Bankacılık Meslek Elemanının Temel Görevleri Nelerdir?

Bankacılık bölümü okuyacak olan adayların ve bu mesleğin hayalini kuran kişilerin, bankacılık mesleğine dair ayrıntıları öğrenmesi gerekmektedir. Her ne kadar avantajları olan bir meslek grubu olsa da söz konusu olunan muhatap alanı para ve insanlar olduğu için, stresli ve zorlayıcıdır.

Bankacılık meslek elemanının iş yerindeyken yapmakla görevli olduğu bazı temel görevler bulunmaktadır. Bankaların genel ve özel çalışma prensiplerine çalışan personelin uyum sağlaması ve banka içerisindeki görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu görevleri yerine getirirken araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanmaları da önemlidir. Kullanılması gereken araç, gereç ve ekipmanlar verimliliği arttırmaktadır.

Banka Elemanının Temel Görevleri

İş güvenliği, verimliliği, performansı ve banka içerisindeki çalışma düzeni açısından banka çalışanlarının yapması gereken temel görevleri:

 • Müşterilerin ve bankanın içerisinde yer alan önemli bilgilerin ve belgelerin banka dışındaki üçüncü kişilere ulaşmasını önlemek
 • Gişe bölümünde bulunan personellerin iş düzenini ve çalışmalarını kontrol altında tutmak
 • Gişe personellerinin müşterilerle ve bankayla ilgili olarak gerçekleştirdiği işlemlerin onayını sağlamak
 • Bankaların kasayla ilgili olan tüm işlemlerine ait koordinasyonu sağlamak ve bunun kontrolünü gerçekleştirmek
 • Müşteriler ya da banka tarafından onaylanan ya da istenen virman işlemlerini muhasebeleştirmek,
 • Vadeli hesap grubunda yer alan kredi ya da hesapların, vade sürelerine ait takibini yapmak ve hesaplarla ilgili olan üçüncü kişilerin uyarılmasını sağlamak,
 • Müşteriler ya da banka tarafından gerçekleştirilen havale ya da EFT işlemlerinin muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek
 • Çek karnelerine ait stok girişleri, stok takibi ve müşteri teslimi işlemlerini gerçekleştirmek
 • Mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde karşılıksız çeklerin müşteri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Cumhuriyet Savcılığına bildirimlerini gerçekleştirmek
 • Bankalara ait olan ya da olmayan şubelere ait işlemlerde provizyon almak ve bu provizyonun verilmesini sağlamak
 • Takas yapılan çeklerin çek ve senet merkezi aracılığıyla takibini gerçekleştirmek
 • Operasyon bölümünde yer alan dosyaların saklanmasını gereğine uygun şekilde yapmak, saklanacak olan belgeler arasında kredi belgesi varsa bu belgelerin kilit altında tutulmasını sağlamak
 • Bankacının kendisine bağlı olarak çalışan bir başka banka personeli bulunuyorsa, bu personele ait görevleri düzenlemek, görevlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek ve personelle çalışanlar arasındaki bilgi akışını sağlamak
 • Operasyon bölümünde bulunan tüm elemanların (bölüm elemanı, servis elemanı ve çalışanlar) birbirleri arasındaki haberleşmeyi sağlamak ve bölümler arasındaki koordinasyonu düzenlemek
 • Banka içerisinde sistemin uygun bir şekilde çalıştığını kontrol etmek, çalışma düzeninin takibini yapmak

Banka Elemanının Müşteri Talebiyle Yapması Gereken Görevler

Banka içerisinde müşteri talebiyle gerçekleşen bazı işlemler bulunmaktadır. Bankacıların bu talepler doğrultusunda işlemleri yerine getirmesi gerekir. Banka elemanının müşteri talebiyle gerçekleştirmesi gereken görevler:

 • Banka hesabı açmak ya da hesabın kapatılmasını sağlamak
 • Aktarılacak bir para varsa bu paranın aktarılmasını sağlamak
 • Senet tahsilini gerçekleştirmek
 • İhracat ya da ithalat ile ilgili işlemlerde aracı kurum olarak gerekli işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak
 • Yabancı para birimlerine ait paraların alım ve satımını yapmak, kambiyo işlemlerini gerçekleştirmek
 • Kredi taleplerini değerlendirmek ve müşterinin bankadan en doğru şekilde kredi almasını sağlamak
 • Müşteriler bilgi almak istediğinde kredi, finans ve bankaya ait tüm ürün ve hizmetlerde danışmanlık görevini yerine getirmek
 • Üst düzey müşterilere (iş adamları, şirket sahipleri, özel bankacılık bölümünde bulunan müşteriler gibi) bankaya ait güven sağlanması için referans mektubu düzenlemek ve göndermek
 • Seyahat çeki ve kredi kartı düzenlemeleriyle ilgili olarak müşterileri bilgilendirmek, müşteri tarafından talep edilen işlemi gerçekleştirmek
 • Elektrik, su, doğalgaz faturaları, ev kirası ödeme işlemleri, Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu primi gibi ödemelerin yapılmasını sağlamak