Bankalarda Etkili Bir Yönetici Olmanın Püf Noktaları!

Bankacılık mesleğinde ilerlemek gibi hedefi olanlar bir yandan çalışırken, bir yandan kendilerini geliştirmek isterler. Bankada çalışan ve kariyer hedeflerini doğru belirlemiş olan herkesin istediği aslında yöneticiliğe yükselmektir. Ancak yönetici olabilmek için taşımak gereken bazı vasıflar vardır.

Herkes Yönetici Olabilir mi?

Bankalarda yönetici olmak için sadece işinde iyi olmak yetmez. Bazı karakteristik özellikler de bu konuda etkilidir. Başarılı bir yönetici olmak öncelikle işe hakimiyet ister. Ancak yöneticilik vasıflarını taşıyor olmak başka bir şeydir. Kişiler tarafından zaman içinde alınan kişisel gelişim eğitimleri ile de şekillendirilebilen bu özellikler bazı bireylerde zaten vardır.

“Doğuştan yönetici olmak” sözü iş hayatında liderlik özelliklerine sahip kişiler için kullanılır. Bazı insanlar ailelerinde, arkadaş gruplarında, okulda grup içinde liderlik etme misyonunu üstlenirler. Bu onların kişisel özelliğidir. Bu gibi bir özelliğe sahip olan bir banka çalışanının iyi bir yönetici olacağı da bir gerçektir. Karakter özelliklerine iş hayatında aldığı eğitimleri de eklediğinde ortaya etkili bir yönetici çıkabilir.

Yönetimde başarılı olmak demek öncelikle ekibinde çalışan alt kadrosundaki herkesi iyi tanımaktan geçer. Etkili bir yönetici ekibindeki kişilerin her birine ne yaptırıp, ne yaptıramayacağı bilir ve ona göre davranır. Başında olduğu departmanda yürütülen işlerde tam hakimiyette etkili bir yönetici olmanın en önemli kurallarındandır.

İyi bir yönetici her zaman çalışanlarının arasındaki iletişimden sorumludur. İşlerin doğru, verimli ve istenen şekilde yürümesi için çalışma ortamında iletişimin de doğru yürümesi gerekir. Etkili bir yönetici kişiler arasında saygı, işbirliği, güven, nezaket gibi kurallar çerçevesinde doğru iletişimin kurulmasından yükümlüdür.

Yöneticilerin İletişimde Örnek Olması

Yüz yüze, yazıyla ya da telefonla banka içinde kurulan iletişim için geçerli olan kuralların doğru belirlenmesi ve uygulanması o işyerindeki düzenin başlıca gerekliliğidir. Departmanlar arasın iletişim de dahil olmak üzere etkili bir yönetici öncelikle kendisi örnek olmalı, bu şekilde davranılması gerektiğini sık sık hatırlatmalıdır.

Bankalar da dahil olmak üzere topluca çalışılan işyerlerinde gerçek bir takım olabilmek önemlidir. Yöneticilerin aynı zamanda iyi bir takım lideri olması, ekibini yönlendirmesi gerekir. Bu özelliklere sahip bir yöneticinin alt kadrosu kendisini daha güvende, daha verimli ve üretken hissederek işine dört elle sarılacaktır.

İyi bir yönetici diğer çalışanların performanslarını sürekli olarak takip etmeli, yüksek performansları takdir ederken, düşük performans gösteren çalışanlara gerekli uyarıları yapmalıdır. Etkili yöneticiler aynı zamanda bu performanslardan çalışanları da haberdar etmekle yükümlüdür. Çalışanlar performanslarını bilmek isterler. Bunun nedeni maddi hedeflerini tutturup tutturamayacaklarını öğrenmek istemeleridir.

Çalışanların ruhsal durumlarının pozitif olması bir yöneticinin sorumlulukları arasındadır. Çalışanların motivasyonunun yüksek olması kişisel başarının önünü açacağı gibi, o departmanın hatta o bankanın başarısı da demektir. Etkili bir yönetici çalışanlarının işinde mutlu olup olmadığını bilmek ve ona göre davranmak durumundadır.

Etkili banka yöneticileri liderlik etmekten işin hiçbir alanında kaçınmazlar. Çalışanlarından beklediklerini kendi davranışları ile gösterirler. İyi bir yönetici olmanın sırrı önce örnek olmak, daha sonra talep etmektir.