Bankacılık Mesleğinin Çalışma Şartları

Bankacılık sektörü, günümüzde popüler olan meslek alanlarından biridir. Pek çok mesleğe göre daha rahat olması ve kazanç sağlaması ile genç adaylar, bankacılık sektörü içerisinde yer almak istemektedir.

Bankalar içerisinde çeşitli meslek gruplarının yer alması, sektörün daha geniş bir alana hizmet vermesini sağlamıştır. Bu sayede, bankacılık mesleği yapan kişiler çeşitlenmekte ve çeşitli görevlerde yer alarak kariyer hayatlarını geliştirme imkanı bulmuştur.

Bankacılık Mesleği İçin Adaylarda Aranan Şartlar

Bankacılık sektöründe yer almak isteyen adayların iki yıllık ya da dört yıllık olmak üzere üniversite mezunu olması beklenmektedir. Üniversitelerin ilgili bölümleri olan İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler vb. bölümlerinden mezun olunması gerekmektedir.

Bu bölümlerden mezun olan adaylar, bankaların iş ilanlarını takip etmeli ve açılan iş ilanlarına başvuru yapmalıdır. Bankalar doğru adayı bulma sürecindeyken adaylara yönelik yazılı ve sözlü mülakatlar gerçekleştirmektedir. Her bankanın kendine ait bir yazılı mülakatı bulunmaktadır.  Yazılı mülakattan başarılı bir şekilde ayrılan adaylar, sözlü mülakat için çağrılır ve iş görüşmeleri gerçekleştirilir.

İş görüşmelerinde adayların etkili iletişim yeteneğine sahip olup olmadığına, diksiyonunu düzgün ve akıcı bir şekilde kullanıp kullanmadığına, duruşuna, giyimine ve görümüne, jest ve mimiklerini kullanımına, matematik ve sayısal alanda başarılarınıza bakılmaktadır. Erkek adaylar için aranan şartlardan biri de askerlik görevlerini yerine getirmiş olmalarıdır.

Bankacılık Mesleğinde Mesai Saatleri

Bankacılık sektörü, diğer sektörlere göre daha rahat bir çalışma ortamı sunmaktadır. Bankaların çalışma saatlerinin belli olmasından ötürü pek çok kişi bu mesleği tercih etmek istemektedir. Her bankanın çalışma saati farklılık göstermektedir.

Genel olarak ülkemizde yer alan bankaların çalışma saatleri hafta içi 08.00’da başlamaktadır ve mesainin bitiş saati 17.00 ile 18.30 arasında değişmektedir. Hafta sonları tatildir. Resmi tatil, gün ve bayramlarda da bankalar tatil ilan edilebilmektedir. Bunun haricinde çalışanların yıllık izin kullanma hakkı da mevcuttur.

Bankacılık Mesleğinde Maaş Faktörü

Genç adayların bu meslek sektörü içerisinde yer almasını istemesindeki en büyük etkenlerden biri de bankacılık sektöründeki maaş faktörüdür. Meslek içerisinde maaş faktörünün yanında çalışanlara prim şansı da sunulmaktadır.

Çalışanlar maaşlarına ek olarak bu primleri, banka ürün ve hizmet satışlarına yardımcı olarak kazanabilmektedir. Yapılan satışa bağlı olarak çalışanlar prim yolu ile ödüllendirilmektedir. Kimi zaman bankalar içerisinde de çalışma saatleri dışında mesaiye kalınabilmektedir. Ek mesailer de çalışanların maaşına yansıtılmaktadır.

Bankacılık Mesleğinde Maaş Artırımı

Bankacılık tıpkı diğer meslek alanları gibi çalışanlara kariyer yaşamı sunabilmekte ve çalışanlara statü atlama imkanı tanımaktadır. Banka içerisinde çalışılan departmana ve pozisyona bağlı olarak maaş tutarı değişse de statü atlandıkça maaş artışı gerçekleşmektedir.

Günümüzde gişe personeli olarak bankacılık sektöründe meslek edinen kişiler en az asgari ücret ve prim üzerinden maaş alırken, bankaların şube müdürlerinin gelirleri bankadan bankaya değişmekle birlikte genel olarak 8 bin Türk Lirası’na denk gelmektedir.

Birçok banka çalışanlarına üç ayda bir olmak şartı ile çift maaş vermektedir. Bunun yanında çalışanların yine bankadan bankaya farklılık göstererek kasa tazminatı ve temettü payı alma hakkı bulunmaktadır.

Bankacılık Mesleğinde Çalışanlara Verilen Yan Haklar

Bankalar tarafından çalışanlara sosyal haklar tanınmaktadır. Bu haklar, bankacılık sektörünün daha avantajlı bir hale gelmesini sağlamaktadır. Özel sağlık sigortası, çeşitli ticketlar, banka servisleri, servis olmayan bölgelerdeki çalışanlar için yol parası, seyahat durumunda seyahat ve yaşam sigortası, seyahatin karşılanması ve şirket arabalarına ait masrafların banka tarafından karşılanması verilen yan haklardır.