücünü büyük oranda belirlemektedir. Ülkemizde ticari işletmelere hizmet veren pek çok banka bulunmaktadır. En önemli kamu bankalarından biri olan Halkbank, ticari bankacılık alanında kaliteli hizmetler sunmaktadır.

1933 senesinde resmi olarak kurulup 1938’de faaliyete geçen Halkbank, Türkiye’nin en büyük kamu bankaları arasındadır. Kamu bankası olmasının getirdiği kurumsallık ve profesyonellik sebebiyle ticari işletmelerin sık sık hizmet talep ettiği Halkbank, ticari bankacılık alanında oldukça gelişmiştir. Temel bankacılık faaliyetlerini müşteri nezdinde özelleştirip müşterinin taleplerine birebir cevap vermeyi hedefleyen Halkbank ticari bankacılık hizmetleri oldukça çeşitlidir. Bu hizmetlerin başında banka kredileri gelmektedir. Ticari kredilerin verilmesindeki temel amaç, işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli desteğin ve güvencenin sağlanmasıdır.
Halkbank, ticari işletmelere çeşitli kredi seçenekleri sunmaktadır. Bu krediler nakit olarak veya gayrinakdi şekilde sunulabilmektedir. Rotatif krediler, spot krediler, ihracat kredileri, dövize endeksli krediler, TLREF endeksli krediler, kredili mevduat hesabı, teminat mektubu, akreditif, aval kredisi, TCMB reeskont kredisi gibi oldukça çeşitli krediler sunulmaktadır. Bunun yanında ticari işletmenin yatırım amaçlı projesine finansman sağlamak da en çok talep gören krediler arasında yer almaktadır. Ticari işletmelerin çek ve senet işlemleri, ödemelerinin gerçekleştirilmesi de sağlanmaktadır. Doğrudan Borçlandırma Sistemi kısaca DBS ile işletmelerin tahsilatları ve ödemeleri güvence altına alınmaktadır. Ticari işletme personelleri için bireysel emeklilik ve kaza, yangın sigortası gibi iş yerini ve personeli güvende tutmayı sağlayacak sigorta hizmetleri de Halkbank ticari bankacılık tarafından sunulmaktadır. Bankaların en çok talep gören hizmetlerinden biri olan leasing, Halkbank ticari bankacılık bünyesinde müşteriler için gerçekleştirilen hizmetlerdendir. Bir malın leasing firması tarafından satın alınarak yatırımcıya kiralanması ve kira süresi dolunca yatırımcıya satılması işlemidir. Leasing, kredi ve öz sermaye kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran bir sistemdir. Finansal kiralama işlemi olarak nitelendirebileceğimiz leasing işlemi, ticari faaliyette bulunan işletmelerin sıklıkla başvurdukları bir yöntemdir.

Halkbank ticari bankacılık faaliyetleri uzun yıllardır kaliteli bir şekilde sürdürülmektedir. Söz konusu faaliyetler işletmelerin yapacakları ticari işlemlerin kolaylaşmasını sağlar ve işletmelere finansal güvence verir. Özellikle yurtdışında ticari faaliyette bulunan işletmelerin yaptıkları ticari faaliyetlerde güvenceye ihtiyaç duyulmaktadır. Halkbank ticari bankacılık faaliyetleri bu noktada müşterinin taleplerine göre şekillendirilerek en kaliteli şekilde sunulmaktadır.

Halkbank ticari bankacılık personellerinde yabancı dil şartı aranmaktadır. İngilizce başta olmak üzere yabancı dil bilgisine sahip olan kişiler ticari bankacılıkta öncelikli olarak tercih edilmektedir. Gerekli şartları sağladığınız takdirde bankanın kendi bünyesinde düzenlediği sınavlara ve mülakatlara katılarak Halkbank ticari bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirecek personellerden biri de siz olabilirsiniz.

Vakıfbank Ticari Bankacılık

Ticari bankacılık, büyük ve orta ölçekli ticari işletmelere bankacılık hizmeti sunmayı amaçlayan bir bankacılık alanıdır. Söz konusu işletmelerin bütün finansal işlemlerini bankaların ticari bankacılık departmanları gerçekleştirmektedir. Günümüzde gerek kamu bankaları gerek özel bankalar ticari bankacılık faaliyeti yürütmektedirler. Bu ticari bankacılık faaliyetlerini yürüten en köklü bankalardan biri olarak Vakıfbank karşımıza çıkmaktadır.

Varlığı 1954 senesine dayanan Vakıfbank, bankacılık sektörünün en köklü kuruluşlarından biri olarak görülmektedir. Türkiye’nin en önemli kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, her müşteri profiline özel bankacılık hizmeti sunmaktadır. Bireysel, kurumsal, KOBİ ve ticari bankacılık hizmeti sunan Vakıfbank’ın müşteri portföyü oldukça geniştir. Bu hizmetlerden ticari bankacılık faaliyetleri işlem hacmi incelendiğinde banka için oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle Vakıfbank’ın ticari bankacılık faaliyetleri detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bu bankacılık faaliyetlerinin başında ticari krediler gelmektedir. Müşterinin ihtiyacına göre nakdi ve gayrinakdi krediler sunulmakta, yatırım projeleri için finansman sağlanmaktadır. Ayrıca Vakıfbank ile anlaşmalı çalışan ticari işletmeler için kredi kartı tahsis edilerek işletmelerin ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. İşletmelerin vadeli alacakları için Ticari Alacak Sigortası’nın yapılması da Vakıfbank’ın sunduğu ticari bankacılık hizmetlerinden biridir. Uluslararası alanda faaliyet gösteren ticari işletmelerin alım-satım faaliyetlerini kolaylaştırmak ve güvence sağlamak adına akreditif, ihracat teyidi, TCMB reeskont kredisi, aval kredisi, prefinansman kredisi gibi pek çok güvence hizmeti sağlanmaktadır. Ayrıca ticari işletmelerin gümrük vergilerini rahatça ödeyebilmeleri için Gümkart adlı ticari bir kart müşterilere sunulmaktadır. İşletmelerin ticari faaliyetlerinden doğan vadeli alacaklarının factor şirketine devredilmesi için gerekli işlemler factoring hizmetleri adı altında yürütülürken yatırım araçlarının kiralanması süreci leasing hizmetleri adı altında yürütülmektedir. Firmaların çek ve senet işlemleri, DBS sistemiyle alacakların garanti altına alınması ticari işletmelerin sıklıkla tercih ettiği ticari bankacılık faaliyetleri arasında bulunmaktadır. Bunun yanında Vakıfbank bireysel emeklilik sigorta hizmeti de işletmelerin yoğun olarak talep ettiği bir ticari bankacılık hizmetidir.

Vakıfbank ticari bankacılık alanında ticari krediler uzmanı, ticari müşteri temsilcisi, ticari satış uzmanı, ticari portföy yetkilisi gibi çeşitli pozisyonlarda çalışabilirsiniz. Kurumsal yapısı sayesinde personele profesyonel bir iş hayatı sunan Vakıfbank’ın ticari bankacılık alanında gelişimi sürekli olarak devam etmektedir. Ticari müşterilerin memnuniyetinin sağlanması Vakıfbank’ı daha güçlü ve prestijli bir hale getirmiştir. Vakıfbank ticari bankacılık faaliyetleri, müşteri taleplerine göre şekillendirilmiş bankacılık hizmetlerinden oluşmaktadır. Ticari işletmelerin yaptıkları ticari faaliyetlerden doğan alım-satım işlemlerinin güvence altına alınması ve ticari işletmelere gerekli kredi desteğinin sağlanması, işletmelerin ödemelerini pratik bir şekilde gerçekleştirmeleri için kolaylıklar sunulması Vakıfbank ticari bankacılık hizmetlerinin kalitesini ortaya koymaktadır. Hem kamu bankası oluşu, hem ticari işletmeleri destekleyen pek çok faaliyette bulunması sebebiyle Vakıfbank, ticari işletmelerin güvendiği ve hizmet talep ettiği bankaların başında gelmektedir.